.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 5-2021

Thứ Tư, 05/05/2021|14:13
I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC
Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường, chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19
Ngày 27/4/2021, Thường trực Ban Bí thư ban hành Điện gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng; đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Điện của Thường trực Ban Bí thư nêu rõ: Để tiếp tục khống chế và kiểm soát tốt dịch COVID-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trong nước, tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo,  quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là trong các ngày nghỉ lễ 30/4, 01/5 cũng như chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bí thư tỉnh ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy trực tiếp chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, phạm vi quản lý.
Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 570/CĐ - TTg, ngày 2/5/2021 về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công điện gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nêu rõ: Thời gian vừa qua Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc kịp thời, nhiều biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 phù hợp đã được triển khai. Đến nay, chúng ta vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, xuất hiện tình huống xấu và khó lường. Thực tế, nhiều nơi đã có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là giám sát thực hiện quy định 5K, nhất là việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tập trung đông người.
Trong điều kiện cả nước đang tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để kịp thời chấn chỉnh những bất cập và tăng cường công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ được giao,  tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và các quy định, quy chế về phòng, chống dịch của Bộ Y tế. Mọi trường hợp lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm, thực hiện không nghiêm các quy định, chỉ đạo về phòng, chống dịch phải được xác định trách nhiệm tập thể và cá nhân để xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ: Phải bắt tay ngay vào công việc, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài
Ngày 15/4/2021, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ triển khai công việc sau khi được kiện toàn nhân sự tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ khẩn trương xử lý, giải quyết ngay công việc, bảo đảm liên tục, thông suốt; sớm kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng và công tác nhân sự; tiếp tục kế thừa, tập trung xây dựng Chính phủ và cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm chính, dân chủ đi đôi với kỷ luật, kỷ cương; hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, không phô trương, hình thức; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, về quan điểm định hướng chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ; chú trọng kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, xử lý những vấn đề tồn đọng kéo dài; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nền kinh tế số, xã hội số, nỗ lực phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong 6 tháng và cả năm 2021.
II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ
Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tháng 4/2021
Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ tháng 4/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025; về nhân sự quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý một số đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; về việc chuẩn bị các Đề án trình Ban Bí thư năm 2021; về việc hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp; về kết quả rà soát quy hoạch Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chuyên trách nhiệm kỳ 2020 – 2025; về dự thảo Đề án, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp trong Khối đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và các nội dung khác.
Trước đó, ngày 16/4, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức Hội nghị, cho ý kiến đối với các nội dung: điều chỉnh phân công nhiệm vụ các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2020 - 2025; giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý; Tờ trình bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cấp ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối; kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đảng ủy trực thuộc; Tờ trình về việc kết nạp lại người vào Đảng; rà soát, hoàn thiện Đề án chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
Cho ý kiến vào Tờ trình về đề xuất Đảng ủy Khối và Ban Tuyên giáo Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đối với tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 - 2021; dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tờ trình về việc xin ý kiến dự thảo kế hoạch tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/1/2017 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh kinh tế; dự thảo Báo cáo kết quả công tác Quý I/2021 của Đảng bộ Khối và các nội dung khác.
Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương
Ngày 16/4, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 3, đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.
Dự thảo báo cáo kết quả công tác quý I/2021 đánh giá, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, bám sát sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ III; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2021 với tinh thần đổi mới sáng tạo; vừa tăng cường công tác xây dựng Đảng vừa đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tích cực phòng chống dịch bệnh hiệu quả.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2021 với 4 nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, 5 nhiệm vụ trọng tâm về lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh.
Các đại biểu dự Hội nghị đã nghe công bố Quyết định số 28-QĐNS/TW của Ban Bí thư, điều động, luân chuyển đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
Hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), ngày 27/4, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương ghi nhận, biểu dương những thành tích Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đạt được trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua. Năm 2021, năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đất nước ta đứng trước thời cơ lớn (cơ đồ, tiềm lực, vị thế uy tín), song cũng không ít khó khăn thách thức, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy; nêu gương phải trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, hiệu quả của cán bộ, đảng viên với tinh thần chức vụ càng cao càng phải nêu gương. Tiếp tục gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng môi trường văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các giá trị, các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc thù và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong tình hình mới.
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã khen thưởng đối với 26 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 – 2021.
Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020
Sáng ngày 27/4/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ Tổng kết Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020. Tới dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Quang Dương - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương.
Tiếp nối thành công của những năm trước, Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020 tiếp nhận 622 tác phẩm từ 33 đảng ủy trực thuộc. Các tác phẩm tham dự Giải đa dạng về thể loại, hình thức, phong phú. Nhiều tác phẩm đề cập đến những vấn đề được Trung ương và Đảng ủy Khối chú trọng trong năm 2020 như: công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025; khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản ánh về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương khóa XII; đấu tranh chống các quan điểm sai trái trên internet và mạng xã hội; niềm tin của cán bộ, đảng viên và người lao động đối với Đảng; gương người tốt việc tốt; ứng dụng khoa học công nghệ vào thực hiện nhiệm vụ chính trị; bảo vệ môi trường; công tác an sinh xã hội nơi biên giới, hải đảo… Một số tác phẩm tạo được sự chú ý của dư luận, được bạn đọc đánh giá cao.
Tại buổi lễ, Đảng ủy Khối đã trao 02 Giải A, 03 Giải B, 05 Giải C, 10 Giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt Giải; trao Bằng khen cho 06 đảng ủy trực thuộc có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng và tham gia Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020.
Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã phát động Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2021.
Khảo sát việc thực hiện các Quy định, Hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng
Đoàn Khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm Trưởng Đoàn vừa có buổi làm việc với Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về thực hiện Quy định 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 về thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. 
Báo cáo với Đoàn Khảo sát, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nêu rõ những đặc thù mô hình tổ chức đảng của Đảng ủy Khối. Theo đó, Đảng bộ Khối có 35 đảng bộ trực thuộc với 1.071 tổ chức cơ sở đảng và 81.752 đảng viên. Đảng ủy Khối đã thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở cho 23 đảng ủy cơ sở, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc đã ủy quền kết nạp và khai trừ đảng viên cho 95 đảng ủy cơ sở. Trong Đảng bộ Khối có 11 đảng bộ toàn ngành, 24 đảng bộ công ty mẹ, đảng bộ công ty mẹ mở rộng, đảng bộ hội sở chính ngân hàng và đảng bộ cơ quan.
Cùng với công tác phổ biến, quán triệt Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW của Trung ương, Đảng ủy Khối đã xây dựng, ban hành 03 nghị quyết, 03 chỉ thị, 04 kết luận, 13 quy định về việc thực hiện  các Chỉ thị, Nghị quyết, quy định về công tác xây dựng Đảng trong đó có nội dung Quy định số 29-QĐ/TW và Hướng dẫn số 01-HD/TW và quán triệt, triển khai trong đảng bộ. Nhiều cấp ủy cơ sở đã tổ chức quán triệt đến đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ, đồng thời trao đổi, hướng dẫn một số nội dung cụ thể về công tác xây dựng đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện Điều lệ Đảng và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.
Từ thực tiễn kết quả thi hành Điều lệ Đảng, tại Hội nghị, các đại biểu đã phản ánh, đề xuất một số nội dung liên quan đến các quy định về nguyên tắc tổ chức và hệ thống tổ chức của Đảng; về đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp; việc lập cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp cấp ủy; việc phát, quản lý thẻ đảng viên, hồ sơ đảng viên, chuyển sinh hoạt đảng; đại biểu ở đại hội đại biểu và đảng viên ở đại hội đảng viên và quy trình tổ chức đại hội…
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trưởng Đoàn Khảo sát ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của đại biểu, Đoàn Khảo sát sẽ tổng hợp, báo cáo với Ban Bí thư trong thời gian tới.
Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương thống nhất ban hành Nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số
Chiều ngày 27/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị để xem xét, cho ý kiến về Đề án và dự thảo Nghị quyết “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối nhấn mạnh: Chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đã được Bộ Chính trị xác định trong Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghệ 4.0; được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, theo đó định hướng “Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo”. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 Phê duyệt  “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, với mục tiêu cơ bản là phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số và tầm nhìn đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, phát triển và thịnh vượng.
Nhận thức được tầm quan trọng của chuyển đổi số, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định nhiệm vụ “Phấn đấu mỗi tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thực sự là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Chủ động dẫn dắt, tích cực tham gia và đi đầu chuyển đổi nền kinh tế số, tập trung phát triển những ngành công nghiệp nền tảng, nâng cao tính tự chủ của doanh nghiệp trong nền kinh tế”. Chương trình công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra nhiệm vụ trong năm 2021 ban hành Nghị quyết chuyên đề của Đảng uỷ Khối về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Có thể nói, chuyển đổi số là việc cấp bách, là nhiệm vụ chính trị mà các cấp uỷ đảng trong toàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp trung ương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.
Triển khai nhiệm vụ quan trọng này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch và thành lập Tổ biên tập, Tổ giúp việc xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết về “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Khối, 35/35 đảng ủy trực thuộc đã xây dựng Báo cáo đánh giá về tình hình ứng dụng CNTT và mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số của doanh nghiệp; đồng thời Tổ biên tập đã tiến hành khảo sát sâu, trực tiếp tại 09 đơn vị: Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Hàng không Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Từ Báo cáo của các đơn vị và kết quả khảo sát cho thấy: Tình hình triển khai và điều kiện, mức độ sẵn sàng cho chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối là rất khác nhau. Đặc biệt là nhận thức trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp về chuyển đổi số còn chưa thống nhất. Bên cạnh đó, do đặc thù là những DNNN quy mô lớn, chịu sự quản lý đa chiều của cơ chế, của nhiều cơ quan nên việc thực hiện chuyển đổi số của các doanh nghiệp trong Khối gặp nhiều thách thức, khó khăn, vướng mắc. Việc xây dựng một Nghị quyết lãnh đạo về chuyển đổi số chung, khả thi cho 33 Đảng bộ doanh nghiệp và 2 Đảng bộ Cơ quan với các đặc điểm, điều kiện, đặc thù hoạt động rất khác nhau là việc rất cần thiết.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về Đề án và dự thảo Nghị quyết “Thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”và biểu quyết thống nhất Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ ban hành Nghị quyết.
Hội nghị chuyên đề “Những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước”
Sáng ngày 28/4, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông tin chuyên đề “Những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng gắn với doanh nghiệp nhà nước”. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; báo cáo viên của Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Chấp hành các đảng bộ trực thuộc, thành viên Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị; tổng giám đốc, phó tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối với tổng số hơn 900 đại biểu tại 135 điểm cầu trực tuyến.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Nguyễn Đức Kiên - Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ trao đổi về những nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về doanh nghiệp nhà nước như: cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đẩy mạnh thực chất hơn; số lượng doanh nghiệp nhà nước được thu gọn, tập trung vào các lĩnh vực then chốt; Đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tự chủ kinh doanh, cạnh tranh bình đẳng, công khai, minh bạch hơn; Hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh  của một số doanh nghiệp nâng lên; Tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước. Về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, TS. Nguyễn Đức Kiên đã phân tích nội dung tiếp tục hoàn thiện thể chế về sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp. Đổi mới mạnh mẽ hơn phương thức quản lý nhà nước về kinh tế, chuyển đổi cung cấp trực tiếp dịch vụ công sang phương thức đặt hàng. Nhà nước quản lý các cân đối lớn, giữ vai trò định hướng phát triển chung cho cả nước. Tiếp tục thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, tập trung giữ những lĩnh vực then chốt, thiết yếu, những địa bàn quan trọng; những lĩnh vực mà doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác không đầu tư. Củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế nhà nước quy mô lớn, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh khu vực và quốc tế trong một số ngành, lĩnh vực then chốt. Đến năm 2025, hoàn tất việc sắp xếp lại khối doanh nghiệp nhà nước; xử lý cơ bản xong những yếu kém, thất thoát của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty. Nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa. Hình thành đội ngũ quản lý doanh nghiệp nhà nước chuyên nghiệp, có trình độ cao. Phát huy vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng các chuỗi sản xuất, cung cấp và chuỗi giá trị.
Kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh một số nội dung các cấp ủy đảng cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện: lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và những nội dung quan trọng, cốt lõi trong văn kiện Đại hội XIII gắn với doanh nghiệp nhà nước đối với toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đạt được sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và quyết tâm hành động, tạo nền tảng quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Hội nghị lần thứ 4, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 – 2025
Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 4. Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.  Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đoàn Kiểm tra số 53 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại Hội nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Võ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP về những khuyết điểm, vi phạm trong thời kỳ đồng chí làm Bí thư Đảng ủy, phụ trách Bộ phận quản lý vốn Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn.
Sau khi nghe đảng viên vi phạm trình bày tự kiểm điểm; đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Lương thực miền Nam phát biểu ý kiến; Đoàn Kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao đổi về kết quả thẩm tra xác minh, Hội nghị đã thảo luận, phân tích làm rõ nội dung, tính chất, mức độ khuyết điểm, vi phạm và biểu quyết bằng phiếu kín đề nghị hình thức kỷ luật Đảng đối với đồng chí Võ Thanh Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lương thực miền Nam.
Chú trọng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên
* Ngày 15/4, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 27-28.
Mục tiêu chương trình của khóa học nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; một số nội dung của khoa học hành chính và kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Vận dụng kiến thức lý luận Mác-Lênin và đường lối, quan điểm của Đảng vào thực tiễn công tác; một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý, nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân nhằm nâng cao năng lực tổ chức thực tiễn, tổ chức quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Góp phần củng cố niềm tin của học viên vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự nghiệp đổi mới do Đảng lãnh đạo; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở.
* Cũng trong tháng 4/2021, tại TP.HCM, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Học viện thanh thiếu niên Việt Nam và Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam-CTCP (VRG) đã tổ chức lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 18 và khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối Doanh nghiệp Trung ương khóa 29.
Sau 10 tháng học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của Học viện Chính trị Quốc gia HCM, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, các quy định của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; 113 học viên được cấp Bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính. Toàn khóa có 54 học viên đạt loại giỏi, 59 học viên đạt loại khá.
Cùng ngày, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn CN Cao su Việt Nam (VRG) và Học viện thanh thiếu niên Việt Nam tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính Khối DNTW khóa 29. Lớp học có 168 học viên là đảng viên của 9 đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối DNTW.
Các đảng ủy trực thuộc Khối triển khai nhiệm vụ công tác Quý II/2021
* Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn mở rộng, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong quý I/2021, công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Tập đoàn chú trọng trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, tư tưởng; tổ chức; bảo vệ chính trị nội bộ; về kiểm tra giám sát; công tác dân vận và lãnh đạo chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, công tác văn phòng cấp ủy. Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, người đại diện phần vốn của Tập đoàn tập trung lãnh đạo công ty, đơn vị phát huy tối đa lợi nhuận, khắc phục khó khăn, duy trì và đẩy mạnh sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; chủ động và phối hợp chặt chẽ vừa thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Trong quý II/2021, Đảng ủy Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc và các doanh nghiệp thành viên thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các mặt công tác; nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên và người lao động; tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ công nhân viên chức và người lao động tại các doanh nghiệp, kịp thời động viên, chia sẻ những khó khăn để yên tâm lao động sản xuất kinh doanh cùng doanh nghiệp. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác dân vận và các tổ chức đoàn thể; công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.
* Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ V (mở rộng) và sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu: Hà Nội và TP.HCM.
Nhận thức sâu sắc về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và nhiệm vụ cơ bản, lâu dài của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Tổng công ty và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện các nội dung Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với đặc điểm tình hình của Đảng bộ Tổng công ty và đạt được những kết quả tích cực.
Tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho các tổ chức đảng, đảng viên có thành tích xuất sắc trong 5 năm liền; trao Giấy khen của Đảng ủy Tổng công ty Thép Việt Nam-CTCP cho 5 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
*  Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng Quý I/2021, triển khai nhiệm vụ Quý II/2021 và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Trong 3 tháng đầu năm 2021, Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ với nhiều giải pháp như: tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, phong cách, phương pháp công tác của cán bộ có nhiều đổi mới. Tổ chức triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; tăng cường tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, truyền thống của TKV.
Trong quý II/2021, Đảng ủy Tập đoàn TKV tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, thực hiện mục tiêu kép “vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả”; đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, giảm tồn kho than, thực hiện tốt các giải pháp của Đảng ủy Tập đoàn về lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 với mục tiêu chung là “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”.
Nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam đã trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
* Đảng ủy Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021 và sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Báo cáo tại Hội nghị cho biết: tính đến hết Quý I, tổng nguồn vốn huy động thị trường I (không gồm KBNN) đạt 1.446.114 tỷ đồng, tăng 12.078 tỷ đồng so với đầu năm; tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.219.905 tỷ đồng, tăng 7.249 tỷ đồng; dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tỷ trọng 69,1% dư nợ cho vay nền kinh tế; thu dịch vụ đạt 1.866 tỷ đồng; thu hồi nợ đã xử lý rủi ro đạt 2.035 tỷ đồng; Agribank đã cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, phí) 33.165 tỷ đồng, trong đó: cơ cấu lại nợ (gốc + lãi) 27.668 tỷ đồng với 12.688 khách hàng; miễn, giảm lãi cho 1.452  khách hàng với dư nợ được miễn, giảm lãi 4.501 tỷ đồng; Các tỷ lệ an toàn được đảm bảo theo quy định.
Kết luận Hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV Agribank lưu ý các cấp ủy đảng trực thuộc tập trung tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra; bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW, tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung học tập, quán triệt, xây dựng và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; cập nhật, bổ sung các nội dung, chỉ đạo mới của Đảng ủy cấp trên vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, các đề án, chiến lược trung/dài hạn của Agribank; tăng cường kiểm tra, giám sát kết hợp với giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục chủ trương, chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng đến đảng viên, cán bộ; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vụ việc. Nghiên cứu sâu hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên cơ sở bám sát các chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên. Đề cao tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chuyên môn. Đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, tiếp tục thực hiện sâu rộng, thường xuyên, có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuân thủ thực hiện văn hóa Agribank, Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, góp phần xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp. Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua lao động; thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; lãnh đạo triển khai đồng bộ việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các quy định về nêu gương của cán bộ đảng viên, tạo chuyển biến rõ nét trong các đơn vị. 
EVN đáp ứng nhu cầu điện trong cao điểm mùa khô năm 2021
Hiện nay, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô, đặc biệt trong bối cảnh nguồn điện năng lượng tái tạo có tỷ trọng cao.
Theo đó, trong quý II/2021, thời gian được xác định là cao điểm mùa khô cũng là thời gian mà nhu cầu phụ tải và sản lượng điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt tăng cao do thời tiết nắng nóng, EVN tiếp tục bảo đảm sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt người dân cũng như cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội của đất nước. Các tổng công ty phát điện bảo đảm khả dụng các tổ máy phát điện ở mức cao nhất trong mùa khô. Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, nhất là hệ thống 500 kV Bắc - Nam.
VietinBank chính thức kết nối điện tử với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ký kết thỏa thuận kết nối điện tử song phương mang đến tiện ích tối đa cho các đối tượng nộp bảo hiểm và góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.
Việc kết nối điện tử song phương giữa hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam và hệ thống VietinBank là một hình thức thanh toán hiện đại và nhanh chóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu việc nộp bảo hiểm với cơ quan bảo hiểm xã hội. Bên cạnh đó còn làm minh bạch hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của dòng tiền thu, chi và hạch toán tự động của hệ thống bảo hiểm xã hội. Việc triển khai kết nối với hệ thống thanh toán hiện đại của VietinBank đã đáp ứng chuẩn dịch vụ công mức độ 4 theo chủ trương của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.
Tập đoàn Bảo Việt: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý I tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2020
Bảo Việt hiện là doanh nghiệp có quy mô tài sản hàng đầu trên thị trường bảo hiểm, đạt trên 146.600 tỷ đồng, tương đương hơn 6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng 10% so với cùng kỳ 2020. Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, tổng doanh thu hợp nhất đạt 11.959 tỷ đồng, tăng trưởng 8%, trong khi Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 499 tỷ đồng, tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ năm 2020 do diễn biến tích cực của thị trường tài chính, bảo hiểm, thị trường chứng khoán.
Sau 3 tháng đầu năm 2021, Công ty Mẹ ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan. Tổng doanh thu đạt 384 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 268 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tại thời điểm 31/3/2021, tổng tài sản đạt 18.799 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.463 tỷ đồng, cùng ghi nhận mức tăng trưởng 2,2% so với cùng kỳ 2020.
Dịch Covid-19 tác động mạnh mẽ tới chính trị, kinh tế, xã hội của thế giới, trong đó kinh tế chịu thiệt hại nặng nề. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả Chính phủ và người dân, Việt Nam đã ứng phó tốt với các đợt bùng phát Covid-19 và thực hiện được mục tiêu kép chống dịch và phát triển kinh tế. Năm 2021 tiếp tục còn nhiều thách thức nhưng cũng đồng thời là thời cơ để ngành bảo hiểm đẩy mạnh sự thích ứng với trạng thái bình thường mới, tạo ra bước phát triển đột phá trên thị trường bảo hiểm về sản phẩm, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng và ứng dụng công nghệ số. Thể hiện tinh thần tiên phong trong chuyển dịch số của một Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, Bảo Việt tăng cường đầu tư và củng cố nền tảng công nghệ thông tin hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh của toàn hệ thống; tập trung mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, triển khai nghiên cứu ra mắt chuỗi sản phẩm tích hợp đa dạng và ưu đãi vượt trội cho khách hàng, thể hiện vai trò doanh nghiệp dẫn đầu thị trường.
Tuổi trẻ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia phát huy nét đẹp Văn hoá Petrovietnam
Là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, Petrovietnam không chỉ có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như góp phần cân đối vĩ mô nền kinh tế. Trong những năm qua, hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, Đoàn thanh niên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Đoàn Tập đoàn) đã chủ động xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch phát động và tổ chức hiến máu nhân đạo với hàng ngàn đơn vị máu được huy động vào ngân hàng máu quốc gia. Cụ thể, năm 2016, đã huy động được 2.488 đơn vị máu, năm 2017 là 3.734 đơn vị, năm 2018 là 3.715 đơn vị, năm 2019 là 3.082 đơn vị và năm 2020 là 3.287 đơn vị. Những con số này đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm thông qua hoạt động giàu ý nghĩa nhân văn của người Dầu khí với cộng đồng - không chỉ nỗ lực vượt khó để “tìm dầu làm giàu cho Tổ quốc” mà còn sẵn sàng chia sẻ những giọt máu của mình, đem lại cơ hội cho hàng vạn người bệnh trong cơn nguy kịch.
III – VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI
Đảng ủy Khối chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19
Thực hiện Công điện của Thường trực Ban Bí thư, ngày 27/4/2021 về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nhằm tập trung thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành   Công văn số 246-CV/ĐUK, ngày 29/4/2021 về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19.
Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cụ thể hóa một số nội dung trong Hướng dẫn số 169-HD/BTGTW, ngày 22/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/BTGTW tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử
Tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021)
Ngày 20/4/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Công văn số 398- CV/BTGTW về việc tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Phùng Chí Kiên (18/5/1901 - 18/5/2021). 

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

* Download Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 5-2021 tại đây.

.
.
.
.