.
.

Tăng cường sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Tư, 09/09/2015|17:40

Ngày 8/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương “Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động dự và chỉ đạo Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.
Các đại biểu dự Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, đơn vị; thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Cuộc vận động của Đảng ủy Khối. Hội nghị còn có sự tham gia của đại diện thường trực Đảng ủy, ban lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, thực hiện Thông báo Kết luận 264 -TB/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và sáng tạo bằng việc ban hành chủ trương các doanh nghiệp trong Đảng ủy Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, bước đầu đã có hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân,
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Các cấp ủy đảng trong Khối đã ban hành chỉ thị, kết luận, chương trình hành động tập trung chỉ đạo để phát huy nội lực; góp phần bảo vệ và khuyến khích phát triển sản xuất trong nước; tạo thêm động lực cho doanh nghiệp tự đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Các doanh nghiệp trong Khối đã chủ động phối hợp, nghiên cứu kỹ nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau để thỏa thuận hợp tác cụ thể, lâu dài; đề ra nhiều giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng, thương hiệu hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã phát huy vai trò xung kích, chủ động đi đầu trong việc sử dụng hàng Việt Nam trong tất cả các công đoạn của quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nhiều doanh nghiệp đã phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa từ 70%-90%, Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương sử dụng 100% hàng hóa được sản xuất trong nước; Tập đoàn Dệt May Việt Nam khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp trong Tập đoàn sử dụng sản phẩm, nguyên liệu, dịch vụ của nhau nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa (tỷ lệ tăng trưởng sử dụng nguyên liệu từ nguồn trong nước năm 2014 tăng 15%, đạt 40,977 tỷ đồng).

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối triển khai, thực hiện các hoạt động liên kết, ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, sản xuất nông lâm nghiệp, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, tài chính - ngân hàng - bảo hiểm… làm chuyển biến rõ nét về tăng cường tạo nguồn vốn đầu tư, kích thích mở rộng sản xuất, tiêu dùng, tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá giới thiệu sản phẩm, thương hiệu; mở rộng thị trường, đặc biệt thị trường vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa… góp phần cung cấp sản phẩm hàng hóa, tiêu dùng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đã có 30/33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối triển khai, thực hiện các hoạt động liên kết, ký kết hợp tác trên nhiều lĩnh vực như: công nghiệp, xây dựng, sản xuất hàng tiêu dùng, may mặc, sản xuất nông lâm nghiệp, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm.

Tại Hội nghị, đại diện các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Cuộc vận động để cùng nhau tháo gỡ và hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ký cam kết tiếp tục thực hiện Cuộc vận đồng.
Đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ký cam kết tiếp tục thực hiện Cuộc vận đồng.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Cuộc vận động của Đảng bộ Khối DNTW. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới Đảng ủy Khối cần tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người sản xuất và sử dụng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy các cấp; ban hành Nghị quyết, Kết luận chuyên đề thực hiện Cuộc vận động, xác định nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động trong thời gian tới là một trong những nhiệm vụ thường xuyên. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp, thúc đẩy việc hợp tác giữa các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối để thực hiện Cuộc vận động đạt kết quả tốt. Phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động nhấn mạnh, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; xây dựng được thương hiệu sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. Tổ chức hội thảo, triển lãm, hội chợ, xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp; điều tra, khảo sát thị trường, thị hiếu, nhu cầu người tiêu dùng, mạng lưới phân phối, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nhân. Bên cạnh đó, cần tăng cường đôn đốc, kiểm tra các cấp, các đơn vị, kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động.

Đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ký cam kết tiếp tục thực hiện Cuộc vận đồng.
Đại diện các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ký cam kết tiếp tục thực hiện Cuộc vận đồng.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Bùi Văn Cường khẳng định, qua hơn 5 năm thực hiện Cuộc vận động, từ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, đến người lao động đã nhận thức rõ hơn về ý nghĩa thiết thực, tầm quan trọng của việc sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của nhau và liên doanh, liên kết để phát triển. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Kết luận số 12-KL/ĐUK về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối đều có ý thức, mong muốn được là bạn hàng, là đối tác của nhau. Một số doanh nghiệp, ngân hàng tích cực triển khai và đạt hiệu quả cao. Qua đó, đề xuất kiến nghị với Chính phủ cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để Cuộc vận động ngày càng có hiệu quả hơn. Nêu rõ, Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã thể hiện sự quyết tâm của Đảng ta trong việc lãnh đạo đất nước vượt qua thời kỳ khó khăn chung của nền kinh tế, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng trong Khối cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai sâu rộng, thiết thực, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ Khối theo tinh thần Kết luận 107-KL/TW  ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ban Bí thư. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối phải quan tâm đổi mới, đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo đời sống người lao động; hoàn thiện hệ thống tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, trao đổi thông tin; triển khai thực hiện Cuộc vận động với nhiều hoạt động thiết thực, nhất là ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau, góp phần tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong phạm vi cả nước.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Nhân dịp này, với sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" Nguyễn Thiện Nhân và các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối cùng đại diện các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã tiếp tục ký kết hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau trong giai đoạn tới.

Nhật An

 

.
.
.
.