.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN SỐ 16

Thứ Tư, 04/03/2020|16:06

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19. 

Ngày 04/3, Bộ Quốc phòng tiến hành diễn tập Phòng chống COVID-19 toàn quân.
Ngày 04/3, Bộ Quốc phòng tiến hành Diễn tập phòng chống dịch COVID-19 toàn quân.

 BẢN TIN SỐ 16

VP ĐUK

.
.
.
.