.
.

Kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

Thứ Sáu, 21/06/2019|17:38

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, cùng đại diện các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối và các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Đảng bộ Khối đã đến tặng hoa, chúc mừng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối và Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối DNTW.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm
Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối.

 TCĐT ĐUK

.
.
.
.