.
.

Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin truyền thông

Thứ Năm, 31/10/2019|10:14

Chỉ với 7 năm làm việc tại Trung tâm Dịch vụ Đa phương tiện và Giá trị gia tăng MobiFone (MVAS), nhưng từ 2012 đến năm 2017, anh Đỗ Quốc Kỳ đều được bình bầu danh hiệu "Lao động tiên tiến". Năm 2018, anh đạt danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở" và  được nhận Giấy khen "Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin truyền thông".

Anh Đỗ Quốc Kỳ nhận danh hiệu “Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin truyền thông”
Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ nhận danh hiệu “Người lao động tiêu biểu ngành Thông tin truyền thông”.

Khi được giao nhiệm vụ Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, Thi đua khen thưởng người và Chủ trì triển khai các sự kiện lớn của Trung tâm anh đã luôn hoàn thành tốt công việc của mình xứng đáng với sự tin cậy của lãnh đạo Trung tâm MVAS. 

Có thể, rất nhiều người cho rằng công tác cán bộ, thi đua khen thưởng cứ đều đều hàng tháng, hàng quý, hàng năm làm các báo cáo hoặc tư vấn về chính sách cho lãnh đạo trong lĩnh vực này chứ có gì đâu mà sáng kiến. Ấy thế mà Đỗ Quốc Kỳ trong năm 2018 đã có tới 3 sáng kiến có tác dụng hữu ích đến công việc của cả Phòng tổng hợp. Nói đến công tác quản lý văn phòng, anh đã có sáng kiến mang tên: “Xây dựng ứng dụng Cloud Office để phục vụ quản lý văn phòng”. 

Lâu nay chúng ta thường nói ứng dụng công nghệ điện toán đám mây vào công việc thì đây là một thí dụ. Với sáng kiến này chính là cách đổi mới quy trình tác nghiệp truyền thống, thủ công để hướng tới văn phòng điện tử không giấy tờ, thuận tiện cho việc bố trí người hỗ trợ nhau trong công tác văn phòng. Sáng kiến này đã phát huy tốt các tính năng của phần mềm Cloud Office trong việc quản lý, tra cứu hệ thống văn bản; nâng cao hiệu suất lao động của Phòng tổng hợp nói chung và toàn thể Trung tâm nói riêng. 

Một lĩnh vực khác cũng khá phức tạp đối với người được cơ quan cử đi công tác là làm sao hoàn thành đúng, đủ các thủ tục để thanh toán công tác phí. Trong lĩnh vực này anh Kỳ đã có sáng kiến nhằm “Tối ưu thủ tục thanh toán chi phí công tác phí”. Đây là sáng kiến giúp cho việc thanh toán công tác phí tập trung, chuẩn hóa hồ sơ thanh toán, rút ngắn thời gian thanh toán. Các đoàn công tác chỉ tập trung vào chuyên môn, không phải lo thủ tục đặt phòng, đặt vé máy bay, hồ sơ thanh toán .

Ngoài ra, để thực việc đánh giá mức độ hoàn thành công việc của từng cá nhân anh Kỳ đã có sáng kiến giúp triển khai đánh giá kết quả chỉ tiêu SXKD của các đơn vị bằng hệ số KPI (Key Performance Indicator - chỉ số đánh giá thực hiện công việc). Việc sử dụng KPI để đánh giá kết quả sẽ chính xác, nhanh chóng do KPI được thực hiện chấm hàng tháng. Khi đánh giá bằng KPI thì yêu cầu các đơn vị phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, thời hạn của công việc để triển khai, tăng hiệu quả công việc. Các sáng kiến đưa vào áp dụng đều mang lại hiệu quả cao , được lãnh đạo đơn vị đánh giá tốt.

Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ nhận chứng nhận là người lao động tiêu biểu ngành thông tin truyền thông năm 2019 của  Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam
Đồng chí Đỗ Quốc Kỳ nhận Giấy chứng nhận là người lao động tiêu biểu ngành thông tin truyền thông năm 2019 của Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam.

Ngoài ra, anh còn tích cực tham gia mọi hoạt động phong trào, văn hóa, thể thao do Công đoàn, Đoàn thanh niên của Trung tâm và Tổng Công ty tổ chức. Với những hoạt động như vậy, anh đã được Đoàn thanh niên Tổng Công ty tặng giấy khen “Cán bộ Đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2018”.

Ban truyền thông TCT Viễn thông MobiFone

.
.
.
.