.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 7 cho các đoàn viên
Với mục đích chăm lo đời sống tinh thần, quan tâm chia sẻ, động viên đoàn viên Công đoàn, ngày 13/7, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 7 cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 9, Khóa IV
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9. Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Công bố quyết định kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối vừa tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2019 - 2024.
.
Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện đảo Cô Tô
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Chương trình Về nguồn, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).
.
Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ngày 10/7, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương - 5 năm nhìn lại
Trong nhiệm kỳ 2014 - 2019, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã nỗ lực vượt qua khó khăn, đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong Cơ quan Đảng ủy Khối đã có bước trưởng thành và phát triển không ngừng, vị thế của tổ chức công đoàn được nâng lên. Qua các phong trào thi đua thiết thực, hoạt động của Công đoàn Cơ quan đã có những đóng góp quan trọng vào việc giữ vững ổn định và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối.
.
Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 97 - HD/BTGTW về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019). Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn bản Hướng dẫn.
.
Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
Tạp chí điện tử Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019).
.
Các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019-2024
Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam (khóa XIII); Kế hoạch số 14 – KH/CĐVC, ngày 18/1/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam về tổ chức Đại hội công đoàn viên chức các cấp tiến tới Đại hội V Công đoàn viên chức Việt Nam; các Công đoàn bộ phận thuộc Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối DNTW đã tiến hành Đại hội, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
.
Công đoàn Việt Nam: Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam lớn mạnh
Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động , chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
.
.
.
.
.
.