.
.

Kế hoạch tổng kết đợt thi đua học tập, làm theo Bác và Tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu

Thứ Hai, 01/06/2020|15:39

Ngày 26/5/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban Kế hoạch số 102 - KH/ĐUK về Tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017-2020.

Toàn văn Kế hoạch số 102.

TCĐT ĐUK

.
.
.
.