.
.

Chính phủ họp với các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước

Thứ Ba, 15/01/2013|23:03

Ngày 16/1, dự kiến Hội nghị của Chính phủ với tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sẽ được tổ chức tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

 

Trong bối cảnh hết sức khó khăn của năm 2012, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước đã nỗ lực khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, việc làm và thu nhập cho người lao động cũng như công tác bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Các tập đoàn, tổng công ty tiếp tục thực hiện được vai trò là lực lượng vật chất quan trọng để Nhà nước ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần bình ổn giá cả, vật tư hàng hóa, kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh, quốc phòng, chủ quyền quốc gia và an sinh xã hội, ngăn chặn suy giảm kinh tế.

Cũng trong năm 2012, từng tập đoàn, tổng công ty đã xây dựng đề án tái cơ cấu toàn diện, từ xác định mô hình tổ chức, quản lý, tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, cơ cấu sản phẩm, nguồn nhân lực trên cơ sở xác định rõ nhiệm vụ, ngành nghề, chiến lược phát triển và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Đáng chú ý, nhiều tập đoàn, tổng công ty đã thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh công tác đầu tư ra ngoài lĩnh vực kinh doanh chính, đặc biệt là trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và bất động sản. Biện pháp chủ yếu là thoái vốn đầu tư, chuyển nhượng vốn đầu tư.

Trước những dự báo về khó khăn, thách thức trong năm 2013, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sẽ phải quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đã được nêu trong Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách năm 2013; Nghị quyết 02/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty thời gian tới, trong Thông điệp đầu năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: “Các tập đoàn và tổng công ty nhà nước phải tập trung nguồn lực vào lĩnh vực kinh doanh chính nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách công nghiệp, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá, hỗ trợ sự phát triển của khu vực tư nhân. Phải thực hiện công khai minh bạch, áp đặt kỷ luật thị trường trong hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế thực hiện chức năng chủ sở hữu và đại diện chủ sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp. Tăng cường giám sát hoạt động của doanh nghiệp nhà nước”.

Phương Nguyên/Chinhphu.vn

.
.
.
.