.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương thường kỳ tháng 5/2024

Thứ Năm, 30/05/2024|14:05

Ngày 30/5, tại Hà Nội, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 5/2024. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

đ
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối; đồng chí Hồ Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối; đại diện lãnh đạo cấp Vụ Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về báo cáo rà soát đối với nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031; Tờ trình về chủ trương kiện toàn chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV/HĐQT, Tổng Giám đốc; kiện toàn Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 tại các đảng ủy trực thuộc; Báo cáo tình hình rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030; Tờ trình về việc tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tờ trình về đề nghị chưa thực hiện tổng kết 25 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐUK, ngày 09/12/2014 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở; Tờ trình về dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về “tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” và các nội dung khác.

V.H

 

.
.
.
.