.
.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhiệm kỳ 2010 - 2015

Thứ Bảy, 05/09/2015|18:57

Ngày 4/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2010 - 2015. Đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Ngô Văn Dụ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương gửi lẵng hoa chúc mừng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đồng chí: Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Nguyễn Quang Dương - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối DNTW; Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; Đặng Hùng Minh - Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.

Đến dự có các đồng chí Ủy viên UBKT Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Nội chính Trung ương; Ban Kinh tế Trung ương; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương;… cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối DNTW và các đồng chí là Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát tại các đảng ủy trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định,... của Đảng liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cấp ủy đã xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên; ban hành quy trình công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hằng năm theo phương châm “kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, giám sát mở rộng” để chủ động phòng ngừa và chỉ đạo xử lý nghiêm túc, kịp thời các vi phạm (nếu có).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có nhiều đổi mới về nội dung, phương pháp làm việc, gắn kiểm tra, giám sát với công tác tư tưởng và tổ chức, lựa chọn nội dung, xác định đối tượng phù hợp tình hình đơn vị, chú trọng kiểm tra, giám sát đối với người đứng đầu đơn vị.

Đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Thị Hòe - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu giúp Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Điều 30, Điều lệ Đảng; chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó chú trọng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Khối đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, trong đó đã chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chủ động giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên theo thẩm quyền; bố trí cán bộ chuyên trách làm công tác kiểm tra có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, phẩm chất đạo đức... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 7.186 tổ chức đảng và 43.271 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 6 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nhiệm vụ, nhưng chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; kết luận 105 đảng viên thực hiện chưa tốt nhiệm vụ, trong đó có 65 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, phải xem xét, xử lý kỷ luật. Các tổ chức Đảng trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra được 53 tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận 19 tổ chức đảng có sai phạm, trong đó có 4 tổ chức đảng có sai phạm đến mức phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 426 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra, kết luận có 259 đảng viên vi phạm, trong đó có 212 đảng viên phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Bùi Văn Cường - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị

Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời biểu dương những ưu điểm, đồng thời chỉ rõ những thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm tại một số tổ chức đảng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghị quyết, chỉ thị, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ, quy chế về mối quan hệ công tác giữa cấp ủy với HĐTV (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, các nguyên tắc trong thi hành Điều lệ Đảng; đề ra phương hướng sửa chữa, khắc phục,… Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ (nhiệm kỳ 2010 - 2015) đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chủ động giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phát sinh ở cơ sở, góp phần ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm từ khi mới manh nha, củng cố và kiện toàn UBKT và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát.

Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ qua, việc tổ chức quán triệt các quy định, quyết định, hướng dẫn của Đảng ở một số đảng bộ chưa sâu sắc và toàn diện. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa gắn chức năng lãnh đạo với chức năng kiểm tra, giám sát; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát còn chậm; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao; nội dung kiểm tra sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đầu tư, sản xuất kinh doanh của đơn vị còn ít, chưa thực hiện đầy đủ, thủ tục, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật  đảng theo quy định; vẫn còn cấp ủy viên, lãnh đạo doanh nghiệp buông lỏng quản lý, vi phạm pháp luật. Một số cấp ủy cấp dưới chưa chủ động, kịp thời báo cáo cấp trên về tình hình, diễn biến một số vụ việc, vấn đề nổi cộm, phát sinh ở cơ sở để xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết,... đặt ra vấn đề phải tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ tới.

Đại diện lãnh đạo UBKT Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Bằng khen cho các tổ chức Đảng
Đại diện lãnh đạo UBKT Trung ương và Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Bằng khen cho các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời phân tích kỹ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, những vấn đề mới tác động đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, từ đó tập trung xác định những nhiệm vụ trọng tâm, đề xuất các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, có tính khả thi cao, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Đồng thời trao đổi những kinh nghiệm thiết thực, hiệu quả trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, chú trọng trao đổi những giải pháp nâng cao chất lượng công tác giám sát, nắm chắc tình hình tổ chức đảng và đảng viên, nhất là những nơi có biểu hiện nội bộ mất đoàn kết, có biểu hiện sai phạm, có vấn đề phức tạp nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và người lao động phản ánh; đề xuất, góp ý với Trung ương, với Đảng ủy Khối về bổ sung, sửa đổi quy định về thực hiện Điều lệ Đảng trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí ở UBKT Trung ương
Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí ở UBKT Trung ương

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Phạm Thị Hòe và Bí thư Đảng ủy Khối DNTW Bùi Văn Cường đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối trong 5 năm qua và khẳng định, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã góp phần quan trọng vào việc giữ vững ổn định, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, đảng viên; bảo vệ quan điểm của Đảng, giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phát sinh ở cơ sở, góp phần ngăn ngừa khuyết điểm, vi phạm từ khi mới manh nha.

Phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phạm Thị Hòe đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cần tiếp tục thực hiện tốt việc giám sát tình hình, tham mưu giúp cấp ủy chuẩn bị tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020; sau đại hội, sớm thẩm định, hoàn thiện công tác nhân sự. Đồng thời cần phối hợp thực hiện tốt với các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm; rút ra bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015, trên cơ sở đó xác định cụ thể phương hướng, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần xây dựng Đảng bộ Khối DNTW trong sạch vững mạnh.

Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí thuộc UBKT Đảng ủy Khối DNTW
Đảng ủy Khối DNTW trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí thuộc UBKT Đảng ủy Khối DNTW

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao tặng Bằng khen cho 5 tổ chức Đảng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 5 năm qua. Đảng ủy Khối DNTW cũng đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng Đảng trong doanh nghiệp Việt Nam” cho 10 đồng chí ở UBKT Trung ương và 4 đồng chí thuộc UBKT Đảng ủy Khối DNTW.

Lan Hương

.
.
.
.