.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN SỐ 24

Thứ Hai, 16/03/2020|17:40

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19.

Tổ bay chuẩn bị lên đường phục vụ chuyến bay từ châu Âu về Việt Nam.
Tổ bay Vietnam Airlines chuẩn bị lên đường phục vụ chuyến bay từ châu Âu về Việt Nam.

 BẢN TIN SỐ 24.

VP ĐUK 

.
.
.
.