.
.

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020)

Thứ Tư, 24/06/2020|08:12

Ngày 11/6/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 – 10/7/2020)

Toàn văn Hướng dẫn xem tại đây

.
.
.
.