.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 9 - 2020

Thứ Sáu, 04/09/2020|17:08

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945-2020) và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương tiến tới Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, có bài viết quan trọng với tiêu đề Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”. 

Bài viết đánh giá, nhiệm kỳ Đại hội XII, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng; đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện, chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật.

Về phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới, phát huy ý chí, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Kết thúc bài viết, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Trong thời khắc quan trọng này, chúng ta hãy khắc sâu lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Đại hội Đảng rất quan hệ với tương lai cách mạng của Đảng ta và của nhân dân ta. Đại hội sẽ làm cho Đảng ta đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, tư tưởng và hành động đã nhất trí, càng nhất trí hơn nữa". Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta hãy đồng tâm nhất trí, chung sức đồng lòng, chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Tin tưởng vào tương lai chung tốt đẹp của Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 28/8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2020).

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày nay, tiến bước mạnh mẽ trên con đường 75 năm cách mạng vẻ vang, Việt Nam đang vươn tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử đó là minh chứng cho tinh thần, ý chí mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, khẳng định vai trò là người bạn, đối tác tin cậy của bạn bè và đối tác quốc tế.

Năm 2020 là một năm đặc biệt, bởi đại dịch COVID-19 không chỉ là một cuộc khủng hoảng về y tế, mà đang làm đảo lộn tình hình thế giới với những thiệt hại to lớn về sức khỏe, sinh mạng con người; làm suy giảm nghiêm trọng về kinh tế, thương mại, đầu tư; gây bất ổn trong đời sống chính trị, xã hội và tác động mạnh đến các quan hệ quốc tế trên toàn cầu. Ngay lúc này, chúng ta vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và dự báo là dịch chưa thể kết thúc trong tương lai gần. Đồng thời, đại dịch cũng cho thấy các quốc gia tùy thuộc vào nhau và hợp tác quốc tế là rất cần thiết. Mặc dù bị ảnh hưởng lớn bởi đại dịch nhưng kinh tế Việt Nam vẫn ổn định, GDP 6 tháng 2020 vẫn đạt mức tăng trưởng dương, đạt gần 2%. Cán cân thương mại thặng dư gần 11 tỷ USD. Sau những tháng đầu năm 2020 bị chững lại, dòng vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đã tăng mạnh trong các tháng vừa qua. Cho đến nay, Việt Nam vẫn kiềm chế, kiểm soát được dịch COVID-19 và được cộng đồng quốc tế đánh giá cao với mô hình chống dịch hợp lý, hiệu quả, chi phí thấp, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Thủ tướng một lần nữa khẳng định đường lối đối ngoại của Việt Nam là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; thúc đẩy hợp tác với các nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, bình đẳng, cùng có lợi, giải quyết các khác biệt bằng các biện pháp hòa bình dựa trên luật pháp quốc tế.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Hội nghị góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 26/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ thường kỳ tháng 8/2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cho ý kiến vào tờ trình về các dự thảo văn bản trình Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III; dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015 - 2020; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; đề án nhân sự Đoàn đại biểu Đảng bộ Khối dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tờ trình các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025; dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ Khối giai đoạn 2013 - 2020; tờ trình về công tác cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức đại hội tại các đảng ủy trực thuộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và một số nội dung khác.

* Cùng ngày, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, đóng góp ý kiến vào dự thảo các nội dung văn kiện, nhân sự chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã cho ý kiến vào các nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III (gồm các dự thảo Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2015 – 2020); nội dung nhân sự Đại hội Đảng bộ Khối (gồm: Cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo Đề án công tác nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025; Dự thảo Đề án nhân sự Đoàn đại biểu của Đảng bộ Khối dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự kiến các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025); Dự thảo Báo cáo Tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ Khối giai đoạn 2013 - 2020. Hội nghị cũng cho ý kiến về một số nội dung khác.

Đảng ủy Khối giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Thực hiện Kết  luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII và Thông báo của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIII của Đảng, vừa qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức các Hội nghị giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Đây là bước rất quan trọng trong quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Trung ương (cả chính thức và dự khuyết), để các đồng chí cán bộ chủ chốt trong Đảng bộ Khối được trực tiếp tham gia với Trung ương trong công tác cán bộ cấp chiến lược và thể hiện tinh thần trách nhiệm trước Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ của Đảng bộ Khối DNTW tham gia BCH Trung ương Khóa XIII.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao để xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện để giới thiệu tham gia BCH Trung ương Đảng. Việc giới thiệu nhân sự phải lấy chất lượng là chính, bảo đảm tính kế thừa vững chắc, phát triển liên tục của đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Tại các hội nghị, Đảng ủy Khối đã tiến hành các bước theo quy trình giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia BCH Trung ương đối với 05 đồng chí (gồm Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương).

Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Tổ chức Trung ương làm việc tại Đảng ủy Khối DNTW

Chiều ngày 13/8, tại Hà Nội, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Đoàn đã có buổi làm việc tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối .

Báo cáo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối DNTW với Đoàn giám sát cho thấy, ngay khi Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các quy định, kết luận về công tác cán bộ, Đảng ủy Khối đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối; tổ chức xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan của Đảng ủy Khối. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh các quy định hiện hành tạo sự thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện. Đặc biệt, sau đợt tự kiểm tra, rà soát thực hiện công tác cán bộ theo Thông báo Kết luận số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc chấn chỉnh kịp thời và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ.

Các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành bổ sung, sửa đổi hoặc ban hành mới các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý cho phù hợp với quy định mới của Trung ương và của Đảng ủy Khối. Lãnh đạo HĐTV/HĐQT, tổng giám đốc doanh nghiệp ban hành nhiều văn bản để triển khai thực hiện công tác cán bộ theo quy định của Đảng đồng bộ với các văn bản pháp luật, các hướng dẫn của bộ, ngành.

Công tác tuyển dụng cán bộ, công chức; quy hoạch cán bộ; giới thiệu cán bộ ứng cử, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, điều động, luân chuyển cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý được Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định của Trung ương và của Đảng ủy Khối.

Kết luận một số nội dung của Đoàn giám sát, đồng chí Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương ghi nhận, công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, cơ bản đáp ứng được yêu cầu tình hình thực tiễn và bước đầu có đổi mới, sáng tạo. Đồng chí Hà Ban yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, cụ thể hóa, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, kết luận, quy định, quy chế về công tác cán bộ. Mở rộng và phát huy dân chủ, thực hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và phòng, chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương nghiên cứu xây dựng và triển khai ứng dụng cơ sở dữ liệu về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên, quản lý đồng bộ, thống nhất cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Cải tiến việc lưu trữ, cập nhật, xây dựng danh mục hồ sơ cán bộ để từ đó khai thác, sử dụng khoa học, đồng bộ, hiệu quả.

Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đề án khoa học

Hội đồng khoa học Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức nghiệm thu, đánh giá cấp cơ sở đối với 02 đề án khoa học: Đề án “Một số giải pháp nâng cao vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong điều kiện thực hiện Nghị quyết TW5 khóa XII về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước”, mã số KHBĐ (2018)-48, do TS. Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối làm Chủ nhiệm và Đề án “Phát huy vai trò giám sát của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đối với cán bộ chủ chốt, người đứng đầu doanh nghiệp nhà nước trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống” mã số KHBĐ (2018)-37 do TS. Nguyễn Thị Tiếp - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm Chủ nhiệm.

Các thành viên trong Hội đồng đã trao đổi, thảo luận và đánh giá: các Đề án có tính thời sự, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.  Đây là các công trình nghiên cứu công phu, độc lập, có kết cấu hợp lý. Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đề án cấp cơ sở đề nghị các nhóm tác giả hoàn thiện một số chi tiết cụ thể theo ý kiến của phản biện và Ủy viên Hội đồng để sớm trình Hội đồng Khoa học các ban đảng Trung ương nghiệm thu các Đề án.

Các Đảng bộ trong Khối tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trong tháng 8/2020, các đảng bộ trực thuộc Khối đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III; Bầu ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối dự và chỉ đạo các Đại hội.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ III

Tại Đại hội, 297 đại biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của gần 6 vạn cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động Dầu khí đã cùng nhìn nhận lại những kết quả Tập đoàn đạt được 5 năm qua. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, mở rộng hội nhập, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Có 08 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức, nổi bật là: Tổng sản lượng khai thác dầu khí ước đạt 150,3 triệu tấn quy dầu, vượt 0,2% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; sản xuất đạm ước đạt 9,72 triệu tấn, vượt 23% chỉ tiêu; tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 3.514,6 nghìn tỷ đồng, vượt 6,5%; lợi nhuận sau thuế hợp nhất Tập đoàn ước đạt 244,4 nghìn tỷ đồng, vượt 6,3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra; tăng trưởng dịch vụ đạt 9%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Những kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong tiến trình xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phát huy truyền thống anh hùng của “những người đi tìm lửa”, với tinh thần “Bản lĩnh - Trách nhiệm - Đoàn kết - Đổi mới - Hành động”, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục phấn đấu lãnh đạo xây dựng Tập đoàn ngày càng vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ; làm cho các giá trị văn hoá Petrovietnam thấm sâu vào mọi hoạt động của hệ thống chính trị toàn Tập đoàn. Tuyên truyền, vận động, giáo dục nhận thức, tổ chức tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong tái tạo văn hóa Petrovietnam. Đảm bảo thu nhập, việc làm ổn định cho người lao động, tích cực tham gia các hoạt động ASXH. Thực hiện chủ trương các đơn vị ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau trong Tập đoàn và trong Khối Doanh nghiệp Trung ương, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế toàn cầu, hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng là trụ cột của nền kinh tế đất nước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất BCH đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 13 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 6 đồng chí. Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ III

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã triển khai tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại đơn vị. Duy trì tăng trưởng đều hàng năm, khẳng định được vị thế trong chuỗi cung ứng và là nhà sản xuất dệt may lớn nhất của Việt Nam, dẫn dắt, định hướng cho sự phát triển của ngành Dệt may cả nước. Trong 5 năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp toàn Tập đoàn đạt mức tăng trưởng bình quân 5,62%/năm, đến năm 2019 đạt 45.486 tỷ đồng; doanh thu tăng trưởng bình quân đạt 5,65%/năm, đến năm 2019 đạt 49.200 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng bình quân đạt 5,02%/năm, đến năm 2019 đạt 2,9 tỷ USD. Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản phẩm xuất khẩu từ 62% năm 2015 lên 65,2% năm 2019. Đảm bảo việc làm cho người lao động với mức thu nhập tăng trưởng bình quân đạt 7%/năm.

Với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, đảm bảo phát triển ổn định, giữ vững vai trò nòng cốt trong ngành dệt may Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam phấn đấu đạt chỉ tiêu: Tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, số tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%, trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ tối đa theo quy định của cấp trên; kết nạp mới 400 đảng viên. Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp, doanh thu, kim ngạch xuất khẩu: tăng trưởng hàng năm từ 8 - 10%; chỉ tiêu lợi nhuận: tăng trưởng hàng năm từ 12 - 15%. Như vậy, tính đến năm 2025, lợi nhuận sẽ tăng khoảng 76 - 100% so với năm 2020; thu nhập người lao động bình quân hằng năm tăng cao hơn CPI tực tế  2 - 3%; đảm bảo nộp ngân sách đúng theo quy định.

Đại hội đã bầu 22 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 06 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Lê Tiến Trường được bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Dệt may Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam lần thứ III

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị trong toàn hệ thống có nhiều cố gắng, vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong doanh nghiệp. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI, XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua việc tổ chức học tập, quán triệt và cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của tập thể và cá nhân người đứng đầu. Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức Đảng hàng năm đạt trên 95% hoàn thành tốt và hoàn thành nhiệm vụ. Toàn Đảng bộ đã kết nạp được 263 đảng viên mới, bằng 131.5% so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đề ra.

Trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cổ phần hóa và thoái vốn được chú trọng. Tập đoàn đã chuyển nhượng vốn thành công và chuyển nhượng được một phần tại 08 Công ty cổ phần, bình quân giá bán cao gấp 4,55 lần giá gốc. Tích cực xử lý các tồn tại, yếu kém của các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả, đưa các dự án sản xuất dần ổn định và bước đầu có lãi. 5/7 nhóm ngành có lợi nhuận tăng; 04 đơn vị thuộc Đề án 1468 sản xuất dần ổn định, riêng đối với Công ty cổ phần DAP – Vinachem đang được Ban Chỉ đạo Chính phủ xem xét đưa ra khỏi danh sách các doanh nghiệp, dự án thuộc Đề án 1468; Sản phẩm sản xuất và tiêu thụ hầu hết có tăng trưởng; góp phần đảm bảo các cân đối lớn về hàng hóa cho nhu cầu của nền kinh tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 26 đồng chí; bầu 06 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ Tập đoàn đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch HĐTV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP lần thứ III

Đảng bộ Tổng Công ty Thép Việt Nam đã triển khai đồng bộ, nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2020. Chú trọng đổi mới việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, góp phần ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp ủy trong đảng bộ. Tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động.

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ qua là Đảng bộ Tổng công ty tiếp tục thể hiện rõ vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo toàn diện trên tất cả các mặt công tác theo đúng chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước. Doanh thu hợp nhất của Tổng công ty ước đạt 137.152 tỷ đồng, bằng 109,90% so với Nghị quyết Đại hội; lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.992 tỷ đồng, bằng 136% so với Nghị quyết Đại hội; nộp ngân sách khối Công ty mẹ con đạt 3.548 tỷ đồng, bằng 70,96% so với Nghị quyết Đại hội. Tập trung mọi nguồn lực để lãnh đạo, chỉ đạo đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho Dự án giai đoạn 2 của Công ty cổ phần Gang Thép Thái Nguyên, Dự án của Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ…

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, với mục tiêu tổng quát: nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện; đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh cơ cấu lại, đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả; xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững, Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu, trong đó, phấn đấu Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong suốt nhiệm kỳ; tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 60%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 90%; kết nạp 25 đảng viên/năm; lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành; bầu 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy lần thứ IV

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết và nỗ lực rất cao, 5 năm qua, Đảng bộ Tổng công ty đã thu được những kết quả đáng khích lệ: duy trì ổn định sản xuất kinh doanh của các nhà máy chủ lực, các bạn hàng truyền thống; tiếp tục có những sản phẩm đóng tàu xuất khẩu có giá trị cao; duy trì và bảo đảm tốt công tác sửa chữa phục vụ các chủ tàu trong nước và quốc tế; bảo đảm việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng; duy trì được đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, làm nòng cốt cho lực lượng lao động tại các nhà máy đóng tàu chủ lực của Tổng công ty.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội Đảng bộ Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy đã xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; đoàn kết, đổi mới, vượt qua khó khăn, phát huy vai trò nòng cốt trong phát triển ngành công nghiệp đóng tàu, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu đến năm 2025 sản phẩm sản xuất đạt 450 tàu; tiêu thụ, bàn giao đạt 350 tàu; số lượt tàu sửa chữa bàn giao đat 1.200 lượt tàu; giá trị sản xuất phấn đấu đạt 17.678 tỷ đồng; doanh thu và thu nhập khác đạt 14.456 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 1.345 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, thu nhập bình quân đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 23 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty gồm 07 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Vũ Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam lần thứ III

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Xây dựng và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, triển khai đồng bộ các giải pháp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên có nhiều cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác xây dựng đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị; khẳng định vai trò, vị trí đầu tàu, dẫn dắt ngành Xi măng Việt Nam và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong điều kiện thị trường xi măng cung lớn hơn cầu khoảng 30%, nhu cầu tiêu thụ của toàn xã hội không tăng, giá xi măng có xu hướng giảm, nhưng sản xuất và tiêu thụ của VICEM vẫn giữ được mức tăng trưởng bình quân gần 3%/năm, doanh thu tăng 7% so với mục tiêu; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt bình quân 16,6% tăng 1,2 lần so với nhiệm kỳ trước; lợi nhuận tăng 2,6 lần so với nhiệm kỳ 2010 - 2015, nộp ngân sách bình quân gần 2.300 tỷ đồng/năm tăng 1,9 lần so với nhiệm kỳ trước; bảo toàn và phát triển vốn, với vốn chủ sở hữu tăng 7,8% so với đầu nhiệm kỳ; năng suất lao động bình quân tăng từ 7 - 10%; đảm bảo đủ việc làm và mức thu nhập bình quân cho người lao động trên 13,2 triệu đồng/người tháng tăng 6,8% so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Xi măng Việt Nam Khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 24 đồng chí; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty gồm 8 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Xi măng Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà - CTCP lần thứ XII

Thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng tại doanh nghiệp nhà nước, với những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Tổng công ty Sông Đà đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra: Tổng công ty Sông Đà-CTCP đã bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; vốn chủ sở hữu ước đạt 7.500 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ- tổng công ty ước đạt 4.620 tỷ đồng (tăng 75% so với 31/12/2015). Lợi nhuận trước thuế 2.414 tỷ đồng (chỉ tiêu là 1.884 tỷ); nộp ngân sách 3.912 tỷ đồng (chỉ tiêu là 2.478 tỷ). Tổng tài sản của Tổng công ty ước đạt 27.000 tỷ đồng, trong đó Công ty mẹ- tổng công ty ước đạt 15.300 tỷ đồng (tăng 19% so với 31/12/2015). Đồng thời bảo đảm cho gần 10.000 lao động có thu nhập bình quân 9 triệu đồng/người/tháng.

Trên cơ sở nhận định rõ những thuận lợi cũng như các khó khăn, thách thức của tình hình thế giới và trong nước, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Tổng công ty tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục cơ cấu lại tổng công ty, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp; giữ vững vị thế và thương hiệu hàng đầu của Tổng công ty Sông Đà ở trong nước và khu vực. Các chỉ tiêu chủ yếu được đặt ra là, hằng năm Đảng bộ Tổng công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%/năm; cả nhiệm kỳ kết nạp 200 đảng viên; lãnh đạo các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên Tổng công ty hằng năm đạt loại tốt trở lên. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tốc độ tăng trưởng giá trị SXKD hằng năm khoảng 3-4%; doanh thu tăng trưởng 4-5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân 9-10%/năm; nộp thuế nhà nước trên 3.200 tỷ đồng; giá trị đầu tư trên 3.400 tỷ đồng.

Với phương châm “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Phát triển”, Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 28 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III gồm 9 đồng chí. Tại phiên họp thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty gồm 7 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 5 đồng chí. Đồng chí Hồ Văn Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Sông Đà-CTCP nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam lần thứ VI

Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đưa Tổng công ty vượt qua khó khăn, phát triển bền vững, phát huy vai trò là doanh nghiệp nòng cốt của ngành hàng hải Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu toàn diện, giữ vững ổn định để phát triển; nâng cao đời sống người lao động; tham gia bình đẳng vào các hoạt động dịch vụ hàng hải ở nước ngoài để chia sẻ thị trường khu vực; đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước; bảo đảm an ninh quốc phòng, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự đoàn kết, quyết tâm và nỗ lực của tập thể đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và người lao động từ Công ty mẹ đến các doanh nghiệp thành viên, Tổng công ty đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Nghị quyết đã đề ra trong giai đoạn 2015 – 2020. Về lợi nhuận, Tổng công ty đã khắc phục được tình trạng thua lỗ triền miên của các năm trước. Tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 41,2%/năm. Lợi nhuận từ năm 2017 tăng cao, gấp từ 3 đến 15 lần so với năm 2015. Kế hoạch lợi nhuận hợp nhất của năm 2020 là 938 tỷ đồng. Ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, tại Đại hội, đồng chí Phạm Tấn  Công - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 đồng chí. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 07 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 06 đồng chí và bầu Đoàn đại biểu gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Lê Anh Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam lần thứ II

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống tập trung  mọi nguồn lực, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu: 94,1% các đảng bộ, chi bộ đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95,5%, trong đó 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trong nhiệm kỳ kết nạp được 117 đảng viên mới và là Đảng bộ 4 năm liền đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 01 năm đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã củng cố hoàn thiện mô hình tổ chức, tăng cường năng lực tài chính, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin để sẵn sàng tham gia vào nhiệm vụ tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Hoạt động chi trả tiền gửi được bảo hiểm kịp thời, chính xác và thuận tiện đã tạo niềm tin cho người gửi tiền, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội. Đồng thời, việc chi trả tiền gửi được bảo hiểm của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam, người dân càng thêm tinn tưởng vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Trong 5 năm, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đều tăng, bình quân 5 năm tổng tài sản tăng 22,29%/năm, nguồn vốn nhàn rỗi được đầu tư tăng 22,55%, phí bảo hiểm tiền gửi thu được tăng 16,22%/năm, lãi thu được từ hoạt động đầu tư tăng 16,02%/năm. Các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều được hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

Phát huy những kết quả đạt được, mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Đại hội nhất trí thông qua là phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Bảo hiểm Tiền gửi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 27 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ nhất, BCH Đảng bộ đã bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng chí Phạm Bảo Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội Đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Phát triển Việt Nam lần thứ III

Triển khai nghiêm túc các quy định của Trung ương và Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã chủ động đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Triển khai đồng bộ công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ gắn với kết quả đánh giá cán bộ; bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với khả năng, sở trường và phát huy được tính chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Đồng thời, chú trọng công tác phát triển đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 171 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ NHPT đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, tập thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng, đã thực hiện đạt được những kết quả tích cực. Huy động các nguồn vốn đảm bảo giải ngân cho các dự án/ khoản vay, đảm bảo thanh khoản của hệ thống; hoạt động cho vay lại ODA hoàn thành nhiệm vụ do Thủ tướng Chính phủ giao; quy mô tài sản bình quân các năm đạt gần 300.000 tỷ đồng. Lãnh đạo, chỉ đạo Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam quản lý, vận hành Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu giao thông cho khu vực Đông Bắc bộ.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHPT lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025 với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cơ cấu lại tổ chức và hoạt động, phát huy vai trò trong hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu, bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT khóa III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu 05 đại biểu chính thức, 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Lương Hải Sinh - Bí thư Đảng ủy khóa II, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy NHPT nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương lần thứ V

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ NHCSXH TW đặc biệt quan tâm tăng cường công tác xây dựng Đảng; các cấp uỷ, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ đã lãnh đạo Ngân hàng hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Đến 31/7/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt 231.566 tỷ đồng, tăng 89.847 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, tổng dư nợ đạt 220.562 tỷ đồng, tăng 84.876 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 10,1%, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách khác còn dư nợ của hơn 20 chương trình tín dụng chính sách. Cùng với việc tăng trưởng quy mô tín dụng, chất lượng tín dụng chính sách xã hội tiếp tục được nâng cao tỷ lệ nợ quá hạn chỉ 559 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ rất thấp 0,25%/tổng dư nợ, giảm 0,17% so với với đầu nhiệm kỳ (thấp hơn so với mục tiêu Chiến lược phát triển NHCSXH và Nghị quyết Đại hội). Bên cạnh đó, NHCSXH đã chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, đến 31/7/2020 cấp ủy, chính quyền các địa phương đã quan tâm, cân đối, bố trí ngân sách địa phương ủy thác sang NHCSXH với tổng số tiền là 19.625 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ NHCSXH TW tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển NHCSXH thành tổ chức có khả năng tự chủ và phát triển ổn định lâu dài, đồng thời, duy trì được vai trò là định chế tài chính công thực hiện các chính sách xã hội của Chính phủ; tập trung vào những lĩnh vực mà các tổ chức tài chính hoạt động theo nguyên tắc thị trường không thể đáp ứng hoặc chỉ đáp ứng được một phần. Đổi mới, mở rộng tín dụng chính sách xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế, tạo việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng chính sách, ưu tiên cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, gắn liền với mục tiêu nông thôn mới.

Đại hội đã lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý; bầu Đoàn đại biểu chính thức gồm 5 đồng chí và 2 đồng chí đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, BCH Đảng bộ NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí; bầu Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra (UBKT) gồm 7 đồng chí. Đồng chí Dương Quyết Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy NHCSXH TW nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ XXIV

Báo cáo chính trị thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn VNPT lần thứ XXIII đánh giá, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và của Bộ Thông tin và Truyền thông, Đảng ủy VNPT đã triển khai đồng bộ các giải pháp, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các đơn vị thành viên có nhiều cố gắng, nỗ lực, vượt qua khó khăn, thực hiện cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ XXIII đề ra. VNPT đạt trên 50% tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh; trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 94,52% (vượt 9,25%); kết nạp 883 đảng viên mới.

Các chỉ tiêu quan trọng về sản xuất kinh doanh của VNPT đặt ra trong Nghị quyết Đại hội XXIII đã được hoàn thành và tăng trưởng vượt mức. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt 16,63%/năm vượt chỉ tiêu đề ra là 15%/năm; nộp ngân sách Nhà nước trong giai đoạn 2015 - 2019 đạt hơn 23.000 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu đạt 11,3%, vượt chỉ tiêu đề ra là 10%.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn VNPT đề ra các mục tiêu: Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của cấp ủy, xây dựng Đảng bộ Tập đoàn trong sạch, vững mạnh; phát triển doanh nghiệp hiệu quả; khẳng định vai trò chủ lực, dẫn dắt của trong chuyển đổi số tại Việt Nam. Đảng bộ đề ra các chỉ tiêu cụ thể, tăng trưởng doanh thu bình quân/năm đạt 5% - 7%; tăng trưởng lợi nhuận 6% - 8%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng 5%/năm; đặc biệt doanh thu từ dịch vụ số và công nghệ thông tin - truyền thông đạt 24% - 26% trong cơ cấu doanh thu; năng suất lao động bình quân tăng 7%/năm và tiền lương tăng 5%/năm. Đảng bộ VNPT phấn đấu đạt trên 80% tổ chức đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và 95 % đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 500 đảng viên mới trở lên,…

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 đồng chí; bầu 9 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ của Đảng bộ Tập đoàn đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 8 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 6 đồng chí. Đồng chí Phạm Đức Long - Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn VNPT, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – VTC lần thứ VI

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tuy gặp nhiều khó khăn khách quan và chủ quan, nhưng tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động Tổng công ty đã luôn thể hiện ý chí và quyết tâm vượt khó, phát huy sức mạnh tập thể, sản xuất kinh doanh liên tục có lãi. Trong 2 năm đầu của nhiệm kỳ, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh thực hiện đạt và vượt mức Nghị quyết đề ra với tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 19%/năm; tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt trên 28%/năm; nộp NSNN tăng trưởng trên 20%/năm và thu nhập bình quân của người lao động tăng trưởng trên 10%/năm. Những năm tiếp theo có sự sụt giảm của các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và nộp NSNN, dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh trong cả nhiệm kỳ chưa đạt được so với kỳ vọng ban đầu, nhưng hằng năm, Tổng công ty luôn hoàn thành kế hoạch cấp trên giao, bảo toàn và phát triển vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định của người lao động.

Phát huy những kết quả đạt được, Đại hội đã xác định các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025: hằng năm Đảng bộ Tổng công ty đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, có tối thiểu 80% tổ chức cơ sỏ đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong đó có 20% tổ chức đảng đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; tối thiểu 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó ít nhất có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Về sản xuất kinh doanh, Tổng công ty xác định tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt tối thiếu 7%, tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt tối thiểu 10%. Quyết liệt thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng đa sở hữu, minh bạch, hiệu quả để tiến tới mô hình quản trị hiện đại vào năm 2024 với các nguồn lực mạnh về công nghệ, tài chính và con người.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện – VTC Khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 22 đồng chí; bầu đoàn đại biểu gồm 04 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết thay mặt cho toàn Đảng bộ di dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Tại Hội nghị Ban Chấp hành phiên thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 07 đồng chí, bầu bí thư, 02 phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 05 đồng chí và bầu Chủ nhiệm UBKT. Đồng chí Lưu Vũ Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Chủ tịch HĐTV tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty VTC nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) lần thứ IV

Với tinh thần “Đổi mới, Hội nhập và Phát triển bền vững”, nhiệm kỳ 2015-2020 Đảng bộ Petrolimex đã lãnh đạo toàn Tập đoàn nỗ lực vượt qua khó khăn, có những bước tăng trưởng bền vững về doanh thu, lợi nhuận, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đặt ra trong Nghị quyết và luôn đứng trong nhóm các doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tập đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống triển khai bài bản, nề nếp các mặt công tác, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng đối với doanh nghiệp; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng ủy Khối; sự điều hành của Chính phủ, Bộ Công thương. Trên cơ sở đó, đã lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành thắng lợi hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Trong đó, tăng trưởng tài sản bình quân đạt 5,4%/năm; tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 8,1%/năm; tăng trưởng về lợi nhuận bình quân đạt 11%/năm; nộp ngân sách Nhà nước bình quân tăng 8,2%/năm; đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 26 nghìn lao động.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Tập đoàn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; giữ vững vị thế tiên phong là Tập đoàn kinh doanh và đầu tư năng lượng sạch hàng đầu Việt Nam, phát triển ổn định, có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 26 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu gồm 6 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 07 đồng chí. Đồng chí Phạm Văn Thanh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam lần thứ III

Mặc dù giá trị sản xuất công nghiệp và doanh thu giảm so với chỉ tiêu đề ra nhưng lợi nhuận của Tổng công ty Giấy Việt Nam trong các năm 2017, 2018 có bước tăng trưởng tương đối cao, bước đầu khẳng định Tổng công ty đã thực hiện tái cơ cấu đúng hướng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đặc biệt là Tổng công ty vẫn duy trì đảm bảo đủ việc làm và thu nhập ổn định, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thể hiện sự nỗ lực rất lớn của toàn Đảng bộ. Để ghi nhận kết quả đạt được của Đảng bộ, tại Đại hội, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đại hội cũng nhận định, trong những năm tới, tình hình chính trị, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến hết sức nhanh chóng, phức tạp, khó lường. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với Tổng công ty Giấy Việt Nam. Mục tiêu tổng quát của Đảng bộ Tổng công ty đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn thách thức, tập trung các nguồn lực, đẩy mạnh công tác cơ cấu lại doanh nghiệp, công tác đầu tư phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xây dựng Đảng bộ và các tổ chức đoàn thể chính trị vững mạnh toàn diện. Phấn đấu tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 85%/năm; hằng năm kết nạp 30 đảng viên mới; phấn đấu tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 8,5%/năm; doanh thu 9,4%/năm; nộp ngân sách 4,9%/năm và lợi nhận bình quân 8%/năm.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Giấy Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 29 đồng chí; bầu 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tại Hội nghị BCH Đảng bộ lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 09 đồng chí; bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy gồm 06 đồng chí. Đồng chí Hoàng Quốc Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Giấy Việt Nam tiếp tục tái cử nhiệm kỳ 2020 - 2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) lần thứ III

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy Vinataba đã chủ động chỉ đạo kết hợp nhiều cuộc kiểm tra của Đảng và thanh tra, giám sát về chuyên môn, vì vậy công tác kiểm tra, giám sát thực hiện có nề nếp, tiết kiệm thời gian, chi phí, giảm được số đoàn, số lần kiểm tra, kiểm soát nhưng vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả. Triển khai xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII đạt yêu cầu. Toàn Đảng bộ kết nạp được 514 đảng viên mới, vượt 28,5% so với chỉ tiêu Nghị quyết cả nhiệm kỳ.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, với những giải pháp đồng bộ, tích cực, hiệu quả, giai đoạn 2015-2020 Tổng công ty đã đạt và vượt các chỉ tiêu quan trọng: Nộp ngân sách tăng trưởng 7,1%  so với mức đề ra 2,3%. Lợi nhuận tăng trưởng 6,3% (nghị quyết đề ra là 1%/năm). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu của toàn Tổng công ty giai đoạn 2015 - 2019 bình quân đạt 16,8%/năm. Thị phần nội tiêu của Vinataba gia tăng từ 55% lên 67% cùng với tốc độ tăng trưởng cao của kim ngạch xuất khẩu trên 4% (nghị quyết đề ra là 2,5%), tạo ra những động lực lớn cho phát triển và sự cải thiện rất có ý nghĩa về năng lực cạnh tranh của Vinataba cả ở trong nước và quốc tế.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Vinataba tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng như: Tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn Tổng công ty theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và nghiên cứu phát triển để phát huy sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phân công chuyên môn hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con; Đồng thời đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị đối với các công ty thành viên để vận hành bộ máy với hiệu quả cao, coi đây là những yêu cầu tất yếu và quan trọng đối với quá trình vận doanh sau cổ phần hóa. Việc tái cơ cấu mạnh mẽ sản phẩm trong toàn Tổng công ty, tăng tỷ trọng sản phẩm trung và cao cấp, đáp ứng đa dạng nhu cầu của thị trường…

Với tinh thần “Đoàn kết -  Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả”, Đại hội đã bầu 31 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 6 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết. Tại Hội nghị lần thứ I, Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 10 đồng chí; bầu Bí thư Đảng ủy và 1 Phó Bí thư Đảng ủy; bầu 6 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Hồ Lê Nghĩa tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Hàng không Việt Nam lần thứ V

Giai đoạn 2015 - 2019 chứng kiến sự thay đổi cơ bản của cấu trúc thị trường vận tải Hàng không Việt Nam, cả nội địa và quốc tế. Nhiều hãng hàng không mới tham gia thị trường. Số lượng máy bay khai thác vượt quá mức độ đáp ứng của hạ tầng hàng không. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động nỗ lực, phấn đấu và đạt được những thành tựu hết sức quan trọng. Giai đoạn 2016-2019, tổng sản lượng khách, tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển của Tổng công ty Hàng không vượt 17,7%. Tổng doanh thu hợp nhất đạt 355.870 tỷ đồng, trong đó, tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt 271.229 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12.456 tỷ đồng, vượt 4,6%, trong đó tổng lợi nhuận Công ty Mẹ đạt 8.939 tỷ đồng, vượt 7,6% chỉ tiêu. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân (hợp nhất) đạt 13,9%, tăng 5,4 điểm so với chỉ tiêu. Nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển; Tổng công ty đã nộp ngân sách nhà nước 30.471 tỷ đồng. Chất lượng công tác Khai thác, Kỹ thuật được nâng cao, ngang tầm với nhiều hãng hàng không lớn của khu vực và thế giới.

Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid – 19 bùng phát đã ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng, chưa từng có đối với ngành Hàng không nói chung và Tổng công ty Hàng không nói riêng, làm thay đổi toàn bộ kế hoạch sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển của Tổng công ty. hoạt động SXKD của TCT Hàng không bị suy giảm nghiêm trọng so với năm 2019: sản lượng khách giảm 37%, trong đó khách quốc tế giảm 76%; doanh thu Công ty Mẹ giảm 56,4%, doanh thu hợp nhất Tổng công ty giảm 59,5%; dự kiến lỗ hợp nhất 15,2 ngàn tỷ đồng. Trong giai đoạn khủng hoảng, Đảng bộ Tổng công ty đã lãnh đạo tập thể cán bộ, đảng viên, nhân viên trong đơn vị vững vàng chủ động, hy sinh, cống hiến, linh hoạt, sáng tạo, báo cáo kịp thời các cơ quan cấp trên, triển khai nhiều chuyến bay giải cứu, hồi hương đồng bào (hơn 18.000 người), duy trì kết nối giao thương, đồng thời triển khai nhiều giải pháp mạnh, chủ động tiết kiệm, tiết giảm chi phí.

Phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ TCT Hàng không Việt Nam xác định mục tiêu tổng quát: Giữ vững vị thế của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP là doanh nghiệp hàng không số 1 tại Việt Nam, Tập đoàn các hãng Hàng không (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco) giữ thị phần số 1 tại nội địa Việt Nam. Vietnam Airlines là Hãng Hàng không Quốc gia, lực lượng vận tải chủ lực tại Việt Nam, hãng hàng không hàng đầu Châu Á được khách hàng tin yêu lựa chọn; cung cấp dịch vụ hàng không chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu đa dạng của khách hàng. Tổng công ty tạo dựng được môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hiệu quả, nhiều cơ hội phát triển cho người lao động; đồng thời kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo lợi ích bền vững cho cổ đông.

Với tinh thần Đoàn kết - Sáng tạo - Bản lĩnh và Hành động, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu 10 đại biểu chính thức, 03 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III. Tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất đã bầu 09 đồng chí vào Ban Thường vụ; 06 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Đồng chí Đặng Ngọc Hoà - Chủ tịch HĐQT được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Hàng không Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025.

* Đại hội đại biểu Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lần thứ VIII

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ VCCI đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, đổi mới hoạt động của Ban Chấp hành và các đảng bộ, chi bộ, lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra: Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh đạt 98%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt từ 95- 97%; toàn Đảng bộ kết nạp 69 đảng viên mới. Lãnh đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đạt danh hiệu vững mạnh. Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 5 năm liên tục đạt tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tặng Bằng khen.

Tổ chức và hoạt động của VCCI được mở rộng, tạo thành mạng lưới liên kết các hiệp hội doanh nghiệp của Việt Nam ở trong nước và trên thế giới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp thêm 3.314 hội viên trực tiếp. Hiện nay, tổng số hội viên của VCCI là trên 150.000 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp (trong đó có trên 12.000 hội viên trực tiếp). Cơ quan VCCI đã hoàn thành khối lượng công việc tăng trên 50% so với nhiệm kỳ trước. Tốc độ tăng trưởng các hoạt động chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại - đầu tư, đào tạo, phát triển doanh nghiệp đạt 10%, góp phần tích cực vào việc đề cao tinh thần kinh doanh trong xã hội, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh trạnh và hội nhập quốc tế hiệu quả.

Từ những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025 Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy vai trò của tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hiệp hội doanh nghiệp và người sử dụng lao động ở Việt Nam; mở rộng, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam lớn mạnh, có sức cạnh tranh, có trách nhiệm xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Do gặp một số khó khăn trong công tác nhân sự, tại Đại hội Đảng bộ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chưa thực hiện nội dung bầu Ban Chấp hành Đảng bộ VCCI nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 05 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết. 

Diễn đàn góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018-2020

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Diễn đàn góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018 - 2020.

* Tại Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đạt kết quả quan trọng ở 4 nhiệm vụ then chốt; vai trò lãnh đạo của Đảng ngày càng được nâng lên, hiệu quả hơn, trong đó tập trung làm rõ hơn những kết quả nổi bật về công tác xây dựng Đảng, về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; sự lãnh đạo của Đảng với tổ chức Đoàn; việc phát huy vai trò của Đoàn trong xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, tạo chuyển biến tích cực, tập trung vào cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác với việc làm cụ thể, thiết thực của tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự Diễn đàn đã tập trung góp ý vào các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; bảo đảm việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động; đổi mới, nâng cao năng lực quản trị; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng năng suất lao động; đi đầu và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển kinh tế kết hợp với bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp,…

* Cùng ngày, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ tuyên dương 50 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác giai đoạn 2018 - 2020. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của tuổi trẻ trong Khối chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó động viên, khuyến khích, cổ vũ các cán bộ, đoàn viên, thanh niên thi đua lao động sáng tạo, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia xây dựng, phát triển các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối.

III - VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020)

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2020) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 11/8/2020, Ban Dân vận Trung ương đã ban hành Công văn số 3298-CV/BDVTW "về triển khai Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng”.

Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020

Ngày 07/8/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 145-HD/BTGTW về tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020. 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

 

.
.
.
.