.
.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành và Giao ban công tác kiểm tra Quý III.

Thứ Năm, 13/10/2011|12:56

Ngày 11/10/2011, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tổ chức Lễ kỷ niệm 63 năm ngày thành lập ngành Kiểm tra của Đảng (16/10/1948 – 16/10/2011) và giao ban công tác kiểm tra, giám sát quý III /2011. Đến dự có đồng chí Trương Quang Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng ôn lại chặng đường vẻ vang 63 năm ngành Kiểm tra của Đảng. Đồng thời đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát trong toàn Đảng bộ. Trong 9 tháng đầu năm 2011, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 760 tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; 20 tổ chức đảng trong việc thi hành kỷ luật đảng; 960 tổ chức đảng về công tác sử dụng tài chính đảng; 36 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Giám sát chuyên đề đối với 253 tổ chức đảng và 680 đảng viên là cán bộ chủ chốt các đơn vị; tham mưu cấp ủy tiến hành kiểm tra 1.632 đảng viên và 382 tổ chức đảng, giám sát chuyên đề đối với 530 đảng viên và 120 tổ chức đảng cấp dưới; tham mưu giúp cấp ủy sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về “ tăng cường công tác kiểm tra giám sát của Đảng”, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 ( khóa X ) về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”…Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBKT Đảng ủy Khối đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra giám sát trong toàn đảng bộ thời gian tới.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thị Hòe, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác kiểm tra giám sát của Đảng bộ Khối; đánh giá cao sự phối hợp của Đảng ủy Khối đối với UBKT Trung ương trong việc thực hiện thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ Khối chủ động tham mưu đề xuất cho cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm đối với những đơn vị, tổ chức khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm; quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra. Đồng thời hoàn thiện tổ chức bộ máy cũng như chức năng, nhiệm vụ của UBKT các cấp.

Trong dịp này, có 45 đồng chí cán bộ của Đảng bộ Khối được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng.

 

.
.
.
.