.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn Quý I/2024
Ngày 04/03/2024, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong Quý I/2024. Đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Khối, Phó Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại buổi Lễ.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 12/2023
Ngày 05/12/2023, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 12/2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu chúc mừng.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 11/2023
Ngày 08/11/2023, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 11/2023.
.
Gặp mặt nữ cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
Ngày 20/10, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức buổi gặp mặt nữ cán bộ, công chức, nhân viên nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 13 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 10/2023
Ngày 09/10/2023, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 10/2023.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023
Ngày 12/9/2023, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức chúc mừng sinh nhật cho các đoàn viên công đoàn có ngày sinh nhật trong tháng 6, 7, 8, 9 năm 2023. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Khối, Thủ trưởng Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu chúc mừng.
.
Đại hội Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 16/6, tại Hà Nội, Công Đoàn cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, đoàn viên các cấp công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Cơ quan Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 07/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Cơ quan Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Chu Đình Động, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 06/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
Đại hội Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028
Ngày 05/4, tại Hà Nội, Công đoàn bộ phận Ban Dân vận Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Uỷ viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối dự và phát biểu tại Đại hội.
.
.
.
.
.
.