.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4-2020

Thứ Hai, 06/04/2020|02:17

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ra lời kêu gọi toàn dân chống đại dịch Covid-19

Trước tình hình đại dịch COVID-19 đang tiếp tục lan rộng trên toàn cầu, tác động sâu sắc toàn diện tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của các quốc gia, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ngày 30/3 đã phát đi lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: Nhân dân ta có truyền thống yêu nước, nhân nghĩa. Mỗi khi đất nước gặp khó khăn, truyền thống đó lại càng được nhân lên gấp bội. Thời gian qua, toàn dân ta đã đồng lòng, cùng chung sức với Đảng, Nhà nước ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh bước đầu có hiệu quả. Thời gian tới đây, chúng ta có thể sẽ còn phải đối mặt với khó khăn lớn hơn gấp nhiều lần, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên quyết hơn nữa.

Trong cuộc chiến phòng, chống dịch ở vào thời điểm vô cùng quan trọng này, một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh chắc chắn sẽ ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của các tổ chức, cá nhân, cũng như cuộc sống hằng ngày của đồng bào ta. Với tinh thần coi sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài hãy đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, hiệu quả những chủ trương của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

Cách ly toàn xã hội từ 0 giờ 1/4 trên phạm vi toàn quốc

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Chỉ thị nêu rõ, thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết, để tiếp tục chủ động ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung cao độ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, nhất là Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27 tháng 3 năm 2020, tuân thủ các chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh. Thủ tướng yêu cầu toàn thể nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở mình, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người lao động.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2020

Chiều ngày 18/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên đột xuất tháng 3/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo về hiện trạng Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, lãnh đạo các ban, đơn vị, thường trực đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2015 – 2020 và tình hình nhân sự trong quy hoạch cấp ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; các Tờ trình về: Báo cáo một số nội dung công tác kiện toàn cấp ủy Khối theo đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương; về nhân sự bổ nhiệm lại Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; về nhân sự đề nghị bổ nhiệm Thành viên HĐTV Tổng công ty Lương thực Miền Bắc; Tờ trình về việc điều chỉnh đơn vị, thời gian tổ chức đại hội điểm, thí điểm trực tiếp bầu bí thư cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung khác.

Đảng ủy Khối công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ

Ngày 24/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.

Theo đó, tại Quyết định số 1856-QĐNS/TW ngày 27/2/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Phan Công Nam - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020. Tại Quyết định số 1858-QĐNS/TW ngày 27/2/2020, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định đồng chí Vũ Trí Thắng - Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối tham gia làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Tạp chí Cộng sản ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 - 2025

Chiều ngày 05/3/2020, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025.

Tại buổi lễ, với sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã ký Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, Đảng ủy Khối DNTW và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp triển khai, thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về kinh tế nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, góp phần bổ sung, phát triển đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đề xuất tháo gỡ các điểm nghẽn để tạo đột phá cho doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững; phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc kinh tế nhà nước nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng; khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước và vị trí của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phối hợp tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị trong các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhất là những mô hình mới, cách làm sáng tạo về xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, hội nhập quốc tế, bảo đảm đời sống người lao động, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái; phối hợp tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện quy định nêu gương; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại mỗi cơ quan; phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm, tổ chức các sự kiện mang ý nghĩa thực tiễn, chính trị, xã hội và có tính thời sự.

Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tích cực hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh COVID-19

* Ngày 17/3, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trước sự chứng kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 8 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao 52 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19 và ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn. Trong đó, 4 ngân hàng bao gồm: BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank, mỗi đơn vị ủng hộ 10 tỷ đồng và 4 tập đoàn, tổng công ty: EVN, VNPT, Mobifone, Petrolimex, mỗi đơn vị ủng hộ 3 tỷ đồng.

* Với tinh thần chủ động, tích cực chung tay chia sẻ khó khăn để hỗ trợ doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đưa ra một số giải pháp hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, cụ thể: Miễn giảm lãi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo quy định tại Thông tư 01 của Ngân hàng Nhà nước đối với các khách hàng gặp khó khăn trong trả nợ ngân hàng do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch COVID-19. Cho vay mới đối với phương án/dự án sản xuất kinh doanh khả thi để hỗ trợ khách hàng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu, trả nợ ngân hàng.

* Góp phần hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa thực hiện nhiệm vụ vận chuyển trang thiết bị y tế do Chính phủ và nhân dân Việt Nam viện trợ Chính phủ, nhân dân hai nước Lào và Campuchia. Chung tay cùng ngành y tế phòng, chống dịch, với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đã và đang hỗ trợ vận chuyển nhiều hàng hóa cấp thiết như khẩu trang y tế, trang phục bảo hộ, thiết bị, vật tư y tế... Mới đây, hãng đã vận chuyển miễn cước lô hàng hơn 3 tấn của Bệnh viện Chợ Rẫy gồm đồ bảo hộ và khẩu trang y tế từ TP.HCM ra Hà Nội và vận chuyển 10 máy thở do quỹ Temasek viện trợ từ Singapore về Việt Nam. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, Vietnam Airlines đã chủ động điều chỉnh lịch bay nội địa, đồng thời tăng cường vận chuyển hàng hóa đảm bảo giao thương, nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả với dịch bệnh COVID-19.

* Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ban hành Nghị quyết với mục tiêu thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ - kế hoạch năm 2020 của Tập đoàn, với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho các khu vực cách ly tập trung của Nhà nước, các bệnh viện nói chung và các bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cứu chữa bệnh nhân bị nhiệm Covid-19. Nghiên cứu, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp xem xét miễn/giảm giá điện cho một số đối tượng khách hàng trong giai đoạn đại dịch Covid-19, trọng tâm là các khu vực cách ly tập trung, các viện xét nghiệm virus Corona, các bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ chữa trị bệnh nhân bị nhiễm COVID-19. Giao các Tổng công ty Điện lực chủ động rà soát, thống kê các đối tượng khách hàng được hỗ trợ tiền điện, đề ra các giải pháp để đảm bảo cấp điện ổn định và an toàn trong thời gian chống dịch.

* Ngày 27/3, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã trao ủng hộ 300 triệu đồng, 1.000 bộ quần áo bảo hộ và 02 buồng khử khuẩn hỗ trợ cán bộ, bác sĩ của Bệnh viện Bạch Mai trong công tác chống dịch bệnh COVID-19.

* Để chung tay góp sức cùng toàn Đảng, toàn dân vượt qua đại dịch COVID-19, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) thực hiện miễn phí toàn bộ các giao dịch chuyển tiền ủng hộ quyên góp phòng chống dịch COVID-19 tới tài khoản của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (số tài khoản: 1483201009159, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Thủ đô).

* Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã trao tặng Bộ Giao thông Vận tải, Sở Y tế tỉnh Hưng Yên và Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh các thiết bị y tế, bao gồm khẩu trang được sản xuất từ nguyên liệu của VNPOLY và dung dịch sát khuẩn do VPI nghiên cứu, phối hợp sản xuất với tổng giá trị là 5 tỷ đồng (các thiết bị y tế này đã được cơ quan chức năng thẩm định).

* Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân dân Thủ đô Hà Nội trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Tổng công ty Lương thực miền Bắc (VINAFOOD 1) đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đảm bảo duy trì ổn định lượng gạo tại Hà Nội khoảng 10.000 tấn, đồng thời chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tăng cường sản xuất, chế biến đầy đủ lượng gạo, mở cửa tất cả các điểm bán gạo bình ổn giá đến 23h hàng ngày; cung ứng đầy đủ mặt hàng gạo cho hệ thống phân phối, bán lẻ, các hệ thống siêu thị trên địa bàn Hà Nội; tuyệt đối không được tăng giá gạo, nhằm đảm bảo cung ứng đầy đủ nguồn lương thực cho nhân dân. Ngoài số lượng gạo bình ổn thị trường trên, Tổng công ty cũng thường xuyên tạm trữ trên 300.000 tấn gạo tại các Chi nhánh, Nhà máy sản xuất chế biến gạo của Tổng công ty tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để thực hiện kế hoạch tiêu thụ nội địa và xuất khẩu. Trong mọi trường hợp, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đều sẵn sàng có kế hoạch cụ thể và chủ động nguồn hàng đảm bảo an ninh lương thực, cung ứng đầy đủ, kịp thời để bình ổn thị trường cho nhân dân Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong phòng chống dịch COVID-19.

Tập đoàn Hóa chất và Tổng công ty Đường sắt tiếp tục thực hiện Thỏa thuận hợp tác

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương “các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”, năm 2016, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác về việc vận chuyển Apatit, phân bón, hóa chất và các sản phẩm khác bằng đường sắt của các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. 4 năm qua, các đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (VINACHEM) đã bám sát thực tế, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh; luôn đảm bảo cung cấp đủ hành trình chạy tàu, toa xe cấp xếp, vận chuyển Apatit, phân bón và các sản phẩm khác theo kế hoạch và nhu cầu đột xuất, đảm bảo cả về số lượng và chất lượng hàng hóa. Tổng lượng vận chuyển Apatit, phân bón, hóa chất và các sản phẩm khác bằng đường sắt của các đơn vị thuộc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 4 năm (2016 - 2019) đạt gần 6 triệu tấn, bình quân 1, 5 triệu tấn/năm, chiếm 27,09% tổng số hàng hóa của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Phát huy những kết quả đã đạt được, lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tiếp tục ký kết Thỏa thuận hợp tác vận chuyển năm 2020, với mục tiêu phấn đấu tổng khối lượng vận chuyển Apatit và các sản phẩm hóa chất, phân bón của VINACHEM bằng đường sắt đạt 1,6 triệu tấn, bằng 119,7% so với kế hoạch thực hiện năm 2019.

Tập đoàn Dầu khí triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó với tác động kép

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thị trường dầu mỏ, nhằm nâng cao công tác quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa ban hành Chỉ thị về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với tác động kép của dịch bệnh COVID-19 và giá dầu sụt giảm. Chỉ thị yêu cầu toàn bộ Tập đoàn và các đơn vị thành viên chủ động nắm bắt, cập nhật thông tin thị trường về cung cầu, biến động giá của đầu thô, sản phẩm dầu khí, triển khai đồng bộ 5 nhóm giải pháp về quản trị, đầu tư, tài chính, thị trường và cơ chế chính sách. Các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, những khó khăn, vướng mắc để Tập đoàn hỗ trợ, xử lý kịp thời.

TKV đẩy nhanh thoái vốn tại các công ty

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết, trong năm 2020, Tập đoàn sẽ triển khai cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn; trong đó, tập trung hoàn thành phương án sắp xếp, xử lý nhà đất và tài chính. Đồng thời, tiếp tục triển khai thoái vốn tại các công ty con, công ty liên kết theo Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020 sau khi nhà nước tháo gỡ các vướng mắc về định giá doanh nghiệp. Ngoài ra, Tập đoàn sẽ chỉ đạo thành công việc thí điểm hợp nhất Công ty cổ phần Than Cao Sơn và Công ty cổ phần than Tây Nam Đá Mài để rút kinh nghiệm triển khai đối với các đơn vị khác; tổ chức đánh giá, tổng kết việc thực hiện Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020, trên cơ sở đó xây dựng Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2021 - 2025.

Đồng thời, triển khai xác định giá trị doanh nghiệp, thực hiện phương án chuyển nhượng cổ phần tại các đơn vị thành viên khác theo Đề án tái cơ cấu TKV giai đoạn 2017 - 2020. Tuy nhiên, do có vướng mắc khách quan về việc lập phương án xử lý, sắp xếp nhà đất và cơ chế, chính sách về cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp cũng như việc xác định giá trị văn hóa, lịch sử nên chưa thể thực hiện được việc cổ phần hóa và thoái vốn theo kế hoạch. TKV về cơ bản cũng đã hoàn thành việc tăng tỷ lệ nắm giữ lên 65% vốn điều lệ tại 6 công ty cổ phần sản xuất than theo đúng Đề án tái cơ cấu.

4 tỷ cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam lên sàn HoSE

Ngày 17/3, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE) tổ chức trao quyết định niêm yết và đưa 4 tỷ cổ phiếu của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam-CTCP (mã chứng khoán GVR) vào giao dịch. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.570 đồng/cổ phiếu, biên độ giao động giá +/-20%.

Tiền thân là Ban Cao su Nam Bộ và chính thức chuyển sang mô hình tập đoàn vào năm 2006 do Nhà nước nắm giữ 100% vốn, năm 2018, tập đoàn chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên gọi Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam-CTCP, với mức vốn điều lệ ban đầu là 40.000 tỷ đồng. Cổ phiếu GVR bắt đầu giao dịch trên UPCoM từ 21/3/2018.

GVR là doanh nghiệp Nhà nước có quy mô lớn, có trình độ công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, kinh doanh đa ngành. Hoạt động kinh doanh chính của tập đoàn là trồng, khai thác và chế biến cao su, sản xuất sản phẩm công nghiệp cao su, chế biến gỗ, đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đại diện HoSE cho rằng, việc chuyển từ UPCoM sang niêm yết trên HoSE đánh dấu bước ngoặt lớn trong việc tham gia thị trường chứng khoán, sẽ mang lại nhiều lợi thế cho GVR, tạo điều kiện tăng tính thanh khoản, thu hút các nhà đầu tư, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu uy tín trên thị trường.

III - TIN THAM KHẢO

Thống nhất các nhóm đối tượng nhận trợ cấp do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Chiều 5/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, thảo luận về gói hỗ trợ an sinh xã hội hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trước dịch COVID-19, Chính phủ và cả hệ thống chính trị đã tập trung công sức, thời gian, trí tuệ để chống dịch và bước đầu mang lại hiệu quả. Đồng thời với công bố dịch trên toàn quốc, nhiều biện pháp cần thiết đã được áp dụng trên cả nước. Cùng với ưu tiên chống dịch, Thường trực Chính phủ và Chính phủ đã thảo luận nhiều lần về gói an sinh xã hội để sớm hỗ trợ những người khó khăn trong xã hội. Tiếp ngay sau gói này, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. 

Sau khi các bộ, ngành, cơ quan của Quốc hội nêu ý kiến, Thủ tướng nhấn mạnh, Nhà nước bằng các biện pháp, nguồn lực khác nhau cần thiết phải hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội gặp khó khăn do COVID-19, không để người dân nào đói cơm, lạt muối. Chính sách này khi triển khai cũng góp phần dưỡng sức, tái sản xuất sức lao động để là động lực tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới. Về đối tượng dự kiến được hưởng chính sách, Thủ tướng kết luận, cơ bản các thành viên Chính phủ thống nhất 7 nhóm đối tượng, trong đó 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ từ ngân sách, một nhóm đối tượng được doanh nghiệp vay lãi suất ưu đãi 0% để hỗ trợ. Thủ tướng lưu ý các đối tượng rất cần quan tâm, trước hết là hỗ trợ cho người nghèo, cận nghèo, người có công, thu nhập giảm sâu do dịch COVID-19. Tại phiên họp, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các bộ, ngành chuẩn bị kỹ các phương án thực hiện chính sách để khi chính sách được ban hành đi vào cuộc sống ngay, theo đó, phải đảm bảo yêu cầu dân chủ, công khai, minh bạch, thuận lợi. Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp giám sát, chống tình trạng lợi dụng chính sách và xử lý nghiêm tình trạng vi phạm.

Hành động quyết liệt, tháo gỡ khó khăn cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến với các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhằm cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty do Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp làm đại diện chủ sở hữu, chiều 28/3, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Phải hành động quyết liệt, tháo gỡ từng bước nhưng phải khẩn trương và triệt để các vướng mắc trong hoạt động của Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và hoạt động đầu tư của các tập đoàn, tổng công ty. Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ nhận diện đầy đủ về các khó khăn tác động đến hoạt động của doanh nghiệp, tập trung tối đa nguồn lực cho công tác phòng chống dịch Covid-19 và tin tưởng rằng các tập đoàn, tổng công ty, cộng đồng doanh nghiệp, người dân luôn chia sẻ, hỗ trợ, đồng hành với Chính phủ trước khó khăn này và chúng ta sẽ vượt qua đại dịch, nhanh chóng trở lại quỹ đạo phát triển.

IV. VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin; 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lê nin (22/4/1870 - 22/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 18/5/2020)

Cuộc thi tìm hiểu 90 năm truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2020), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi  “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”  trên mạng VCNET (http://vcnet.vn).

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

------------------------------------------

Dowload Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4/2020 tại đây.

.
.
.
.