.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023
Ngày 12/9/2023, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu chúc mừng.
.
Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Công Đoàn cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đoàn viên các cấp công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 07/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Cơ quan Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 06/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 05/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 04/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thanh Liêm, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối, Uỷ viên BTV Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Đoàn Khối lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 03/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Cơ quan Đoàn Khối đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 04/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương gặp mặt nữ cán bộ, nhân viên cơ quan nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023), ngày 07/02, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, nhân viên cơ quan và ôn lại truyền thống tốt đẹp, ý nghĩa của Ngày 8/3.
.
Phát động chương trình Xuân yêu thương cho trẻ em và đồng bào có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 01/02/2023, tại Hà Nội, Công đoàn Ban Dân vận Trung ương, Công đoàn Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Công đoàn Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phối hợp tổ chức phát động chương trình "Xuân yêu thương" năm 2023 nhằm chia sẻ với đồng bào vùng cao còn nghèo, gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống và sinh hoạt, đặc biệt trong điều kiện thời tiết giá lạnh ở tỉnh Bắc Kạn.
.
.
.
.
.
.