.
.

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới

Thứ Ba, 10/03/2020|14:35

Trước tình hình bùng phát và diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, ngày 09/3/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã có Công văn số 2227- CV/ĐUK "V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới".

Cùng với việc phun thuốc khử trùng các toa xe, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp nước rửa tay và khẩu trang miễn phí cho hành khách đi tàu.
Cán bộ, nhân viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cung cấp nước rửa tay và khẩu trang miễn phí cho hành khách đi tàu.

Trong Công văn, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các đảng ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, các tổ chức chính trị- xã hội, cán bộ, đảng viên, người lao động và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị. Hạn chế các cuộc họp, tập trung đông người, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin.

Bên cạnh đó, chủ động điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh, huy động các đơn vị trực thuộc tham gia và tổ chức các hoạt động phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, đơn vị và cộng đồng; cung cấp các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu của người dân, góp phần bình ổn thị trường./.

P.V

.
.
.
.