.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 11-2020

Thứ Hai, 02/11/2020|17:50

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10-9-2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đăng toàn văn dự thảo các văn kiện quan trọng này.

Việc lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của Nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10/9/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương, việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng được tiến hành từ ngày 20/10/2020 đến hết ngày 10/11/2020..

Thông báo Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII

Từ ngày 05/10/2020 đến ngày 09/10/2020, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã họp Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị.

Các đại biểu thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2021 - 2023; chuẩn bị tiếp một bước nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng tốc trong 2 tháng cuối năm

Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10-2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cấp, các ngành cần có kế hoạch tăng tốc 2 tháng cuối năm, chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch năm 2021. Thủ tướng đánh giá, nền kinh tế nước ta đã qua đáy trong quý II và đang phục hồi theo hình chữ V trong quý III. Tuy lũ lụt nghiêm trọng nhưng khả năng năm 2020 có thể đạt mức tăng trưởng 2-3%. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 có khởi sắc, tăng gần 19% so với tháng trước. Số doanh nghiệp quay lại hoạt động tăng trên 10% so với cùng kỳ. Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, tạo điều kiện tiếp tục khôi phục kinh tế. Lạm phát được kiểm soát theo mục tiêu khi CPI tháng 10 chỉ tăng tăng 0,09% so với tháng trước và so với tháng 12 năm trước, mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Thủ tướng cho biết, các tổ chức quốc tế đánh giá Việt Nam là nền kinh tế tăng trưởng dương duy nhất trong ASEAN, với các chỉ số dự báo khả quan. Tuy nhiên, nhấn mạnh tinh thần không chủ quan trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trên toàn cầu, Thủ tướng cũng đề cập đến những rủi ro thách thức từ bên ngoài như căng thẳng thương mại và công nghệ, bất ổn tài chính toàn cầu; ở trong nước là thiên tai, lũ lụt. Ngành công nghiệp và xây dựng của nước ta tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đứt gãy chuỗi cung ứng, nhất là một số đối tác lớn. Lĩnh vực dịch vụ, tiêu dùng phục hồi chậm.

Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương phải kích cầu tiêu dùng mạnh hơn. “Càng khó khăn, chúng ta càng quyết tâm hơn nữa, ý chí hơn nữa để đưa đất nước tiến lên”, Thủ tướng nhấn mạnh. Tình cảm tương thân tương ái của nhân dân với miền Trung chính là phải tăng sức sản xuất, phải làm nhiều hơn nữa để bù đắp cho tổn thất, mất mát về cơ sở vật chất, đời sống của người dân miền Trung. Vì vậy, các cấp, các ngành cần có kế hoạch tăng tốc 2 tháng cuối năm, chuẩn bị tốt nhất cho kế hoạch năm 2021.

Kỳ họp thứ 10 của Quốc hội bước vào đợt làm việc thứ 2

Ngày 2/10, kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV bắt đầu bước vào ngày làm việc đầu tiên của đợt 2 theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Trong tuần làm việc đầu tiên của đợt này (từ 2-7/11), Quốc hội dành phần lớn thời gian xem xét, thảo luận về những vấn đề kinh tế-xã hội. Nội dung các phiên họp, được phát thanh và truyền hình trực tiếp. Theo đó, Quốc hội sẽ thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021 (trong đó có thảo luận một số nội dung liên quan các vấn đề về an ninh nguồn nước, quản lý an toàn hồ, đập và phát triển điện lực; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng). Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; dự kiến mục tiêu chủ yếu và một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Tại thảo luận, các thành viên Chính phủ sẽ giải trình, làm rõ các vấn đề được đại biểu Quốc hội nêu. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng nghe đại diện Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao trình bày các báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Cũng trong tuần làm việc đầu tiên của đợt này, Quốc hội sẽ nghe các báo cáo và thảo luận về: Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giải quyết vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng, an ninh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án hồ chứa nước sông Than (tỉnh Ninh Thuận), dự án hồ chứa nước Bản Mồng (tỉnh Nghệ An). Cùng với đó, Quốc hội thực hiện quy trình bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với ông Phạm Phú Quốc thuộc đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh…

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp

Diễn ra trong 3 ngày (từ 19 - 21/10), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho gần 82 nghìn cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối, đã thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo Đại hội; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương dự và chúc mừng Đại hội.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội cho thấy, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng bộ Khối đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp trong Khối hoàn thành và vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kết quả sản xuất kinh doanh từ năm 2016 đến năm 2019 của 33 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương có sự tăng trưởng tốt: tổng doanh thu tăng 38%; hiệu quả hoạt động tăng mạnh, lợi nhuận trước thuế tăng 60,8%; nộp ngân sách nhà nước tăng 24%; vốn chủ sở hữu tăng 18,9%; bảo đảm thu nhập, việc làm cho trên 725 nghìn lao động. Các doanh nghiệp nhà nước trong Khối tiếp tục đi đầu thực hiện công tác an sinh xã hội theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, trong 5 năm qua tổng kinh phí hỗ trợ triển khai các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững lên tới trên 9 nghìn tỷ đồng, đồng thời nhận hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp cho 54/62 huyện nghèo trong cả nước. Trong năm 2020, cùng cả nước chống đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã thực hiện các nhiệm vụ giải cứu đồng bào từ các vùng dịch trên thế giới, cung cấp hoá chất, vật tư, thiết bị phòng chống dịch, đặc biệt đã thực hiện miễn, giảm các loại phí, giá dịch vụ, sản phẩm để ổn định thị trường, hỗ trợ đời sống nhân dân và hoạt động của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế với tổng giá trị trên 24 nghìn tỷ đồng. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng, chất lượng và hiệu quả được nâng lên, tăng cường sự thống nhất trong Đảng bộ. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng có nhiều đổi mới. Đảng ủy Khối đã khẳng định rõ nét vai trò lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ Bộ Chính trị giao, uy tín, vị thế ngày càng được khẳng định. Đến tháng 6/2020, toàn Đảng bộ Khối đã kết nạp được 16.170 đảng viên (trong đó có 28,62% là công nhân lao động trực tiếp sản xuất, là Đoàn viên đạt 54,5%, là nữ đạt 32,6%, có trình độ đại học trở lên đạt 72%).

Ghi nhận những kết quả đạt được, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất do đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối xác định mục tiêu tổng quát là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, sức mạnh đoàn kết và năng lực đổi mới sáng tạo; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện chủ trương cơ cấu lại, nâng cao hiệu quả để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vai trò nòng cốt và dẫn dắt trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”. Đại hội đã thảo luận: báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIII của Đảng. Thông qua các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025, với 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong đó xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá phát triển.

Đại hội đã thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 45 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 28 đồng chí đại biểu chính thức và 04 đồng chí đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối gồm 16 đồng chí; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 04 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối; bầu Ủy ban Kiểm tra gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu 02 đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, tiếp thu ý kiến góp ý tại Đại hội, hoàn thiện chương trình hành động, các kế hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Khối đã công nhận và trao bảng vinh danh 05 công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 07 công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các công trình có ý nghĩa quan trọng đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời gian tới.

Đảng ủy Khối DNTW công bố và trao Quyết định về công tác cán bộ

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về công tác cán bộ. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và trao Quyết định.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Quyết định số 2593-QĐ/ĐUK, ngày 15/10/2020, về việc phân công, điều động đồng chí Vũ Đức Tú, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy  viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương nhận công tác tại Văn phòng Đảng ủy Khối và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối. Tại Quyết định số 1545-QĐ/TWĐTN-BTC, ngày 16/10/2020, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh công nhận đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Phó Bí thư Thường trực Đoàn Khối giữ chức Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Khóa III, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hội thảo khoa học "Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững"

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đổi mới cơ chế, chính sách để thúc đẩy doanh nghiệp nhà nước phát triển bền vững”.

Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Tham dự Hội thảo có hơn 200 đồng chí đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương, bí thư các đảng ủy trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo các ban, đơn vị thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Với hơn 30 tham luận gửi và trình bày tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận hai nhóm vấn đề: đánh giá vị trí, vai trò và đóng góp của DNNN, đặc biệt là vai trò của DNNN trong các lĩnh vực then chốt như: tài chính – ngân hàng, năng lượng, giao thông, viễn thông, lương thực… ; làm rõ thực trạng cơ chế, chính sách hiện nay đối với phát triển khu vực DNNN, trong đó đánh giá những ưu điểm, hạn chế, những điểm nghẽn về chính sách cùng nguyên nhân, để từ đó đưa ra các đề xuất, kiến nghị, hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với khu vực DNNN, góp phần bảo đảm tính chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước theo đúng chủ trương của Đảng. Đồng thời, đại diện các doanh nghiệp cũng đề xuất một số giải pháp nhằm khẩn trương xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế, tạo khuôn khổ, hành lang pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất để cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả DNNN. Nghiên cứu, rà soát sửa đổi cơ chế quản lý, giám sát và thực hiện quyền, trách nhiệm của cơ quan và người đại diện sở hữu nhà nước, hoàn thiện mô hình quản lý, giám sát doanh nghiệp nhà nước và vốn, tài sản của nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp một cách rõ ràng hơn, phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay, làm cơ sở cho các doanh nghiệp nhà nước hoạt động, tận dụng được thế mạnh của các doanh nghiệp lớn, phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt của DNNN.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt

Với tinh thần tương thân, tương ái, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc và hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động cả nước chung tay góp sức ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lụt gây ra, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã vận động, quyên góp kinh phí ủng hộ các tỉnh miền Trung trên 119 tỷ đồng. Đảng ủy Khối tổ chức 04 Đoàn công tác do các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối làm Trưởng đoàn trực tiếp đến động viên, thăm hỏi và trao tặng ủng hộ của cán bộ, công nhân viên, người lao động các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, cơ quan, đơn vị trong Khối giúp người dân khắc phục thiệt hại do bão lũ tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Hà Tĩnh. Mọi sự đóng góp, ủng hộ của các cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động và các doanh nghiệp trong Khối đã được Đoàn công tác của Đảng ủy Khối phối hợp với lãnh đạo địa phương thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh để chuyển đầy đủ đến tận tay người dân các tỉnh miền Trung.

* Hưởng ứng phát động đóng góp hỗ trợ các tỉnh miền Trung của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Công đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, với tinh thần tương thân tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, Bệnh viện Bưu điện (thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Tại Lễ phát động, các cán bộ, nhân viên đang công tác tại 3 cơ sở của Bệnh viện đã đóng góp được 393 triệu đồng. Toàn bộ số tiền quyên góp đã được Lãnh đạo Bệnh viện chuyển về Công đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cùng với các đơn vị trực thuộc Tập đoàn, gửi tặng các tỉnh miền Trung, góp phần hỗ trợ đồng bào sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và phục hồi sản xuất.

EVN huy động tối đa lực lượng để khắc phục nhanh nhất các sự cố điện do bão số 9

Theo Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), cơn bão số 9 (Molave) đã gây thiệt hại nặng nề trên lưới điện trung hạ áp tại 11/13 tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.  Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác 4 tại chỗ và đã chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước đó, nên EVNCPC đã chủ động và kịp thời bắt tay ngay vào khắc phục lưới điện, với mục tiêu khôi phục cung cấp điện nhanh nhất có thể, phục vụ bà con nhân dân sớm ổn định cuộc sống sau khi bão đi qua.

Quảng Ngãi, Quảng Nam là hai tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất. Quảng Nam đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung điều động lực lượng xung kích của Công ty Điện lực (PC) Đắk Lắk, Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung và các các PC Đà Nẵng, Gia Lai tập trung khắc phục sự cố. Còn tại Quảng Ngãi, cùng với sự hỗ trợ của đội xung kích từ các PC: Khánh Hòa, Đăk Nông, Kon Tum, còn có 3 đội xung kích từ Tổng công ty Điện lực miền Nam cùng tham gia khôi phục lưới điện tại miền Trung.

Tổng công ty Xi măng Việt Nam đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Ngày 14/10/2020, tại Hà Nội, Tổng công Xi măng Việt Nam (VICEM) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V giai đoạn 2020-2025. Tham dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Bùi Hồng Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Xi măng Việt Nam, đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương, lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội, các công ty thành viên, các đồng chí được tặng Bằng Lao động sáng tạo giai đoạn 2015-2020, cùng các đại biểu là cá nhân ưu tú được bầu chọn từ các đơn vị trực thuộc, đại diện cho trên 14.000 cán bộ công nhân lao động Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Giai đoạn 2015-2019, phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai rộng khắp trong toàn Tổng công ty. Qua các phong trào thi đua, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc đã vinh dự được tặng thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng của Nhà nước, Bộ Xây dựng và Tổng công ty, trong đó: 01 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất; 06 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; 01 tập thể và 11 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 07 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ; 13 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng; 102 tập thể và 361 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Xây dựng; 121 cá nhân được phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Bộ Xây dựng; 341 tập thể được tặng thưởng Tập thể lao động xuất sắc Bộ Xây dựng, 18 tập thể được tặng thưởng Cờ thi đua, 366 tập thể và 1.296 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của Tổng công ty.

VietinBank và Vietnam Post: Hợp tác toàn diện

Chiều ngày 27/10/2020 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện và Hợp đồng cung ứng dịch vụ. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong mối quan hệ chiến lược bền vững, nhằm phát huy thế mạnh của hai bên trong các lĩnh vực hoạt động và kinh doanh. Đồng thời, góp phần tăng cường sự phối hợp thông qua hoạt động hợp tác về dịch vụ tài chính - ngân hàng, công nghệ, truyền thông quảng bá thương hiệu; mở ra cơ hội mới trong việc hợp tác chiến lược, cùng nhau phát triển giữa VietinBank và Vietnam Post.

Theo đó, VietinBank và Vietnam Post sẽ triển khai các dịch vụ thu hộ, chi hộ, chuyển tiền; ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đối tác; hỗ trợ nhau mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh; từ đó khai thác tốt nhất tiềm năng của thị trường, phát huy tối đa lợi thế của hai bên trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và năng lực của mỗi bên.

PV GAS và Tập đoàn AES ký thoả thuận các điều khoản chính của Hợp đồng liên doanh dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ

Ngày 28/10/2020, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký “Thoả thuận các điều khoản chính của Hợp đồng liên doanh dự án kho cảng LNG Sơn Mỹ” giữa Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) và Tập đoàn AES (Hoa Kỳ) trong khuôn khổ Diễn đàn thương mại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Trên cơ sở bản ghi nhớ (MOU) được ký vào ngày 12/11/2017, được sự chấp thuận và chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ, ngành liên quan và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, PV GAS và AES đã tổ chức đàm phán các điều khoản chính của Thỏa thuận liên doanh để thành lập Công ty Kho cảng LNG Sơn Mỹ. Trải qua quá trình đàm phán tích cực giữa hai bên, hiện nay các điều khoản chính đã hoàn thành, làm tiền đề triển khai và đưa dự án vào khai thác từ năm 2024, đồng bộ với dự án Nhà máy điện Sơn Mỹ II.

Dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ nằm trong chuỗi dự án điện khí LNG tại tỉnh Bình Thuận, với công suất kho cảng là 3 triệu tấn/năm (cho giai đoạn 1 và lên đến 6 triệu tấn vào giai đoạn tiếp theo) nhằm tiếp nhận, xử lý và cung cấp khí LNG tái hóa làm nhiên liệu cho 2 nhà máy điện Sơn Mỹ 1 và Sơn Mỹ 2 từ năm 2024, bổ sung nguồn khí thiếu hụt tại miền Nam Việt Nam, đặc biệt là sau 2023, khi các nguồn khí nội địa bắt đầu suy giảm. Cùng với dự án kho cảng LNG Thị Vải đang được triển khai xây dựng, dự án kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ tạo ra bước bứt phá mạnh mẽ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh LNG, góp phần bảo đảm nguồn cung năng lượng phục vụ phát triển đất nước.

Vietcombank xây dựng trường Tiểu học tại Nghệ An

Vừa qua, tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với UBND huyện Nam Đàn tổ chức Lễ khánh thành công trình Trường Tiểu học Hoàng Trù do Vietcombank tài trợ 15 tỷ đồng kinh phí xây dựng. 

Công trình Trường Tiểu học Hoàng Trù được khởi công xây dựng từ ngày 25/09/2019 với quy mô xây dựng mới khối nhà học 2 tầng gồm 16 phòng học, 3 phòng chức năng, 2 khu vệ sinh, tổng diện tích xây dựng gần 2.000m2; sân trường được lát gạch có tổng diện tích trên 4.000m2, hệ thống bồn hoa cây cảnh và mương thoát nước cũng được đầu tư xây dựng mới.

BIDV nhận 02 giải thưởng “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” năm 2020

Ngày 22/10/2020, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) được tạp chí The Asian Banker trao tặng giải thưởng “Ngân hàng giao dịch tốt nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Quản lý tiền tệ tốt nhất Việt Nam” năm 2020 với những giải pháp thanh toán và quản lý tiền tệ hiệu quả.

Hai giải thưởng của BIDV nằm trong nhóm các giải thưởng Transaction Banking Awards của The Asian Banker. Giải thưởng được tổ chức hàng năm nhằm vinh danh các tổ chức tài chính có các thành tựu vượt trội trong hoạt động quản lý tiền tệ, thanh toán và chuỗi cung ứng tài chính. Giải thưởng được đánh giá thông qua quá trình xét duyệt kỹ lưỡng, kết hợp giữa nghiên cứu thị trường và ý kiến đánh giá của chuyên gia, hội đồng thẩm định. Ngân hàng giành được giải thưởng phải đáp ứng được các tiêu chí về tăng trưởng thị phần, tỷ trọng doanh thu của các mảng hoạt động thanh toán, quản lý tiền mặt và tài trợ thương mại so với tổng lợi nhuận, tăng trưởng nền khách hàng, các giá trị khách hàng nhận được, hiệu quả kinh doanh và khả năng giảm thiểu chi phí trong hoạt động nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho khách hàng.

Việc nhận được giải thưởng từ tạp chí tài chính uy tín như The Asian Banker là một sự khẳng định về chất lượng dịch vụ của BIDV cũng như thể hiện cam kết của BIDV luôn mang đến các sản phẩm dịch vụ cùng chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng.

III - TIN THAM KHẢO

67/67 đảng bộ trực thuộc Trung ương hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến ngày 29-10-2020, 67/67 (100%) đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Các đại hội đã bầu được 3.330 đồng chí vào Ban Chấp hành các Đảng bộ, cấp ủy là nữ có 523 đồng chí (15,71%), cao hơn nhiệm kỳ trước 2,69%;  trình độ cấp ủy viên được nâng lên so với nhiệm kỳ trước, trong đó, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên chiếm 66,67%, cao hơn nhiệm kỳ trước 23,11%; tuổi bình quân của BCH, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư thấp hơn so với nhiệm kỳ trước, cơ bản bảo đảm 3 độ tuổi trong cấp ủy; có 28 đồng chí bí thư từ 50 tuổi trở xuống, đạt tỷ lệ 43,08%. 

Theo Ban Tổ chức Trung ương, đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã được tổ chức thành công tốt đẹp theo đúng tiến độ, sớm hơn so với 3 nhiệm kỳ gần đây, bảo đảm đúng quy định, chất lượng theo yêu cầu. Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn được chú trọng triển khai đồng bộ, chặt chẽ, kịp thời, bám sát thực tế. Các đại hội đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận văn kiện. Việc gợi ý thảo luận được chú trọng, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên. Công tác nhân sự được chuẩn bị chu đáo, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, minh bạch nên nhận được sự thống nhất cao. Chất lượng nhân sự được nâng lên rõ rệt. Số lượng bí thư cấp ủy là nữ, bí thư không phải là người địa phương tăng nhiều so với nhiệm kỳ trước. Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương thật sự là sự kiện chính trị quan trọng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo được khí thế mới, vận hội mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ văn hóa kinh doanh

Ngày 8/11 tới, tại Hà Nội sẽ diễn ra Diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh và tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động”. Diễn đàn do Ban Tổ chức triển khai cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” tổ chức. Đây là sự kiện quan trọng, có ý nghĩa nhân kỷ niệm 4 năm Ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11). Sự kiện có sự tham gia của khoảng 600 đại biểu là các nhà quản lý, các chuyên gia và các doanh nhân, doanh nghiệp đến từ các hội, hiệp hội, doanh nghiệp và dự kiến có sự tham dự của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành.

Tại diễn đàn này, các bên liên quan sẽ đề xuất giải pháp từ góc độ văn hóa kinh doanh, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19. Diễn đàn sẽ đem lại một góc nhìn mới về thách thức và cơ hội từ COVID-19 và hậu COVID-19: Góc nhìn từ văn hóa kinh doanh; góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh thời kỳ hậu COVID-19; hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thích nghi, tái hoạt động, phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế-xã hội của đất nước; tôn vinh doanh nghiệp đã có nỗ lực vượt bậc trong xây dựng, củng cố văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp của Việt Nam, từng bước khắc phục bất lợi do đại dịch COVID-19 gây ra.

Thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt

Chiều ngày 28/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về dự thảo báo cáo trình Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW về Chiến lược phát triển GTVT đường sắt Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải, đường sắt là một trong những ngành thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần ưu tiên phát triển nhanh, đi thẳng vào hiện đại, bền vững. Giai đoạn đến 2030, tiếp tục nâng cấp để khai thác có hiệu quả các tuyến đường sắt hiện có (trong đó ưu tiên tuyến Bắc - Nam); đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh... Nghiên cứu, triển khai xây dựng mới các tuyến nối với các cảng biển, khu công nghiệp, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Tầm nhìn đến 2050, phấn đấu hoàn thành tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; hiện đại hóa mạng lưới tuyến đường sắt hiện có đáp ứng chủ yếu về nhu cầu vận tải hàng hóa và hành khách địa phương; hoàn thành mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đường sắt kết nối các tỉnh Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long, đường sắt xuyên Á, đường sắt kết nối các khu công nghiệp, cảng biển.

IV - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020). Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần cách mạng của Nam Kỳ khởi nghĩa đưa đất nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh

Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn tuyên truyền, nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Đức Anh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

* Download Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 11-2020 tại đây.

.
.
.
.