.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 26/01/2022, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 12 cho các đoàn viên
Như thường lệ, ngày 10/12, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 12 cho 6 đoàn viên Công đoàn Cơ quan.
.
Ngày 19/11/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 11 cho các đoàn viên
Như thường lệ, ngày 08/11, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 11 cho 12 đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 10 cho các đoàn viên
Như thường lệ, ngày 14/10, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 10 cho 15 đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 9 cho các đoàn viên
Sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần đối với đoàn viên công đoàn là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong Kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối. Như thường lệ, ngày 7/9, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 9 cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 7 cho các đoàn viên
Với mục đích chăm lo đời sống tinh thần, quan tâm chia sẻ, động viên đoàn viên Công đoàn, ngày 13/7, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 7 cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 9, Khóa IV
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9. Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
Công bố quyết định kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2019 – 2024
Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối vừa tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định kiện toàn bổ sung Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2019 - 2024.
.
Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện đảo Cô Tô
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2020), Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa tổ chức Chương trình Về nguồn, dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở huyện đảo Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh).
.
.
.
.
.
.