.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 7-2021

Thứ Tư, 30/06/2021|18:57

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hội nghị nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” - Nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021, từ điểm cầu Trung ương kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 278 điểm cầu với hơn 25.100 đại biểu tham dự.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ“, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, có sức lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội XII của Đảng đánh giá cao.

Đồng chí Tổng Bí thư đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan, đơn vị cần phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ CHí Minh. Nghiêm túc, tự giác thực hiện một cách có hiệu quả những yêu cầu, nhiệm vụ đã được chỉ ra tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 vấn đề: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên. (Toàn văn phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư xem tại đây) .

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã khen thưởng 323 tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu đã có thành tích trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các ngành, các địa phương trong toàn quốc giai đoạn 2016-2021. 

* Cùng ngày, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về: Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe GS. TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày các nội dung về: sự hình thành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; những nội dung cơ bản, ý nghĩa lý luận, thực tiễn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; một số giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đúc rút kinh nghiệm, hoàn thiện biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tế

Kết luận hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương toàn ngành y tế, các lực lượng tuyến đầu chống dịch như quân đội, công an..., các tỉnh, thành phố đã nỗ lực, cố gắng, kiềm chế, đẩy lùi được dịch bệnh, đồng thời bảo đảm điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế - xã hội.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đánh giá đúng tình hình, kịp thời biểu dương khen thưởng những nơi làm tốt, phổ biến nhanh cách làm hay, kinh nghiệm quý; kiểm điểm, xử lý nghiêm minh hành vi, biểu hiện vi phạm quy định phòng, chống dịch. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa có dịch hoặc khi dịch bệnh đã đi qua; không lo sợ, hốt hoảng, lúng túng, mất bình tĩnh, thiếu kiên trì khi dịch xảy ra. Kết hợp hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng ngừa và tấn công, trong đó phòng ngừa là cấp bách, thường xuyên, cơ bản, chiến lược, lâu dài và là quyết định; tấn công là chủ động, tích cực, quyết liệt, hiệu quả. Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, “4 tại chỗ”, tuyệt đối không trông chờ ỷ lại mà phải luôn luôn có tư tưởng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa bàn và đối tượng quản lý, căn cứ vào tình hình thực tế cụ thể để tự quyết định theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, kịp thời báo cáo cấp trên trực tiếp đối với những khó khăn, vướng mắc, vượt quá thẩm quyền để kịp thời tháo gỡ. Trung ương, các địa phương có điều kiện sẵn sàng, kịp thời hỗ trợ các địa phương gặp phải khó khăn hoặc thiếu điều kiện, thiếu kinh nghiệm phòng, chống dịch. Sử dụng hiệu quả Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19 công khai, minh bạch, bảo toàn, phát triển và đúng quy định.

Về nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm “5K + vaccine” và tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch; đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp... phải thực hiện nghiêm yêu cầu về kiểm tra và cập nhật lên hệ thống an toàn COVID-19. Thủ tướng giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tiếp tục thúc đẩy, đề xuất chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thoong-lun Xỉ-xu-lít và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ ngày 28 đến ngày 29/6/2021. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thoong-lun Xỉ-xu-lít đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; tiếp Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hai bên khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, nhân tố bảo đảm sự tồn tại, phát triển của hai nước. Hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước có trách nhiệm cùng nhau giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực trên cơ sở phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hợp tác bình đẳng và cùng có lợi, dành ưu tiên, ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho nhau cùng phát triển vì sự phồn vinh của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Hai bên nhấn mạnh kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiếp tục kề vai sát cánh, ủng hộ lẫn nhau trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 6/2021

Ngày 24/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 6/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021 - 2026 và công tác cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 của một số đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; Báo cáo về việc tiếp thu các ý kiến vào Đề án sửa đổi, bổ sung Quyết định số 99 QĐ/TW, ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 17/5/2010 của Bộ Chính trị khoá X về “Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2020”; Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; về Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và các nội dung khác.

Sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến tới 28 điểm cầu trong toàn Đảng bộ Khối, sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các đồng chí: Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự thảo Báo cáo sơ kết nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TW, ngày 16/11/2016 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII), Đảng ủy Khối đã nghiêm túc tổ chức quán triệt trong toàn Đảng bộ Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; ban hành Kế hoạch số 25-KH/ĐUK, ngày 14/12/2016 về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XII bằng hình thức trực tuyến. 35/35 đảng bộ trực thuộc đã tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, công đoàn viên và thành viên các tổ chức chính trị - xã hội và hoàn thành trong tháng 01/2017. Đồng thời ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết (số 08-CTr/ĐUK ngày 03/01/2017); xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền hằng năm về các nội dung tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ Khối; chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện đến cán bộ, đảng viên; tập trung chỉ đạo việc đề ra các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Các cấp ủy đảng, cá nhân người đứng đầu, đơn vị trong Đảng bộ Khối xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Hằng năm Đảng ủy Khối xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đưa nội dung kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Trong giai đoạn 2016-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã gợi ý kiểm điểm đối với 33 ban thường vụ và đảng ủy cơ sở, 31 cá nhân trực thuộc Đảng ủy Khối; các đảng ủy trực thuộc gợi ý kiểm điểm đối với 195 tập thể, 111 cá nhân. Hầu hết những tập thể, cá nhân đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm kỳ trước, tuy nhiên còn một số tập thể, cá nhân tự nhận thấy đã cơ bản khắc phục được những hạn chế, khuyết điểm nhưng còn có những hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đề nghị các đại biểu tiếp tục góp ý trực tiếp vào dự thảo Báo cáo tổng kết và gửi về Đảng ủy Khối; giao Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị, hoàn thiện Báo cáo gửi Ban Tổ chức Trung ương.

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021)

Kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2021), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã gửi Thư chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo Ban biên tập, cùng toàn thể cán bộ, biên tập viên, phóng viên, cộng tác viên các tạp chí, trang tin, bản tin trong Khối.

Nhân dịp này, các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối cùng đại diện các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các Đảng ủy trực thuộc Khối đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW.

Hội nghị lần thứ 6, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 23/6/2021 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nghe đảng viên vi phạm trình bày Bản tự kiểm điểm; thảo luận, phân tích làm rõ nội dung, tính chất, mức độ, tác hại của khuyết điểm, vi phạm và biểu quyết bằng phiếu kín quyết định thi hành kỷ luật hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Ngọc Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực miền Nam do có vi phạm liên quan đến Vụ án hình sự tại Công ty Lương thực Trà Vinh.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối thống nhất tiếp tục xem xét, xử lý; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam liên quan đến vụ án tại Công ty Lương thực Trà Vinh. Thường trực Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo, triển khai Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tại Kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định.

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 9, Khóa IV

Ngày 28/6, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9. Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã bám sát chương trình công tác đề ra, chủ động tổ chức các phong trào thi đua và hoạt động của tổ chức công đoàn, chất lượng phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn; các hoạt động phong trào do Công đoàn tổ chức đã tạo không khí vui tươi phấn khởi, hiểu biết lẫn nhau giữa các ban, đơn vị, góp phần kịp thời động viên về vật chất và tinh thần đoàn viên công đoàn cơ quan, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tổ chức phát động các đợt thi đua gắn với các ngày kỷ niệm lớn, các cuộc vận động trong cán bộ, công chức, đạt kết quả thiết thực. Đoàn viên công đoàn Cơ quan luôn giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, chủ động, sáng tạo, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc được giao; gương mẫu, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên được quan tâm. Các công đoàn bộ phận đều đã chủ động tham gia với lãnh đạo Ban, đơn vị đảm bảo công khai, công bằng trong việc thực hiện chế độ, chính sách đối với đoàn viên, người lao động trong Cơ quan Đảng ủy Khối. Ban Thường vụ Công đoàn Cơ quan luôn chú trọng nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên Công đoàn. Thực hiện tốt vai trò giám sát việc chấp hành luật lao động, giải quyết chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, tạo động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu thi đua 6 tháng đầu năm 2021 của Cơ quan Đảng ủy Khối, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Chu Đình Động đề nghị cán bộ, đoàn viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham mưu, nghiên cứu, đề xuất chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ công chức, người lao động trong cơ quan. Đặc biệt tích cực tham mưu trong việc tổ chức các hoạt động thiết thực vì lợi ích đoàn viên, tăng cường hoạt động từ thiện xã hội của các cấp công đoàn. Tổ chức phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, người lao động gắn với cụ thể hóa các tiêu chí thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Đảng ủy Agribank: Sơ kết thực hiện các Nghị quyết, Hướng dẫn của Trung ương về công tác xây dựng Đảng

Vừa qua, Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 04 - NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và sơ kết 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp (Hướng dẫn 17), bằng hình thức trực tuyến tới 47 điểm cầu trong toàn Đảng bộ.

Những năm qua, việc tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng ủy Agribank gắn chặt chẽ với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về phòng, chống tham nhũng, về nêu gương đối với cán bộ, đảng viên; quy chế nội quy lao động, chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và người lao động, văn hóa doanh nghiệp Agribank,… qua đó, nâng cao nhận thức, để mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động tự giác rèn luyện, tu dưỡng, gương mẫu, làm gương, nêu gương về đạo đức. Trên cơ sở Kế hoạch và Chương trình hành động của Đảng ủy Agribank, các chi, đảng bộ cơ sở đã xây dựng Chương trình hành động cụ thể phù hợp với tình hình hoạt động của đơn vị, đồng thời tổ chức học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết tới toàn thể đảng viên. 100% đảng viên trong Đảng bộ đã xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên hàng năm làm cơ sở kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm.

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương và chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank đã thực hiện nghiêm túc việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp. Công tác cán bộ được quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt, đồng bộ, kịp thời giữa quy hoạch, kiện toàn cấp ủy và quy hoạch, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo tại đơn vị; hoạt động truyền thông gắn với công tác tuyên giáo, dân vận, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được tăng cường; công tác kiểm tra, giám sát được chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ, việc xử lý vi phạm sau thanh tra, kiểm tra được tiến hành đồng bộ, kịp thời. Việc hợp nhất các cơ quan Đảng vào chuyên môn đã phát huy nhiều ưu điểm gắn giữa lý luận với thực tiễn, khai thác tối đa các nguồn lực của chuyên môn đã phát huy tốt hơn, triển khai hiệu quả hơn công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị tại Agribank; đồng thời, hạn chế chồng chéo trong chỉ đạo, hướng hẫn về công tác đảng và công tác chuyên môn giữa các đơn vị.

Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong 2 ngày  21 và 22/6, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị triển khai với hình thức trực tuyến đến 1.300 cán bộ, đảng viên tại 115 điểm cầu, từ Đảng bộ Tổng công ty tới các đảng bộ/chi bộ trực thuộc, các phòng ban cơ quan Tổng công ty cũng như các phòng ban, phân xưởng sản xuất, các chi nhánh của các đơn vị trực thuộc có trụ sở tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV Vinataba đã trực tiếp quán triệt sâu sắc tinh thần cũng như những nội dung trọng tâm đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua với 5 chuyên đề chính. Các đại biểu cũng nghe quán triệt Chương trình hành động của Đảng bộ Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp triển khai thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn kinh tế-xã hội; phù hợp điều kiện thực tế của Tổng công ty và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.

Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu, sau Hội nghị học tập, quán triệt cấp Đảng bộ Tổng công ty, các Bí thư đảng ủy, chi ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện tại các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, chủ trì tiến hành tổ chức thảo luận, quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị. Từng cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, đồng thời đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn của từng cá nhân đóng góp vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng của đơn vị, của Tổng công ty trong thời gian tới.

VNA vận chuyển miễn phí 190.000 bộ kit xét nghiệm Covid-19 của Đức viện trợ Việt Nam

190.000 bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 vừa được Vietnam Airlines (VNA) vận chuyển miễn phí từ Đức về Việt Nam. Đây là những bộ kit xét nghiệm do chính quyền và nhân dân một số bang của Đức gửi tặng Chính phủ, nhân dân Việt Nam. Chương trình kêu gọi các bang của Đức viện trợ bộ kit xét nghiệm cho Việt Nam được Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới (World University Service – WUS, đối tác lớn của VNA tại Đức) phát động, trên cơ sở ý tưởng đề xuất từ VNA.

Bộ kit xét nghiệm có ý nghĩa đặc biệt thiết thực với công tác phòng chống dịch ở Việt Nam hiện nay, khi dịch bệnh diễn biến phức tạp và Việt Nam đang áp dụng chiến thuật chủ động xét nghiệm, khoanh vùng, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm Covid-19. Để những bộ kit nhanh chóng vượt hơn 8.000 km đến với Việt Nam, cùng với việc vận chuyển miễn phí, VNA đã tối ưu lượng hàng hóa trên tàu bay để đảm bảo đủ tải trọng vận chuyển lô hàng này. Lô hàng cũng được phục vụ tại sân bay với mức độ ưu tiên cao. Đây là nỗ lực của hãng hàng không Quốc gia nhằm chung tay chống dịch, trong bối cảnh các chuyến bay đến châu Âu rất “căng” tải vì số lượng chuyến bay đã sụt giảm mạnh.

Hiện tại, mười sáu bang của Đức vẫn đang tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ bộ kit xét nghiệm cho Việt Nam. Dự kiến sẽ có tổng cộng 1 triệu bộ kit xét nghiệm nhanh Covid-19 được vận chuyển về Việt Nam. VNA là một trong những hãng hàng không “hiếm hoi” duy trì bay giữa Việt Nam và châu Âu trong đại dịch Covid-19, nhằm đảm bảo giao thương, kết nối giữa các tổ chức, cộng đồng ở Việt Nam và châu Âu.

VietinBank triển khai tăng vốn điều lệ theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước

Ngày 11/6, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 4142/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), trong đó chấp thuận việc VietinBank thực hiện tăng mức vốn điều lệ từ 37.234.045.560.000 đồng lên 48.057.796.430.000 đồng theo phương án đã trình.

Lãnh đạo VietinBank cho biết, ngân hàng đang khẩn trương triển khai các thủ tục liên quan với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện chia cổ tức cho cổ đông và ngày càng tiến gần hơn tới mục tiêu hoàn thành việc tăng vốn điều lệ trong năm 2021. Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được VietinBank dùng để phục vụ kinh doanh, phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác; mở rộng mạng lưới hoạt động và kênh phân phối … với cơ cấu hợp lý, bảo đảm an toàn, hiệu quả, gia tăng lợi ích cổ đông và góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội đất nước.

Hội đồng quản trị VietinBank cũng đã ban hành Nghị quyết Phê duyệt triển khai phương án tăng vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017, 2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019.

Tập đoàn Bảo Việt: 9 năm liên tiếp trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Forbes Việt Nam công bố “Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam” năm 2021, Tập đoàn Bảo Việt được ghi nhận là doanh nghiệp dẫn đầu ngành bảo hiểm. Đây là lần thứ 9 Forbes công bố danh sách và Bảo Việt là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất có mặt trong danh sách 9 lần liên tiếp.

Trước ảnh hưởng mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam của Forbes đã có nhiều thay đổi. Để được vinh danh trong danh sách Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam 2021 do Forbes Việt Nam bình chọn, Tập đoàn Bảo Việt và các doanh nghiệp cần đáp ứng tiêu chuẩn theo phương pháp xếp hạng của Forbes áp dụng trên toàn cầu, có xét đến yếu tố đặc thù của thị trường Việt Nam. Forbes Việt Nam đánh giá dữ liệu tính toán trên các tiêu chí: tỷ lệ tăng trưởng kép về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ ROE, ROC và tăng trưởng EPS giai đoạn 2016 - 2021. Tiếp theo, Forbes Việt Nam điều tra định tính để đánh giá mức phát triển bền vững của doanh nghiệp: vị thế công ty trong ngành, nguồn gốc lợi nhuận, chất lượng quản trị, triển vọng phát triển ngành,…  

Petrovietnam đón nhận dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng

Ngày 18/6/2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Lễ đón nhận khai thác dòng khí đầu tiên Giai đoạn 2A, mỏ Sư Tử Trắng, Lô 15-1, đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 16 ngày so với kế hoạch. Trong tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19. Buổi Lễ được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại 4 điểm cầu ở Hà Nội và TP.HCM.

Mỏ Sư Tử Trắng là một trong bốn phát hiện quan trọng trong Lô 15-1, thuộc bồn trũng Cửu Long, được đánh giá là một trong những vùng có tiềm năng cao nhất về trữ lượng dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam, do Cửu Long JOC điều hành. Kế hoạch phát triển mỏ Sư Tử Trắng - Giai đoạn 2A được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 06/12/2019 với việc khoan bổ sung 03 giếng khai thác (trong đó 02 giếng chắc chắn và 01 giếng dự phòng) với tổng mức đầu tư CAPEX gần 138 triệu USD, trữ lượng thu hồi dự kiến đến hết tháng 9/2025 là 63 triệu thùng condensate và 193 tỷ bộ khối khí.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, Cửu Long JOC đã gặp phải không ít các khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19, quá trình sản xuất, chế tạo, huy động thiết bị, huy động nhân lực kéo dài hơn so với bình thường; Giếng khoan của Sư Tử Trắng - Giai đoạn 2A là giếng khoan có điều kiện nhiệt độ cao, áp suất tương đối lớn, có sự sụt giảm áp suất cao nên quá trình thi công khoan và hoàn thiện giếng là một thách thức. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực của Cửu Long JOC và với sự hỗ trợ, chỉ đạo tích cực của lãnh đạo Petrovietnam cũng như các bên tham gia, dòng khí đầu tiên của Giai đoạn 2A (giếng ST-7P) đã được khai thác vào hồi 18h00 ngày 14/6/2021. Nhân dịp này, Petrovietnam đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai dự án mỏ Sử Tử Trắng, Giai đoạn 2A an toàn và khai thác dòng khí đầu tiên vượt 16 ngày so với kế hoạch, đạt số giờ an toàn là 92.007 giờ.

Vietnam Post kết nối đưa nông sản Việt Nam ra thị trường quốc tế

Nhằm tối ưu hóa chu trình vận chuyển cũng như để đảm bảo chất lượng nông sản, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã dành trọn tải chuyến bay mang hàng chục tấn vải thiều Bắc Giang xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Đây là chuyến vận chuyển vải thiều xuất khẩu thứ 4 của Vietnam Post trong mùa vụ năm nay đến thị trường “khó tính” này. Theo kế hoạch, Vietnam Post sẽ tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp xuất khẩu để kết nối đưa vải thiều Bắc Giang cũng như các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao của Việt Nam đến các thị trường quốc tế khác như Hà Lan, Pháp, Séc, Úc, Brunei,… Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản Việt và mở rộng cơ hội xuất khẩu ra thế giới.

Bắc Giang hiện có hơn 28.000 ha vải thiều với sản lượng ước tính 180.000 tấn. Đây là loại nông sản có thời gian thu hoạch ngắn và khó bảo quản, do vậy, khó khăn lớn nhất của địa phương hiện nay là thiếu nguồn nhân lực thu hái, vận chuyển và tiêu thụ vải thiều. Trong đó, khâu vận chuyển được đánh giá là khó khăn hơn cả do những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Từ giữa tháng 5/2021 đến nay, Bưu điện Việt Nam đã tổ chức tiêu thụ gần 280 tấn vải Bắc Giang thông qua sàn thương mại điện tử Postmart.vn.

Tổng công ty Lương thực miền Bắc hoàn thành cổ phần hóa đơn vị thành viên

Vừa qua, Công ty cổ phần Lương thực Lương Yên và Công ty cổ phần Muối Viêt Nam đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Với việc cổ phần hóa thành công tại 02 Công ty TNHH một thành viên này, hiện nay 100% công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) đã được cổ phần hóa. Đây là 02 Công ty TNHH một thành viên do Tổng công ty Lương thực miền Bắc nắm giữ 100% vốn điều lệ, thực hiện cổ phần hóa theo Phương án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2018-2020 đã được Chính phủ đồng ý và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn phê duyệt, trước khi bàn giao Tổng công ty Lương thực miền Bắc về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý.

Theo Quyết định số 2869/QĐ-BNN, ngày 17/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt Phương án cơ cấu lại Tổng công ty Lương thực miền Bắc giai đoạn 2018-2020, yêu cầu phải thực hiện cổ phần hóa trước thời điểm xác định giá trị Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Bắc đối với 02 đơn vị là Công ty TNHH  một thành viên Muối Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên Lương thực Lương Yên. Với việc cổ phần hóa thành công tại 02 Công ty TNHH một thành viên, hiện nay 100% công ty thành viên trực thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) đã được cổ phần hóa.

VNPT VinaPhone đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 25/6, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty dịch vụ viễn thông (VNPT VinaPhone) và kỷ niệm 25 năm mạng di động VinaPhone. Ngày 26/6/1996, mạng di động VinaPhone - mạng di động đầu tiên do chính người Việt xây dựng và phát triển chính thức đi vào hoạt động. VinaPhone nghĩa là “mạng di động thuần Việt”, là niềm tự hào của trí tuệ người Việt, là tương lai của đất nước bắt kịp xu thế toàn cầu. Hành trình 25 năm VinaPhone được viết nên từ hàng trăm, hàng nghìn câu chuyện của những kỹ sư trẻ khi lần đầu tiếp cận, làm chủ công nghệ mạng lưới; của những tổng đài viên, nhân viên bán hàng và rất nhiều những con người thầm lặng khác đã cống hiến tuổi trẻ, tâm huyết của mình để góp phần đưa VinaPhone lớn mạnh, vươn xa. Đến thời điểm này, VinaPhone sở hữu một hạ tầng, mạng lưới viễn thông đáp ứng đầy đủ các nhu cầu quốc gia về bảo đảm an ninh quốc phòng, chủ quyền không gian, phòng chống thiên tai cũng như nhu cầu đa dạng của gần 30 triệu khách hàng.

Tại lễ kỷ niệm 25 năm mạng di động VinaPhone, VNPT VinaPhone đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2015-2019. Đây là giai đoạn VNPT VinaPhone vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoàn thành các mục tiêu về doanh thu, sản lượng cũng như chênh lệch thu chi, nộp ngân sách nhà nước tăng lên hằng năm. Theo lãnh đạo Tập đoàn VNPT, với những thành quả của hiện tại và chặng đường đã qua, VinaPhone nói riêng và VNPT nói chung đã, đang và sẽ tiếp tục góp phần tạo nên nền tảng công nghệ định hình tương lai, đưa Tập đoàn VNPT tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong hành trình chuyển đổi số quốc gia và các tổ chức doanh nghiệp, đem lại những giá trị đích thực cho chính quyền và người dân Việt Nam.

Tổng công ty Đường sắt đề nghị gói hỗ trợ khẩn cấp

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam vừa đề nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hỗ trợ khoản vay 800 tỷ đồng không tính lãi nhằm bổ sung cho nguồn vốn lưu động đang bị hụt để duy trì dòng tiền hoạt động, tránh nguy cơ Tổng công ty phải dừng hoạt động vì tác động của dịch COVID-19.

Lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết mặc dù VNR đang thực hiện các giải pháp như siết chặt quản trị, giảm chi phí, bao gồm giảm lương trong điều kiện sản xuất kinh doanh khó khăn hiện nay, nhưng năm 2020, Tổng công ty đã lỗ hơn 1.300 tỷ đồng, dự kiến năm 2021 lỗ thêm 942 tỷ đồng. Do đó, đơn vị kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp bao gồm cấp hạn mức tín dụng 800 tỷ đồng vay ưu đãi không tính lãi để bổ sung cho nguồn vốn lưu động, đồng thời đề nghị có chính sách hỗ trợ cho 13.000 lao động của Tổng công ty đang bị mất và thiếu việc làm. Ngoài ra, VNR cũng đề xuất giảm phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư cho năm 2021 và các năm tiếp theo; miễn, giảm, giãn thời gian thu tiền thuê sử dụng đất cho các doanh nghiệp vận tải đường sắt trong năm 2021.

Khắc phục khó khăn trước mắt, VNR sẽ tăng cường triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, thu hút khách đi tàu và tạo thuận lợi cho hành khách muốn hủy hay trả vé; điều chỉnh giá vé theo từng cung chặng, giảm từ 12-30% giá vé tàu Thống Nhất và một số tàu địa phương theo diễn biến thực tế của dịch bệnh...

Tuyên dương gương đoàn viên thanh niên TKV dũng cảm

Ngày 23/6, tại Trung tâm Cấp cứu mỏ-Vinacomin, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã trao bằng khen và giấy khen nhằm ghi nhận, biểu dương hành động dũng cảm vì cuộc sống cộng đồng, kịp thời tham gia cứu người khỏi đuối nước của đoàn viên thanh niên Hoàng Đức Quyền, thuộc Đoàn Thanh niên Trung tâm Cấp cứu mỏ-Vinacomin.

Đây là hành động đáng được biểu dương, là tấm gương của thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần khích lệ, lan tỏa tinh thần nhân ái, sống đẹp vì cuộc sống cộng đồng của đoàn viên trong Đoàn Thanh niên TKV nói riêng và trong Đoàn viên thanh niên toàn Khối nói chung; qua đó xây dựng hình ảnh đẹp của người Đội viên cứu hộ mỏ và Trung tâm Cấp cứu mỏ trong lòng người dân trên địa bàn đóng quân và các đơn vị sản xuất.

Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 21/6, đồng chí Hoàng Đức Quyền, làm việc tại Trung tâm Cấp cứu mỏ TKV cùng bạn đi bơi tại bãi tắm Hòn Gai-Cột 8 Hồng Hà-Hạ Long. Trong khi đang bơi thì bất ngờ nghe tiếng hô hoán kêu cứu của người dân do có người bị đuối nước. Với phản xạ nghề nghiệp của một Đội viên cứu hộ, không chút ngần ngại, Quyền cùng một số người dân gần đó nhanh chóng lao ra biển và đưa nạn nhân vào bờ. Người bị nạn là nam học sinh khoảng 17 đến 18 tuổi cư trú trên địa bàn TP. Hạ Long, trong quá trình tắm biển không may bị đuối nước.

III - TIN THAM KHẢO

Một số vấn đề lý luận-thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Sáng 23/6, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức tọa đàm với đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương về Một số vấn đề lý luận-thực tiễn về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tọa đàm tập trung vào các nội dung: Một số vấn đề lý luận-thực tiễn mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; hệ quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” trong nội bộ; các kiến nghị, đề xuất.

Các đại biểu đã phân tích, đánh giá tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), trao đổi về những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, những nội dung công việc còn hạn chế và nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. Từ tình hình thực tế đó, các đại biểu đã đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp, yêu cầu nhằm giải quyết kịp thời các vấn đề bức thiết trong công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, mang tính xây dựng, khoa học của đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, đồng thời yêu cầu cần tiếp tục tổ chức các cuộc tọa đàm, khảo sát thực tế ở một số địa phương, xác định rõ nội dung của Báo cáo tư vấn, sớm hoàn thiện xây dựng Báo cáo tư vấn, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

Thành lập Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 887/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng ban chỉ đạo. Các phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Phó trưởng ban Thường trực), Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ủy viên ban chỉ đạo là các ủy viên Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Giúp việc ban chỉ đạo có Tổ biên tập do Trưởng ban chỉ đạo quyết định.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo Ban chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tổ chức tổng kết, xây dựng Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; dự thảo nghị quyết mới để trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

GDP quý II/2021 ước tăng 6,61%

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý II/2021 ước tính tăng 6,61% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,28%; khu vực dịch vụ tăng 4,30%.  Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội quý II và 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê cho biết GDP 6 tháng đầu năm 2021 tăng 5,64%, cao hơn tốc độ tăng 1,82% của 6 tháng đầu năm 2020 nhưng thấp hơn tốc độ tăng 7,05% và 6,77% của cùng kỳ năm 2018 và 2019.

Kết quả tăng trưởng quý II và 6 tháng đầu năm đã cho thấy sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự chung sức, đồng lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân cả nước và lực lượng tuyến đầu chống dịch vừa kiểm soát dịch bệnh vừa thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,82%, đóng góp 8,17%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,36%, đóng góp 59,05%; khu vực dịch vụ tăng 3,96%, đóng góp 32,78%. Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 12,15%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 37,61%; khu vực dịch vụ chiếm 41,13%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,11% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là: 14,16%; 33,51%; 41,99%; 10,34%).

Về sử dụng GDP 6 tháng đầu năm 2021, tiêu dùng cuối cùng tăng 3,56% so với cùng kỳ năm 2020; tích lũy tài sản tăng 5,67%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 24,05%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 22,76%.

Xuất khẩu dệt may - động lực phục hồi trong 'bão' COVID-19

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, nhiều doanh nghiệp dệt may trong nước đã có đơn hàng hết quý III/2021 và nhiều doanh nghiệp đã nhận đơn hàng cả năm. Hiện tại, các doanh nghiệp dệt may đang có đơn hàng ổn định. Có những doanh nghiệp đã có đủ đơn hàng sản xuất cho đến hết năm nay. Do đó, mục tiêu đạt 40 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may trong năm 2021 hoàn toàn lạc quan.

Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất ngành dệt tăng 8,1% so với cùng kỳ; trang phục tăng 9,1%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12%... Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt trên 12 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ. Xuất khẩu xơ, sợi dệt các loại tăng hơn 60%, vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 66,2%. Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) nhận định, làn sóng COVID-19 thứ 4 ập đến đã tạo ra nhiều thách thức cho các doanh nghiệp, tuy nhiên, đà hồi phục của ngành dệt may sẽ không vì thế mà chững lại.

Sẽ kiểm tra và xử lý những sai phạm của các dự án điện Mặt Trời

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tiến hành kiểm tra và rà soát ở 10 địa phương phát triển điện Mặt Trời đạt công suất lớn trong các năm 2019 và 2020. Qua kiểm tra hồ sơ và khảo sát một số dự án phát triển điện Mặt Trời, Bộ Công Thương đã phát hiện một số tồn tại trong quá trình triển khai các dự án. Bộ đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật (nếu có) của cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện phát triển điện mặt trời. Trên cơ sở kết quả kiểm tra của Bộ Công Thương cũng như của địa phương và EVN, bộ sẽ tập hợp báo cáo Thủ tướng và sử dụng các kết quả kiểm tra để tham mưu cho quá trình xây dựng các chính sách cũng như lập Quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo trong thời gian tới nhằm đảm bảo việc phát triển đồng bộ giữa nguồn điện và lưới điện cũng như đáp ứng nhu cầu sử điện của cả nước.

Liên quan đến Quy hoạch điện 8, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan đã rà soát lại chương trình phát triển nguồn điện, đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng. Ngoài ra, Cục đã tiến hành rà soát lại kế hoạch phát triển các nguồn năng lượng tái tạo để đảm bảo tỷ lệ hợp lý giữa nguồn điện truyền thống và các loại nguồn năng lượng tái tạo…

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Nghị quyết của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới

Sau hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư khóa IX về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác xây dựng gia đình đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, ngày 24/6/2021, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới.

Kết luận của Ban Bí thư về thực hiện tín dụng chính sách theo Chỉ thị 40-CT/TW

Ngày 10/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Kết luận số 06-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới

Qua hơn 10 năm tổ chức thực hiện, Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người tiêu dùng Việt Nam trong sử dụng hàng Việt Nam; góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an sinh xã hội... Tuy nhiên, kết quả Cuộc vận động chưa thực sự toàn diện; chất lượng, mẫu mã và giá cả của nhiều hàng hóa Việt Nam chưa hấp dẫn người tiêu dùng; tình trạng hàng giả, kém chất lượng, không bảo đảm an toàn gây bức xúc và ảnh hưởng tiêu cực tới đời sống người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nước; việc xây dựng, phát hiện, nhân rộng, biểu dương, tôn vinh các điển hình tốt trong thực hiện Cuộc vận động còn hạn chế… 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" là một giải pháp cần thiết, quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đất nước giai đoạn hiện nay. Nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Cuộc vận động này trong thời gian tới, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã ký ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" trong tình hình mới. 

Nghị quyết của Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững

Ngày 29/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022. Toàn văn Nghị quyết xem tại đây.

Hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng

Vừa qua, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW hướng dẫn tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Chương trình hành động của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngày 16/6/2021, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã ký ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/ĐUK thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối "Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa ban hành Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Đảng ủy Khối chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 17/6/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Công văn số 320-CV/ĐUK về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy

Ngày 14/6, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Công văn số 317-CV/ĐUK về việc tăng cường lãnh đạo công tác phòng cháy, chữa cháy.

Tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022

Ngày 11/6/2021, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành Công văn số 2502/MTTW-BTT về việc tuyên truyền và hưởng ứng Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ XV, năm 2021-2022.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (8/8/1921 - 8/8/2021)

* Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021).

* Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW  của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (8/8/1921 - 8/8/2021).

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

* Download Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 7-2021 tại đây.

.
.
.
.