.
.

TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI BỘ THÁNG 4-2021

Thứ Sáu, 02/04/2021|15:45

I – TÌNH HÌNH THỜI SỰ, CHÍNH TRỊ NỔI BẬT TRONG NƯỚC

Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Trong hai ngày 27 - 28/3/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến toàn quốc từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối với 67 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và đường truyền mở rộng đến hơn 7.300 điểm cầu cơ sở. 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến 709 điểm cầu với 62.569 đại biểu tham dự (trong đó, có 3 điểm cầu của Đảng ủy Khối tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 25/35 đảng ủy trực thuộc kết nối với điểm cầu của Đảng ủy Khối).

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo viên là các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư khóa XIII trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng hoặc được phân công theo lĩnh vực, quán triệt các chuyên đề: “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025”; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, dự án, đề án khả thi, sát với điều kiện thực tế, định lượng được kết quả, hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và sự phát triển mạnh mẽ của mỗi địa phương, đơn vị. Đặc biệt, các cơ quan Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của mình tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hóa, thể chế hóa nội dung Nghị quyết Đại hội XIII thành luật pháp, cơ chế, chính sách… để sớm thực thi trong đời sống; kịp thời khắc phục hạn chế, yếu kém mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra: “Chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; năng lực cụ thể hóa, thể chế hóa chủ trương, nghị quyết còn hạn chế”.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2021

Ngày 31/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2021, phiên họp cuối cùng trước khi được Quốc hội khóa XIV kiện toàn tại kỳ họp thứ 11.

Tại phiên họp, Chính phủ đã nghe và thảo luận các nội dung: tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I/2021; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; đánh giá tình hình thực hiện chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và dự kiến chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; phương án sử dụng các nguồn kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2020; chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách có mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu; dự thảo Nghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia và một số nội dung quan trọng khác.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định, tháng 3 và Quý I/2021, mặc dù phải tiếp tục đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, nhất là những diễn biến phức tạp của dịch COVID – 19, song với sự  chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và Quý I tiếp tục chuyển biến tích cực. Kinh tế vĩ mô ổn định, tăng trưởng kinh tế Quý I/2021 ước tăng 4,48% (cùng kỳ tăng 3,68%) cho thấy sự thích nghi, sức chống chịu và xu thế phục hồi của nền kinh tế ngày càng tăng. Hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại trạng thái bình thường làm nhu cầu tín dụng của nền kinh tế tăng; thị trường chứng khoán tăng trưởng khá.

Phát biểu kết luận phiên họp, đề cập tới các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tập trung chỉ đạo xây dựng, ban hành ngay các chương trình hành động, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết và các kết luận, nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện quyết liệt "5K + vắc xin", kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trở lại.

Về kinh tế vĩ mô, tiếp tục nỗ lực thực hiện mục tiêu kép. Vận dụng linh hoạt các chính sách kinh tế vĩ mô, phù hợp với các kịch bản để ứng phó với diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới và khu vực. Điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiểm soát lạm phát; bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tiếp tục thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Nỗ lực tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh.

Chủ động, tích cực triển khai các hoạt động đối ngoại; làm sâu sắc hơn quan hệ với các đối tác quan trọng. Phát huy thành tựu đạt được của năm Chủ tịch ASEAN 2020 và vai trò tại ASEAN, thúc đẩy hiệu quả hợp tác trong Khối. Tiếp tục đảm nhiệm tốt vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV: Góp phần vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước

Ngày 24/3/2021, Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 11 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Tại Phiên khai mạc, trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Chủ tịch nước đặc biệt quan tâm đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng thời kiên quyết, kiên trì, quyết tâm trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Kết quả công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước đã góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, ý chí, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới; quan tâm giải quyết có hiệu quả những vấn đề quốc kế dân sinh và những vấn đề bức xúc trong xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc; thúc đẩy quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, nâng cao vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, một trong những điểm nổi bật của công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành vừa qua là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động, tích cực đổi mới, cải cách mạnh mẽ và quyết liệt hành động; chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội; thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương hoạt động thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả.

Theo chương trình, trong thời gian làm việc 12 ngày (dự kiến bế mạc vào ngày 8/4/2021), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội; xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021; xem xét, quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, kiện toàn Hội đồng Bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử.

II - TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI VÀ CƠ SỞ

Giới thiệu đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Chiều 11/3, tại Hà Nội, Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Sau khi nghe đọc tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội và giới thiệu tiểu sử tóm tắt của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, các cử tri dự Hội nghị đã phát biểu ý kiến, thống nhất đánh giá cao năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối; nhất trí cho rằng đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ của Đảng phân công, việc ra ứng cử đại biểu Quốc hội là trách nhiệm to lớn vì cử tri cả nước, trong đó có cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối DNTW luôn kỳ vọng vào các đại biểu Quốc hội, đồng thời cũng là niềm vinh dự, tự hào đối với bản thân, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định ý thức rất rõ về vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân để nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, 100% cử tri Cơ quan Đảng ủy Khối tán thành giới thiệu đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 3/2021

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị thường kỳ tháng 03/2021. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến vào Tờ trình về chủ trương kiện toàn lãnh đạo cấp ban, đơn vị Cơ quan Đảng ủy Khối; bổ sung quy hoạch, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các đảng ủy trực thuộc; Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng các hình thức, danh hiệu bậc cao năm 2020; khen thưởng các tác giả, tác phẩm và tập thể đạt Giải Búa liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2020; Tờ trình về Báo cáo tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư; thảo luận, cho ý kiến đối với Đề cương kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 của Đảng ủy Khối; Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát chuyên đề năm 2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các nội dung khác.

Tổng kết thực hiện các Quy định và Hướng dẫn của Trung ương về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ngày 25/3/2021, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và Hướng dẫn số 01- HD/TW, ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư về một số nội dung cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị. 

Để Quy định số 29-QĐ/TW đi vào cuộc sống, Đảng ủy Khối đã tổ chức hội nghị quán triệt đối với đại diện các cấp ủy trực thuộc, đại diện các cấp ủy cơ sở được thí điểm giao một số quyền cấp trên cơ sở và cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở. Chỉ đạo nghiêm túc việc phổ biến, triển khai Quy định số 29-QĐ/TW tới các cấp ủy, chi bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối để thống nhất thực hiện. Đồng thời, chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát hằng năm của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp có nội dung về việc thực hiện Quy định số 29-QĐ/TW. Về Hướng dẫn số 01-HD/TW, dự thảo báo cáo cũng đánh giá công tác quán triệt, triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện được Đảng ủy Khối và các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp nhà nước, nhất là hiệu lực, hiệu quả trong thi hành Điều lệ Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu Đảng ủy Khối tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ; đoàn kết xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối, nhất là người đứng đầu cần nêu cao tính Đảng, tuân thủ pháp luật, đặc biệt là vai trò nêu gương; tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng cũng như trình độ chuyên môn, năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại và phương pháp lãnh đạo khoa học.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW cho biết, năm 2021, Đảng ủy Khối sẽ đánh giá kết quả 02 năm thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW ngày 05/10/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng của doanh nghiệp theo Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư. Trên cơ sở đó, đánh giá một cách toàn diện những ưu điểm, hạn chế, tồn tại về mô hình tổ chức và sắp xếp, bố trí cán bộ sau khi hợp nhất; đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định 69-QĐ/TW của Ban Bí thư sát với tình hình thực tiễn của doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" và Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021. 

* Tại Hội nghị Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 71-QĐ/BCDĐUK, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy Khối gồm 19 thành viên. Ban Chỉ đạo đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với chỉ đạo, hướng dẫn mới của Trung ương và Đảng ủy Khối. Các đại biểu dự Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Chương trình công tác và Thông báo phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Giang - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Ban Dân vận Đảng ủy Khối (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) tiếp thu các ý kiến, sớm hoàn thiện để ban hành Chương trình công tác. Để Cuộc vận động đi vào thực chất hơn nữa, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các thành viên trong Ban Chỉ đạo nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021, chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực thực hiện Cuộc vận động.

Cùng ngày, tại Hội nghị Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 69-QĐ/ĐUK, ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gồm 20 đồng chí.

Các đại biểu đã phân tích tình hình thực tế trong giai đoạn mới, cho ý kiến chi tiết vào nội dung: Thông báo phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Chương trình công tác năm 2021, Kế hoạch kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, các nội dung dự thảo đề cương báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 09-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương Chi đoàn mạnh, Bí thư Chi đoàn tiêu biểu

Ngày 24/3/2021, tại Hà Nội, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021); tuyên dương Chi đoàn mạnh và Bí thư Chi đoàn tiêu biểu Khối DNTW giai đoạn 2018 - 2020.

Thời gian qua, cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chủ động tham mưu, đề xuất và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu, ứng dụng khoa học trong sản xuất, kinh doanh, trong quản lý và quản trị doanh nghiệp; triển khai, cụ thể hoá các phong trào hành động cách mạng, đặc biệt là phong trào “Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp” trong Khối với 15.374 đề tài, đề án nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, 22.395 công trình thanh niên các cấp được thực hiện, mang lại giá trị làm lợi lớn cho các doanh nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trên mọi miền Tổ quốc, góp phần thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội của các đơn vị trong Khối.

Tại buổi lễ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 18 đồng chí lãnh đạo các ban, đơn vị và các đảng ủy trực thuộc Khối vì đã có những đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp giáo dục thể hệ trẻ, xây dựng tổ chức Đoàn, công tác Đoàn và phong trào thanh niên; tặng Bằng khen cho Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2016 - 2020. Đoàn Khối đã tuyên dương, tặng Bằng khen đối với 45 Chi đoàn mạnh và 45 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu giai đoạn 2018 - 2020.

Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đưa việc "học và làm theo Bác" trở thành công việc tự giác, thường xuyên

Ngày 22/4, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, giai đoạn 2016-2021 bằng hình thức trực tuyến tại 2 điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.

Trong 5 năm qua, các cấp ủy đảng thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; biểu dương, khen thưởng các gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh với trên 1.500 cán bộ, đảng viên, người lao động có nhiều thành tích được nhận các hình thức khen thưởng các cấp, trong đó có 81 tập thể và 93 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021…, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành việc làm thường xuyên trong cuộc sống, trở thành ý thức, hành động, là “mệnh lệnh từ trái tim” của mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động Vinataba.

Nhân dịp này, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tặng Giấy khen cho 19 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai học tập và thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giai đoạn 2016 - 2021.

BIDV tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với sự tham dự của 143 đại biểu, đại diện cho 3.888.460.384 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,68% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả kinh doanh của BIDV năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021; kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát năm 2020 và trọng tâm hoạt động năm 2021; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế liên quan; phương án tăng vốn điều lệ năm 2021; bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022,…

Đại hội thống nhất với một số chỉ tiêu kinh doanh của BIDV năm 2021. Để nâng cao năng lực quản trị hệ thống, Đại hội đã thống nhất bầu bổ sung thành viên tham gia HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017-2022. Như vậy, HĐQT BIDV hiện gồm có 11 thành viên, trong đó 1 thành viên là người nước ngoài, 1 thành viên HĐQT độc lập; Ban Kiểm soát BIDV gồm có 3 thành viên.

PVN giữ vững vị trí trong Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2021

Vietnam Report vừa công bố Bảng xếp hạng FAST500 - Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam năm 2021. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tiếp tục khẳng định vị thế là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam khi giữ vững đà tăng trưởng.

Đây là năm thứ 11 liên tiếp Vietnam Report công bố danh sách này. Qua hai tháng đầu năm 2021, PVN đã duy trì ổn định, đảm bảo an toàn mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) trên tất cả các dự án, công trình, nhà máy và đã hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Ngay từ đầu năm các đơn vị thành viên Tập đoàn đã nhanh chóng triển khai, cập nhật gói giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19 và diễn biến giá dầu thô trong năm 2021, đảm bảo hoạt động SXKD an toàn, ổn định, tận dụng được cơ hội thị trường, hoàn thành tốt kế hoạch tháng 2, cũng như 2 tháng đầu năm, bám sát kế hoạch quý I/2021, đóng góp tích cực cho kết quả chung của Tập đoàn.

Trong bối cảnh thị trường còn gặp nhiều khó khăn, việc PVN giữ vững đà tăng trưởng tiếp tục khẳng định vị thế trụ cột của nền kinh tế đất nước, đóng góp quan trọng vào đảm bảo an ninh năng lượng và chủ quyền quốc gia trên biển.

VietinBank phấn đấu là ngân hàng hiệu quả hàng đầu, uy tín nhất Việt Nam

Sáng 17/3, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Hội nghị nhà đầu tư và chuyên gia phân tích năm 2021. Trong chiến lược, VietinBank xác định là ngân hàng thương mại quốc gia của Việt Nam, là ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột, chủ đạo trong hệ thống kinh tế và ngành ngân hàng Việt Nam. Sự phát triển của VietinBank gắn liền với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước. VietinBank cũng đặt ra khát vọng là ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu, uy tín nhất Việt Nam, nằm trong top 20 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

VietinBank tin tưởng hội nghị tiếp tục góp phần xây dựng hình ảnh VietinBank và cổ phiếu CTG minh bạch trong thông tin, hiệu quả trong hoạt động, thân thiện với cộng đồng nhà đầu tư và thị trường.

3 tháng đầu năm tiêu thụ xi măng ước tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ

Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết trong 3 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ các sản phẩm xi măng ước đạt 22,31 triệu tấn so với mục tiêu kế hoạch tiêu thụ từ 104 đến 107 triệu tấn sản phẩm xi măng của cả năm. Như vậy, sản lượng tiêu thụ lũy kế 3 tháng đầu năm tăng khoảng 1,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tiêu thụ tại thị trường nội địa khoảng 12,16 triệu tấn (Vicem tiêu thụ khoảng 5,08 triệu tấn) và xuất khẩu ước đạt khoảng 10,15 triệu tấn.

Các chuyên gia trong lĩnh vực vật liệu xây dựng cho rằng, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam được ngăn chặn hiệu quả cùng với việc khởi động lại các dự án bất động sản, xây dựng và đà phục hồi chung của nền kinh tế, sản lượng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm xi măng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Agribank đẩy mạnh tự động hóa, phát triển thương mại qua biên giới

Thời gian qua, tự động hóa giao dịch đã giúp tiết kiệm thời gian và chi phí, tăng thêm tiện ích cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động giao thương giữa Việt Nam với các nước láng giềng, đảm bảo an ninh tiền tệ khu vực vùng biên. Mục tiêu của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) trong năm 2021 là tăng số lượng khách hàng pháp nhân có hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Agribank; duy trì tăng trưởng thu phí dịch vụ thanh toán quốc tế và lãi kinh doanh ngoại tệ, bên cạnh việc quản lý chặt chẽ và kiện toàn hoạt động thanh toán biên giới. 

Ngân hàng cũng đang đổi mới mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh đối ngoại gắn với việc phê duyệt tín dụng, tập trung thực hiện Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/5/2018 của NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ; duy trì ổn định và mở rộng mạng lưới ngân hàng đại lý của Agribank, bảo đảm kênh giao dịch đa dạng. Agribank sẽ rà soát, hoàn thiện và nghiên cứu phát triển sản phẩm kinh doanh ngoại hối đáp ứng mọi nhu cầu giao dịch của khách hàng, tăng cường hợp tác liên ngân hàng, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Agribank trên trường quốc tế.

Vietnam Airlines sẵn sàng thử nghiệm "hộ chiếu vaccine"

Trong thời gian tạm dừng khai thác các đường bay quốc tế thường lệ, Hãng hàng không Quốc gia vẫn duy trì hoạt động thường xuyên trên mạng bay quốc tế qua các chuyến bay đưa công dân hồi hương, vận chuyển hàng hóa và chở hành khách một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài.

Hiện nay, các chuyến bay quốc tế đang được Vietnam Airlines thực hiện theo tiêu chuẩn phòng, chống dịch mức 4 - mức cao nhất trong hệ thống an toàn dịch bệnh của Hãng. Các biện pháp của Vietnam Airlines được đánh giá đảm bảo mức độ an toàn dịch bệnh cao hơn tiêu chuẩn của Liên minh hàng không toàn cầu SkyTeam, tương đương mức 4/5 sao của Tổ chức đánh giá hàng không Skytrax và xếp hạng 7/7 sao theo AirlineRatings. Những kinh nghiệm và năng lực trên là điều kiện quan trọng để hãng hàng không cùng các cơ quan chức năng nghiên cứu, thử nghiệm hiệu quả “hộ chiếu vaccine”, cũng như mở lại đường bay quốc tế một cách an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách và góp phần tái phát triển nền kinh tế, du lịch.

Vietcombank hỗ trợ 30 tỷ đồng kinh phí xây nhà cho hộ nghèo

Ngày 21/3/2021, tại xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã phối hợp với tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng nhà mẫu và hỗ trợ kinh phí xây nhà cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Mường Lát.

Phát huy truyền thống quý báu “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, Vietcombank đã có chủ trương phối hợp với Bộ Công an và tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ “Xây dựng 600 căn nhà ở cho hộ dân nghèo trên địa bàn huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa”. Mỗi căn nhà trị giá 50 triệu đồng, đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng: “Nền cứng, mái cứng, vách cứng” theo mẫu thiết kế của Bộ Công an.

Xuyên suốt lịch sử hình thành và phát triển, bên cạnh việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, Vietcombank luôn nỗ lực để đem lại những giá trị thiết thực cho cộng đồng và quan tâm, chú trọng đến công tác ASXH, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và của ngành Ngân hàng, luôn hướng đến một ngân hàng xanh phát triển bền vững vì cộng đồng.

VNPT là doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt giải bảo mật thế giới

Vượt qua nhiều "đối thủ nặng ký" đến từ các cường quốc về công nghệ thông tin thế giới, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã đại diện trở thành doanh nghiệp Việt Nam đầu tiên đạt giải thưởng An toàn Bảo mật thế giới 2021 (Security Global Excellence Awards). Xác định rõ tầm quan trọng của vấn đề bảo mật thông tin, Tập đoàn luôn đầu tư tập trung nghiên cứu và phát triển các giải pháp giúp bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng. Tập đoàn tự nhận thấy có trách nhiệm phải chủ động phòng ngừa, xây dựng giải pháp và xử lý các rủi ro về an toàn thông tin, tăng cường bảo mật cho các hoạt động kinh doanh và khách hàng của mình.

Nỗ lực của Tập đoàn đã nhanh chóng được bạn bè và ban giám khảo quốc tế đánh giá cao và ghi nhận với 4 giải thưởng lớn tại Giải thưởng bảo mật thế giới 2021 với 1 giải vàng dành cho Giải pháp định danh điện tử VNPT eKYC trong hạng mục ứng dụng AI vào bảo mật, 2 giải bạc cho Giải pháp an toàn thông tin ở hạng mục giám sát bảo mật và VNPT Smart Cloud ở hạng mục Sản phẩm, dịch vụ Công nghệ thông tin cung cấp trên nền Cloud/Software-as-a-Service và Hệ thống ứng cứu và xử lý sự cố Smart IR đạt giải đồng ở hạng mục An toàn thông tin cho học máy (Machine learning).

Cũng trong tháng 3, Tập đoàn cũng chính thức ra mắt nền tảng Quản lý an toàn thông tin - VNPT MSS (VNPT Managed Security Service). Giải pháp này là nền tảng giám sát, quản lý an toàn thông tin hỗ trợ cho các doanh nghiệp và tổ chức nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ứng cứu các rủi ro gây mất an toàn thông tin trước các cuộc tấn công từ cả bên trong và bên ngoài. Sự xuất hiện của VNPT MSS sẽ giúp bảo vệ tài sản, trí tuệ, lợi nhuận cũng như giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp, tổ chức một cách đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Không chỉ có các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, ứng dụng thực tiễn và kết quả khả quan, Tập đoàn còn được công nhận về chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng khi mới đây Tổng đài chăm sóc khách hàng của VNPT VinaPhone đạt giải quốc tế tại Giải thưởng Stevie Awards Bán hàng & Dịch vụ khách hàng lần thứ 15 (Stevie Awards For Sales & Customer Service).

Bảo Việt chung tay vì cộng đồng

Tiếp tục chung tay cùng cộng đồng với tinh thần “Bảo Việt vì người Việt”, Tập đoàn Bảo Việt đã đồng hành cùng người dân trên cả nước chia sẻ gánh nặng tài chính trong cuộc sống và thực hiện đúng cam kết, chia sẻ và gánh vác trách nhiệm với cộng đồng để cùng chung tay “Bảo đảm sự bình an, thịnh vượng và lợi ích lâu dài cho khách hàng, nhà đầu tư, người lao động và cộng đồng.” Ngay trong những ngày đầu năm 2021, Tập đoàn Bảo Việt đã tổ chức khánh thành và bàn giao Trường Mẫu giáo Đắk Rông, Quảng Trị. Cũng trong quý 1 đã diễn ra lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk do Tập đoàn Bảo Việt tài trợ. Đây là căn nhà đầu tiên trong tổng số 10 căn nhà mà Tập đoàn Bảo Việt tài trợ lần này, đồng thời cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 18/3/2021, Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn” lần thứ 8 tại Hà Nội. Chỉ trong một buổi sáng, chương trình đã đóng góp được hơn 100 đơn vị máu. Chương trình hiến máu tình nguyện của Bảo được tổ chức từ năm 2013, với mong muốn tiếp thêm niềm tin, tinh thần lạc quan cho các bệnh nhân cần truyền máu. Tính đến nay, chương trình hiến máu tình nguyện “Bảo Việt - Vì những niềm tin của bạn” đã đóng góp được 2.800 đơn vị máu, góp phần đem lại sự sống cho nhiều người bệnh.

100% thẻ căn cước công dân được chuyển phát an toàn qua hệ thống bưu điện

Theo thông tin từ Bộ Công an, đến ngày 1/7/2021 sẽ có 50 triệu thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử (CCCD) được cấp cho công dân đủ điều kiện từ 14 tuổi trở lên. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để chuyển phát số thẻ trên đến các Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an các tình, thành phố trực thuộc Trung ương và Công an các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong toàn quốc.

Việc Bưu điện chuyển phát thẻ CCCD đến Công an các tỉnh không chỉ giảm thiểu thời gian, chi phí di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực cho cơ quan Công an trong việc phân bố nhân lực thực hiện các công việc này. Ngoài việc nhận thẻ CCCD tại bộ phận một cửa của Cơ quan Công an, người dân có thể nhận thẻ qua dịch vụ chuyển phát của Bưu điện Việt Nam. Việc nhận thẻ CCCD tại nhà thông qua bưu điện đem lại sự thuận tiện, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.  

Bằng quy trình phối hợp chặt chẽ từ khâu giao nhận với cơ quan công an đến khâu khai thác, chuyển phát trả thẻ, qua gần 10 năm thực hiện, hàng chục triệu chứng minh nhân dân, thẻ CCCD đã được chuyển đến tay người dân an toàn, chính xác, không xảy ra bất kỳ trường hợp phản ánh từ người dân về mất, thất lạc, hư hỏng.

III - TIN THAM KHẢO

Bổ sung một số vụ án, vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo

Ngày 18/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo từ sau Phiên họp thứ 19 đến nay.

Trong những tháng đầu năm, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kết thúc điều tra 06 vụ án/70 bị can; ban hành cáo trạng truy tố 05 vụ án/45 bị can; xét xử sơ thẩm 04 vụ án/15 bị cáo; xét xử phúc thẩm 01 vụ án/01 bị cáo; đồng thời mở rộng điều tra, đi sâu làm rõ bản chất hành vi chiếm đoạt, tham nhũng, khởi tố thêm nhiều bị can trong một số vụ án. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thành lập 22 đoàn kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Thanh tra Chính phủ hoàn thành việc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý và sử dụng đất đai tại Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Lâm nghiệp và Tổng công ty Chè Việt Nam. Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, cần thiết nghiên cứu, đề xuất, báo cáo với Bộ Chính trị cho phép bổ sung chức năng phòng, chống tiêu cực trong hoạt động của Ban Chỉ đạo. Nhấn mạnh danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ thêm cơ chế phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đó chính là chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống. Hai nội dung này liên quan với nhau. "Lợi ích kinh tế gắn liền với quyền lợi chính trị, với chức tước, với sự hư hỏng về đạo đức" Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chung tay làm cho Việt Nam thành công hơn nữa

Tại Hội nghị “Đối thoại 2045” với đại diện doanh nghiệp, trí thức tổ chức chiều ngày 6/3 tại Hội trường Thống nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Chúng ta hãy chung tay làm cho Việt Nam thành công hơn nữa, nơi mà trí thức, tài năng nào cũng có cơ hội được cống hiến, phụng sự; có nhiều DN vươn lên trở thành tập đoàn toàn cầu.

Thủ tướng cho rằng có 5 vấn đề được nêu ra: Trước hết là con người và công nghệ, trong đó có vấn đề chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa của quốc gia. Thứ hai là cần quan tâm đổi mới thể chế, đây là “bà đỡ” cho DN và của đất nước, trong đó nhấn mạnh quyền con người, quyền công dân. Thứ ba, trao cơ hội phát triển cho mọi loại hình DN, đặc biệt giải phóng nguồn lực cho DN, người dân, các thành phần kinh tế như FDI, hợp tác xã, hộ cá thể… trong đó kinh tế tư nhân là một trong những thành phần quan trọng. Cần phải có kết nối, phát triển hạ tầng cho DN, nhất là tạo điều kiện về đất đai. Thứ tư là nguồn nhân lực Việt Nam phục vụ phát triển, đi liền với khởi nghiệp sáng tạo, đi liền với đó là bảo vệ môi trường sống, không để ai bị bỏ lại phía sau. Và cuối cùng là bảo vệ văn hóa Việt Nam vì nếu mất văn hóa là mất tất cả.

“Đối thoại 2045” thể hiện sự kết tinh của tinh thần yêu nước của người dân, DN, trí thức đối với sự phát triển của đất nước; một quyết tâm đổi mới mạnh mẽ, vượt khó khăn, thách thức đưa đất nước ngày một phát triển, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đối thoại là cơ hội không chỉ tạo dựng tinh thần đoàn kết và niềm tin mà còn cả bản lĩnh, trí tuệ, lòng yêu nước, yêu lao động, yêu sáng tạo.

7 doanh nghiệp nhà nước nổi bật được đề xuất giữ vai trò "chim đầu đàn"

Chiều ngày 10/3, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì cuộc họp về Đề án phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt cho các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới.

Đề án tập trung vào hai mục tiêu chính. Thứ nhất, củng cố, phát triển một số tập đoàn kinh tế quy mô lớn trên cơ sở hình thành các chuỗi liên kết, chuỗi giá trị, thúc đẩy đổi mới sáng tạo với định hướng sử dụng hiệu quả nguồn lực chưa khai thác hết của doanh nghiệp nhà nước, thu hút các nguồn lực của khu vực tư nhân để thực hiện vai trò dẫn dắt. Thứ hai, hình thành cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi để Nhà nước/DNNN tham gia đầu tư phát triển trong một số ngành, lĩnh vực có tính chất mở đường, bứt phá nhằm thực hiện mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngoài ra, Đề án còn góp phần cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý DNNN trong thời kỳ mới. 4 tiêu chí lựa chọn ngành, lĩnh vực nghiên cứu thí điểm bao gồm có tính chất mở đường, dẫn dắt; hướng tới làm chủ công nghệ số; có vai trò cần thiết trong phát triển, định hướng công nghiệp; cần thiết duy trì sự hiện diện của Nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước được lựa chọn nghiên cứu thí điểm phải có tổng tài sản sản trên 20.000 tỷ đồng, ROE lớn hơn 6%; chiếm thị phần từ 30% trở lên, bảo đảm các quy định về cạnh tranh; được quản trị tốt trên cơ sở nguyên tắc OECD…

Dựa trên các tiêu chí, đề án lựa chọn 4 lĩnh vực và đề xuất 7 cái tên doanh nghiệp nhà nước nổi bật. Cụ thể, theo đề xuất ban đầu, có 3 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao là Viettel, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Tổng công ty Viễn thông MobiFone; 2 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực năng lượng tái tạo là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN); 1 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực cảng biển và logistics là Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn và trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, Đề án lựa chọn Vietcombank.

Hiện số lượng DNNN không lớn, chỉ chiếm khoảng 0,07% số doanh nghiệp cả nước, nhưng đóng góp tới 7% tổng tài sản, 10% tổng vốn các doanh nghiệp trên thị trường và 30% GDP, chưa kể tới đóng góp về lao động, việc làm và vai trò điều tiết, ổn định thị trường khi có bất ổn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh…

Nhắc lại những quan điểm lớn về phát triển DNNN được khẳng định trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, đây là yêu cầu, đòi hỏi lớn, bức thiết của đất nước trong giai đoạn tới.

Khơi dậy khát vọng phát triển doanh nghiệp Việt Nam thời kỳ mới

Sáng ngày 20/3 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Tạp chí Cộng sản, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Viện Kinh tế và Pháp luật quốc tế phối hợp tổ chức Hội thảo “Xây dựng tổ chức Đảng và phát triển Đảng viên trong doanh nghiệp. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”.

Tại Hội thảo, một số kiến nghị, giải pháp cho rằng, cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng; xây dựng đội ngủ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy đủ năng lực, đủ sức chiến đấu, thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, là trung tâm đoàn kết, hoạt động có hiệu quả, được đảng viên quần chúng tín nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên; thực hiện tốt quá trình phân công công tác cho đảng viên, bảo đảm số lượng, chất lượng, phù hợp với năng lực, trình độ, điều kiện công tác, sức khỏe.

Một trong số những nội dung quan trọng là từ thực tiễn, cần tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 13/02/2017 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối”. Qua đó rút ra những bài học, cách làm hay; từ đó xem xét và có những quy định cụ thể về xây dựng mô hình đảng bộ toàn ngành đối với các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, nhằm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động thống nhất xuyên suốt trong đơn vị, thực hiện đúng chủ trương nhất thể hóa sự lãnh đạo của Đảng.

Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam sẵn sàng nhận nhiệm vụ 'mới' và 'khó' trong chuyển đổi số

Tại phiên họp của Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử chiều 10/3, lãnh đạo các Tập đoàn Viettel, VNPT, FPT, Công ty cổ phần DTT... đều đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng trong xây dựng Chính phủ điện tử.

Từ kinh nghiệm rút ra trong quá trình đồng hành cùng Chính phủ và bộ ngành triển khai các hệ thống nền tảng quốc gia về Chính phủ điện tử, triển khai giải pháp Trung tâm điều hành thông minh IOC… đồng chí Phạm Đức Long, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho rằng, doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có đủ năng lực, nguồn lực và công nghệ để giải quyết được những bài toán chuyển đổi số quốc gia tưởng chừng như rất khó.

Theo lãnh đạo VNPT, trong giai đoạn tới, các doanh nghiệp số cần đồng hành cùng với chính quyền địa phương trong vấn đề tư vấn về công nghệ, hệ thống, khung kiến trúc để giải quyết nhu cầu của địa phương.  Bộ Thông tin và Truyền thông cần hỗ trợ các sáng kiến đã hình thành như Công khai y tế, công khai thống kê, công khai ngân sách, iGiaoduc, VMAP để biến các sáng kiến này thành các nền tảng dựa trên dữ liệu mở để xã hội tham gia và cộng tác nhiều hơn (như trong chống dịch) và tạo ra giá trị kinh tế (nâng cao năng suất, hiệu quả cơ quan nhà nước) và khởi tạo các dịch vụ và cơ hội kinh doanh mới.

IV- VĂN BẢN, QUYẾT ĐỊNH MỚI

Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Đảng ủy Khối về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

* Thực hiện Chỉ thị số 01- CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII), Hướng dẫn số 03-HD/BTGTW và Kế hoạch số 09-KH/BTGTW, ngày 18/3/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; căn cứ Quy định số 14-QĐi/ĐUK, ngày 11/4/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương do Đảng ủy Khối tổ chức, ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 07-KH/ĐUK về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 2025

Ngày 26/02/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã ban hành Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 172-HD/BTGTW, ngày 01/2/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW), ngày 01/3/2021 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 04 - KH/ĐUK về việc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

BAN TUYÊN GIÁO ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

-----------------------------

* Download Tài liệu sinh hoạt chi bộ tháng 4-2021 tại đây.

.
.
.
.