.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 12-2020

Thứ Ba, 01/12/2020|02:02

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo. Phát biểu tại cuộc họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, đã góp phần vào thành tựu chung của đất nước, tạo không khí phấn khởi trong xã hội, tăng cường niềm tin trong nhân dân; đồng thời nêu rõ quyết tâm thực hiện cho bằng được theo đúng tiến độ các công việc đã đề ra.

Trước sự quan tâm của dư luận và nhân dân, liệu sắp tới có tiếp tục công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng không? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Suốt thời gian vừa rồi rõ ràng không phải là chùng xuống, mà thậm chí còn làm quyết liệt hơn, khiến tâm phục, khẩu phục, cốt để giáo dục là chính, nhận ra sai lầm để tự sửa; để cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa nó đừng xảy ra thì tốt, chứ không phải là để cho nó xảy ra rồi mới xử, rất đau xót. Không ai thích kỷ luật đồng chí mình!

Về phương hướng sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gợi mở: Có gì cần đổi mới thêm không? Cơ chế nào, chính sách, luật pháp có thiếu không? Tinh thần, ý chí có nhụt không? Trong cách làm có cái gì cần rút kinh nghiệm? Các địa bàn, lĩnh vực còn bỏ sót chỗ nào, như văn hóa, giáo dục, y tế, rồi các dự án nước ngoài, đối tượng cũng mở rộng ra với cái nhìn mới, tất cả đều làm theo đúng luật pháp. Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, mà còn trong lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đặc biệt là quan điểm tư tưởng chính trị... Điều quan trọng nhất là tư cách người cách mạng. Tham nhũng về mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống... là nguy hiểm vô cùng, sắp tới phải làm mạnh cái này. Sống làm sao để đến lúc nhắm mắt xuôi tay khỏi phải ân hận, danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!

Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 19-11, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày Báo cáo tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tại Hội nghị, nhiều tham luận đã nêu lên những kinh nghiệm và rút ra những bài học trong công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị lần này nhằm mục đích kịp thời đánh giá, khẳng định những việc làm tốt, thấy rõ những hạn chế, trao đổi kinh nghiệm giữa các cấp uỷ, tổ chức đảng trong cả nước, giúp thêm cho Trung ương chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng thành công. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, tổ chức đảng nhanh chóng bổ sung, hoàn thiện và ban hành các văn kiện của đại hội. Phân công, bố trí, sắp xếp cán bộ theo phương án nhân sự đã được duyệt; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định. Cùng đó, phấn đấu hoàn thành với mức cao nhất nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị năm 2020 và của cả nhiệm kỳ; chủ động tiếp tục phòng ngừa, kiểm soát có hiệu quả đại dịch Covid-19; tích cực khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống của nhân dân ở những nơi bị ảnh hưởng của bão, lũ. Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; hoàn thành tốt các nhiệm vụ đối ngoại quan trọng.

Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội XIII của Đảng; về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 35 năm đổi mới, của nhiệm kỳ Đại hội XII và thành công của đại hội đảng bộ các cấp; khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước cường thịnh, hạnh phúc; chủ động, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phản động của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội XIII của Đảng…

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan thành công tốt đẹp

Chiều 15/11, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan đã tiến hành Lễ bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng,” vượt qua rào cản không gian, thời gian lẫn hình thức tương tác, các đại biểu đã có những ngày làm việc rất hiệu quả.

Thủ tướng cho biết, tại các Hội nghị cấp cao lần này, lãnh đạo các nước đã thống nhất thông qua nhiều quyết sách quan trọng bao gồm: Báo cáo Đánh giá giữa kỳ các Kế hoạch tổng thể thực hiện Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, nhất trí về sự cần thiết tiến hành rà soát triển khai Hiến chương ASEAN, khẳng định nỗ lực phát huy tích cực vai trò của ASEAN thúc đẩy hợp tác tiểu vùng gắn với tiến trình phát triển của ASEAN để mọi người dân, mọi vùng miền có được cơ hội đóng góp cho cộng đồng. Hội nghị cũng đã thông qua Tuyên bố Hà Nội về Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2025 với kỳ vọng xây dựng nền tảng vững chắc cho con đường phát triển phía trước của Cộng đồng ASEAN.

Nhiều sáng kiến của ASEAN về hợp tác ứng phó COVID-19 và các nguy cơ dịch bệnh được công bố và đưa vào triển khai, như Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, Kho dự phòng vật tư y tế khẩn cấp khu vực, Quy trình ứng phó chuẩn của ASEAN đối với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp, và Trung tâm y tế ASEAN ứng phó với các tình huống y tế công cộng khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi.

ASEAN cũng thông qua Khung phục hồi tổng thể ASEAN và Kế hoạch triển khai đồng bộ trên cả 3 trụ cột Cộng đồng nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sớm khắc phục hậu quả dịch bệnh, ổn định đời sống kinh tế-xã hội ở các quốc gia.

Tại Lễ bế mạc, Việt Nam đã thực hiện nghi lễ chuyển giao vai trò Chủ tịch ASEAN cho Brunei Darussalam, nước Chủ tịch ASEAN 2021.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương công bố quyết định về công tác cán bộ

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao các quyết định.

Theo Quyết định số 2493-QĐNS/TW, ngày 04/11/2020 của Ban Bí thư Trung ương chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 11 đồng chí; chuẩn y đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025; chuẩn y 02 đồng chí giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm: đồng chí Bùi Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đồng chí Đặng Đình Bảo, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020, Trưởng Phòng Nghiệp vụ I, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Hội nghị cũng đã nghe công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc: phân công đồng chí Hồ Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tiếp tục giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối; phân công đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Trưởng Ban Thường trực phụ trách Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; điều động, phân công đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối đến nhận nhiệm vụ tại Ban Dân vận Đảng ủy Khối và giữ chức Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối; điều động, phân công đồng chí Vũ Trí Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối đến nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối và giữ chức Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối; phân công đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối phụ trách Văn phòng Đảng ủy Khối; điều động, phân công đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối.

Tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu

Ngày 27/11/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua học tập và làm theo Bác, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tuyên dương bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương; thường trực các đảng ủy trực thuộc cùng 25 tập thể, 54 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua học tập và làm theo Bác và 75 đồng chí bí thư chi bộ tiêu biểu trong Đảng bộ Khối.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chia sẻ: Đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được phát động và triển khai sâu rộng, thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực tại các doanh nghiệp, đơn vị trong toàn Đảng bộ Khối và đạt được những kết quả tích cực, thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu doanh nghiệp được nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nghị quyết đại hội Đảng bộ Khối đề ra.

Ghi nhận những thành tích đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã quyết định trao tặng Bằng khen đối với 25 tập thể và 54 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và khen thưởng 75 đồng chí Bí thư chi bộ tiêu biểu trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng giai đoạn 2017 - 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương biểu dương Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị kinh tế nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II đề ra. Năm 2021 tới đây là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng thời cũng là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III. Trong điều kiện bối cảnh khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều khó khăn, phức tạp, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục có những diễn biến khó lường, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương là rất nặng nề. Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu trong thời gian tới các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt, đảng viên, người lao động Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị, vượt qua các khó khăn, thách thức, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, quyết tâm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, góp phần xây dựng và hiện thực hóa “khát vọng Việt Nam” như Bác Hồ hằng mong muốn.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 25/11, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã thông báo nội dung Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tiến hành nghiêm túc, hoàn thành tốt các nội dung chương trình đề ra, đảm bảo tiến độ, phát huy dân chủ, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm theo đúng các yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. Đây thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận phân tích những mặt được, chưa được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị nội dung, kịch bản đại hội, phương pháp lãnh đạo, điều hành của đoàn chủ tịch, ý kiến tham luận tại đại hội; kinh nghiệm trong việc chuẩn bị nhân sự (ban chấp hành, ủy ban kiểm tra, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên) đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, tỉ lệ theo quy định; công tác chuẩn bị văn kiện đại hội trong quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã trao bằng khen cho 16 tập thể đảng bộ đã có thành tích trong tham gia đóng góp đảm bảo những điều kiện để tổ chức thành công Đại hội và 92 cá nhân có thành tích trong tham gia công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 11/2020

Ngày 20/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tháng 11/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối: Lê Văn Châu, Hoàng Giang, Nguyễn Đức Phong cùng đại diện lãnh đạo các Vụ của Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã nghe thông báo Quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; cho ý kiến vào dự thảo các nội dung: Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; phân công nhiệm vụ các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuyên trách nhiệm kỳ 2020 – 2025; công tác nhân sự một số đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; khen thưởng công tác tham gia tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Kết luận số 107-KL/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” giai đoạn 2016 – 2020 và một số nội dung khác.

Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới

Ngày 13/11, Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua, triển khai nhiệm vụ công tác trong thời gian tới. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị. 

Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, các đảng ủy trực thuộc đã triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền và các nội dung công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bên cạnh đó, các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 – CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII của Đảng. Thông tin tuyên truyền sâu rộng các thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – quốc phòng của đất nước; kết quả sản xuất kinh doanh và việc đi đầu tham gia công tác an sinh xã hội của doanh nghiệp nhà nước; nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị…Qua đó tạo cho người lao động tư tưởng yên tâm công tác, không tham gia các hoạt động trái phép, góp phần ổn định tình hình, nâng cao chất lượng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nội dung kết quả, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 35. Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối yêu cầu Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc khẩn trương kiện toàn, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Công bố Quyết định Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Ngày 24/11, tại Hà Nội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Trương Hoà Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Hoàng Quốc Vượng giữ chức Chủ tịch HĐTV Petrovietnam; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho đồng chí Hoàng Quốc Vượng.

Đồng chí Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho rằng đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn đối với đồng chí Hoàng Quốc Vượng trong giai đoạn phát triển mới của Petrovietnam. Đồng thời bày tỏ tin tưởng đồng chí Hoàng Quốc Vượng, với nhiều năm trực tiếp phụ trách lĩnh vực năng lượng sẽ cùng tập thể lãnh đạo, người lao động dầu khí tiếp tục chèo lái “con thuyền Petrovietnam” tiến về phía trước, vượt khó khăn, thách thức, có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế, xã hội đất nước; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị liên quan an ninh năng lượng, an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng hứa nguyện đem hết sức mình cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ công nhân viên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả để tiếp tục xây dựng, phát triển Tập đoàn viết tiếp những trang sử vẻ vang của Ngành, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

5 Thương hiệu Vinatex đạt thương hiệu quốc gia năm 2020

Bộ Công thương tổ chức lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 tại Hà Nội ngày 25/11/2020. 5 đơn vị thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) đạt danh hiệu này, bao gồm: Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ, Tổng Công ty May 10 – CTCP, Tổng Công ty May Nhà Bè – CTCP, Tổng Công ty CP Phong Phú, Tổng Công ty CP May Việt Tiến.

Năm 2020 là lần thứ 7 chương trình được tổ chức, kể từ lần đầu xét chọn vào năm 2008. Đây là chương trình xúc tiến thương mại đặc thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ gắn với 3 giá trị: “Chất lượng – Đổi mới, sáng tạo – Năng lực tiên phong”. Trong 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm nay, có 17 doanh nghiệp là những cái tên quen thuộc suốt 7 kỳ xét duyệt, kể từ lần đầu tiên đến nay. Trong đó, 5 thương hiệu của Vinatex kể trên cũng là những đơn vị đã đạt danh hiệu này năm trước. Đó là những đơn vị “đầu tàu” trong ngành DMVN, trong nhiều năm qua đã phục vụ tốt nhu cầu may mặc cho thị trường trong nước và đóng góp tỷ lệ tương đối cao vào kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng dệt may.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cho rằng, việc số lượng các sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia liên tục tăng nhanh qua các kỳ xét chọn cho thấy, chất lượng hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp ngày càng được cải thiện. Phó thủ tướng yêu cầu các doanh nghiệp thương hiệu quốc gia cần khai thác tốt tiềm năng, tận dụng lợi thế để thúc đẩy xuất khẩu thông qua giá trị thương hiệu, kết hợp xây dựng thương hiệu sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp với thương hiệu quốc gia; đồng thời, thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, tăng cường chủ động hội nhập, đặc biệt trong bối cảnh kỷ nguyên số, cách mạng 4.0.

Vietnam Airlines dẫn đầu danh sách thương hiệu tốt nhất Việt Nam năm 2020

Vietnam Airlines tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng thương hiệu tốt nhất tại Việt Nam năm 2020. Kết quả do YouGov - tập đoàn nghiên cứu và phân tích dữ liệu uy tín quốc tế có trụ sở tại Anh - công bố trong Bảng xếp hạng thương hiệu toàn cầu (BrandIndex Rankings 2020). Đây là năm thứ hai liên tiếp Vietnam Airlines dẫn đầu danh sách này. Kết quả khẳng định sự thành công của Vietnam Airlines trong việc cung cấp dịch vụ chất lượng cao, đáp ứng vượt trội nhu cầu của khách hàng ngay cả trong ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Bên cạnh đó, thương hiệu Vietnam Airlines còn được yêu mến bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc thực hiện các nhiệm vụ quốc gia, lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Vượt qua các khó khăn từ đại dịch, Vietnam Airlines tiếp tục  giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như sức mạnh thương hiệu. Mới đây, Vietnam Airlines liên tiếp được các tổ chức, cũng như khách hàng trong nước và quốc tế công nhận các danh hiệu như vị trí số 1 trong Top 10 “Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam” năm 2020 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam tổ chức bình chọn, Thương hiệu có trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất Việt Nam do KPMG bình chọn, “Hãng hàng không hàng đầu Châu Á về bản sắc văn hoá”, “Hãng hàng không hàng đâu Châu Á về hạng Phổ thông và Phổ thông đặc biệt” bởi Tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards), Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam do Campaign Asia - Pacific (Tổ chức chuyên về truyền thông thương hiệu quốc gia) thực hiện khảo sát với sự hợp tác của công ty nghiên cứu thị trường Nielsen.

Agribank được vinh danh 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2020

Ngày 26/11/2020, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ trao giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2020 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế tại Việt Nam (IDG Vietnam) tổ chức song hành cùng với chuỗi sự kiện Diễn đàn Ngân hàng bán lẻ Việt Nam năm 2020. Tại buổi lễ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) được vinh danh 2 giải thưởng "Ngân hàng tiêu biểu về hỗ trợ đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao" và "Ngân hàng vì cộng đồng” năm 2020. 

Đây là giải thưởng thường niên uy tín trong cộng đồng ngân hàng được tổ chức từ năm 2012 đến nay. Giải thưởng nhằm tôn vinh những ngân hàng có kết quả hoạt động xuất sắc tiêu biểu trên những mặt nghiệp vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ mới, quan trọng, nổi bật, được sự quan tâm của cộng đồng, có đóng góp thiết thực cho sự phát triển của ngành, đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của khách hàng và xã hội. Giải thưởng vừa là sự động viên, khích lệ, tôn vinh những ngân hàng, tổ chức hội viên có thành tích tốt, đồng thời cũng khuyến khích các ngân hàng, tổ chức khác có thêm động lực phấn đấu, phát triển và hoàn thiện các hoạt động trọng tâm của mình.

Với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2020, thêm một lần nữa góp phần khẳng định vai trò, uy tín, thương hiệu, sứ mệnh lịch sử của Agribank trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước mói chung, ngành nông nghiệp Việt Nam nói riêng và những đóng góp tích cực, có trách nhiệm đối với cộng đồng.

1.195 lao động bị ngừng việc đầu tiên được nhận hỗ trợ từ gói 16.000 tỷ đồng

Theo Ngân hàng chính sách xã hội Trung ương (NHCSXH) cho biết, các tỉnh, thành phố đang tiến hành tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân chính sách cho vay trả lương ngừng việc theo Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (Quyết định số 32/2020).

Tính đến ngày 17/11/2020, đã có 16 chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố đầu tiên được phân bổ vốn theo Quyết định số 32/2020 để tổ chức ký hợp đồng tín dụng và giải ngân cho vay trả lương ngừng việc cho 40 khách hàng (người sử dụng lao động) có 1.195 lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố khác trong hệ thống vẫn đang tiếp tục phối hợp cùng khách hàng hoàn thiện hồ sơ và lên kế hoạch giải ngân. Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/1/2021.

Đại hội Thi đua yêu nước Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, giai đoạn 2020-2025

Ngày 11/11, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đến dự và trao tặng các danh hiệu thi đua cấp Nhà nước cho các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước của TKV.

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước biểu dương những kết quả nổi bật của Tập đoàn trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, trong thời gian tới, TKV sẽ chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, có nhiều cơ hội để đổi mới quản trị theo hướng hiện đại. Với những thành tích đã đạt được, nhân dịp này, Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Trường Cao đẳng Than và Khoáng sản Việt Nam; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và 2 tập thể; tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 41 cá nhân. Nhiều cá nhân, tập thể khác cũng vinh dự nhận Cờ thi đua, Bằng khen, Huy hiệu thợ giỏi của TKV.

Đảng bộ TCT Thép Việt Nam-CTCP học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 01 - KH/ĐUK ngày 11/11/2020 của Đảng ủy Khối về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, ngày 24/11/2020, Đảng ủy Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đến cán bộ chủ chốt của đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên của Đảng ủy Khối thông tin nhanh về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Sau Hội nghị, các đồng chí cán bộ chủ chốt viết bản thu hoạch, nội dung tập trung thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng (kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân), mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và cá nhân. Chú trọng đề xuất, kiến nghị về các giải pháp thực hiện ở đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân để triển khai có hiệu quả Nghị quyết đại hội.

Bảo Việt ra mắt Eshop - đáp ứng nhu cầu bảo hiểm, tài chính, ngân hàng bền vững

Với mục tiêu giảm thiểu tiếp xúc xã hội, nâng cao tinh thần ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh, Tập đoàn Bảo Việt ra mắt nền tảng kỹ thuật số bao gồm: website thương mại điện tử, shop bán hàng trực tuyến, hệ thống Bảo Việt Digital… Hệ sinh thái số giúp khách hàng gia tăng trải nghiệm và dễ dàng mua trực tuyến các sản phẩm của Bảo Việt một cách nhanh gọn và an toàn nhất qua trang: eshop.baoviet.com.vn. Tại đây, khách hàng có đa dạng chọn lựa với nhiều sản phẩm như: sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và các sản phẩm tài chính khác của Tập đoàn Bảo Việt. Bảo Việt là một trong số những tập đoàn đầu tiên ứng dụng Omni channel (còn được gọi là mô hình bán hàng đa kênh) trong việc tiếp cận khách hàng.

Bên cạnh đó, Bảo Việt cũng phát hành ứng dụng Baoviet Direct, đây là ứng dụng tích hợp quản lý bảo hiểm trên điện thoại đầu tiên tại thị trường Việt Nam dành cho Khách hàng cá nhân - đánh dấu bước phát triển công nghệ đột phá của Bảo hiểm Bảo Việt. Ngoài ra, giúp người sử dụng có thể thanh toán trực tuyến với nhiều dịch vụ như: thanh toán hóa đơn, thanh toán tài chính, bảo hiểm, giáo dục hay các ứng dụng đặt phòng khách sạn, vé máy bay, tàu xe… nhanh chóng, tiện lợi với các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn bảo mật quốc tế. 

III - TIN THAM KHẢO

Xuất siêu kỷ lục, hàng chục mặt hàng vượt mốc 1 tỷ USD

Tổng cục Thống kê cho biết, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 11 tháng năm nay đạt mức xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng tiêu cực tới kinh tế thế giới.

Tính chung 11 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 254,6 tỷ USD, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 73 tỷ USD, tăng 1,6%, chiếm 28,7% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 181,6 tỷ USD, tăng 6,9%, chiếm 71,3%.

Trong 11 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 64,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 11 tháng, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 138 tỷ USD, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 54,2% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa (tăng 1,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước). Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 90,2 tỷ USD, tăng 1,5% và chiếm 35,4% (giảm 1,3 điểm phần trăm). Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 18,7 tỷ USD, giảm 0,1% và chiếm 7,3% (giảm 0,4 điểm phần trăm). Nhóm hàng thủy sản đạt 7,7 tỷ USD, giảm 0,9% và chiếm 3% (giảm 0,2 điểm phần trăm).

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10/2020 xuất siêu 2,9 tỷ USD; 10 tháng xuất siêu 19,5 tỷ USD; tháng 11 ước tính xuất siêu 600 triệu USD. Tính chung 11 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỷ lục 20,1 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,8 tỷ USD), trong đó khu vực trong nước nhập siêu 12,4 tỷ USD; khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 32,5 tỷ USD.

Tuyên dương những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng

Chiều 28/11, tại Hà Nội, Bộ LĐTB&XH phối hợp với Ban Dân vận Trung ương và các bộ, ngành Trung ương, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tuyên dương “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng”. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và 400 cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho cộng đồng trong lĩnh vực an sinh xã hội tham dự chương trình.

Bộ LĐTB&XH cho biết chương trình tuyên dương “Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng” nhằm động viên, khích lệ những tâm gương tiêu biểu, tạo ra sự lan tỏa tới toàn xã hội, nhân rộng các điển hình, góp phần xây dựng, giữ gìn và nâng cao đạo đức xã hội, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam "Thương người như thể thương thân". Trong số 400 đại biểu về dự Lễ tuyên dương "Những tâm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng", có l97 đại biểu là nữ, 8 đại biểu từ 70 tuổi trở lên, 4 đại biểu là người dân tộc thiểu số, 50 đại biểu là người khuyết tật, 20 đại biểu là các cá nhân, doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội; Cùng với đó là 100 đại biểu là những nhân viên đang công tác trong lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc các đối tượng tại các trung tâm, cơ sở điều trị và 300 đại biểu là những cá nhân đang công tác và làm việc tại đủ các thành phần kinh tế trong đời sống xã hội.

Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 vinh danh 37 công trình

Tối 29/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương, trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc và tổng kết Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020.

Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định quyết tâm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tiếp cận, giải quyết nhu cầu chính đáng của thanh niên; thiết kế, tổ chức các phong trào hành động cách mạng phù hợp với thực tiễn cuộc sống, với lợi ích chính đáng và khát vọng cao đẹp của thanh niên; tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các bạn trẻ sáng tạo, cống hiến, trưởng thành. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan, Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020 nhằm tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể là đoàn viên, thanh niên có công trình, sản phẩm sáng tạo xuất sắc được áp dụng trong các lĩnh vực học tập, công tác, lao động sản xuất. Năm 2020, Trung ương Đoàn đã nhận được 241 hồ sơ của thanh thiếu nhi tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc do 57 tỉnh đoàn, thành đoàn, tổ chức đoàn trực thuộc đề cử. Tại lễ tuyên dương, 37 công trình, giải pháp, sản phẩm sáng tạo xuất sắc nhất đã được lựa chọn để vinh danh và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc năm 2020.

Trong các tác giả có công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu được tuyên dương dịp này có tác giả lớn tuổi nhất là 35 tuổi, tác giả trẻ tuổi nhất là 13 tuổi. Trong số này 3 công trình có tác giả là người dân tộc thiểu số; 16 công trình, giải pháp, sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là thanh niên công nhân, kĩ thuật viên, người lao động trẻ; 12 công trình, giải pháp, sản phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ... Có 28 công trình, sản phẩm sáng tạo đoạt giải thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, chiếm tỉ lệ nhiều nhất (75,68%).

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 19 -21/10/2020, tại Hà Nội đã tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tiếp thu tư tưởng, định hướng trong dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

(Toàn văn Báo cáo chính trị trình tại Đại hội được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương).

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 293 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 82 nghìn đảng viên của Đảng bộ, tiến hành họp trong 03 ngày 19, 20 và 21 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Sau khi thảo luận các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình tại Đại hội; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã quyết nghị các nội dung quan trọng. 

(Toàn văn Nghị quyết được đăng tải trên Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương). 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

------------------------------

 

.
.
.
.