.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương chúc mừng sinh nhật đoàn viên công đoàn tháng 7,8,9/2022
Ngày 7/9, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Lễ chúc mừng sinh nhật tháng 7,8,9/2022 cho 27 đoàn viên công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối.
.
Tuyên dương học sinh có thành tích cao trong học tập và gặp mặt con cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2022
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của mùa tựu trường và dịp Tết Trung thu đang đến gần, ngày 27/8, Công đoàn Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Chương trình "Tuyên dương học sinh có thành tích cao trong học tập và gặp mặt con cán bộ, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương" năm 2022 cho các cháu thiếu nhi là con cán bộ, công chức, nhân viên Cơ quan Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Ngày 26/01/2022, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2022.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 12 cho các đoàn viên
Như thường lệ, ngày 10/12, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 12 cho 6 đoàn viên Công đoàn Cơ quan.
.
Ngày 19/11/2021, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 11 cho các đoàn viên
Như thường lệ, ngày 08/11, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 11 cho 12 đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 10 cho các đoàn viên
Như thường lệ, ngày 14/10, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 10 cho 15 đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 9 cho các đoàn viên
Sự quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần đối với đoàn viên công đoàn là một trong những hoạt động quan trọng nằm trong Kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối. Như thường lệ, ngày 7/9, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 9 cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trug ương tổ chức sinh nhật tháng 7 cho các đoàn viên
Với mục đích chăm lo đời sống tinh thần, quan tâm chia sẻ, động viên đoàn viên Công đoàn, ngày 13/7, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức chúc mừng sinh nhật tháng 7 cho đoàn viên Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối.
.
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 9, Khóa IV
Ngày 28/6, tại Hà Nội, Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 9. Đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
.
.
.
.
.
.