.
.

Công văn số 2484-CV/ĐUK về việc tập trung phòng, chống dịch Covid-19

Thứ Hai, 10/08/2020|14:53

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, đã lây lan trong cộng đồng tại nhiều tỉnh, thành phố; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 2484-CV/ĐUK, ngày 08/8/2020 về việc tập trung phòng, chống dịch Covid-19.

Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW đăng toàn văn Công văn số 2484-CV/ĐUK .

.
.
.
.