.
.

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thứ Tư, 14/07/2021|11:00

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 05/7 đến ngày 08/7/2021, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp bàn và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trân trọng gửi tới bạn đọc Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. 

 

.
.
.
.