.
.

Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam kết nạp 33 đảng viên mới

Thứ Sáu, 17/04/2020|15:25

Do làm tốt công tác tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên, trong quý I/2020 vừa qua, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã kết nạp 33 quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Hầu hết các đảng viên mới kết nạp đều là đoàn viên thanh niên trẻ, có nhiều thành tích trong hoạt động phong trào thi đua lao động sản xuất các đơn vị. Ngoài ra, Đảng ủy Tập đoàn cũng hoàn thiện các quy trình, thủ tục xét công nhận 7 đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức; hoàn thiện hồ sơ xét tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 17 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trong công tác tổ chức, Đảng ủy Tập đoàn TKV đã chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức tốt Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến nay, ở cấp chi bộ, 100% các chi bộ đã hoàn thành tổ chức đại hội; ở cấp cơ sở đã có 15/30 cơ sở đảng hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở, nhiệm kỳ 2020 - 2025, trong đó có một số đảng bộ tổ chức Đại hội điểm. Các đơn vị còn lại, do thực hiện chỉ thị 16-CT/CP của Chính phủ về giãn cách xã hội, Đảng ủy Tập đoàn TKV đã hướng dẫn các đơn vị hoãn tổ chức Đại hội cho đến khi đảm bảo an toàn về dịch bệnh Covid-19.

Lễ kết nạp đảng tại Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng -  TKV.
Lễ kết nạp đảng tại Đảng bộ Công ty Nhôm Lâm Đồng - TKV.

Trong quá trình lãnh chỉ đạo tổ chức Đại hội, Đảng ủy Tập đoàn TKV hướng dẫn các chi, đảng bộ thực hiện đúng quy trình, nhất là công tác nhân sự cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 và các nội dung về công tác bầu cử tại đại hội chi, đảng bộ cơ sở… Do vậy, các đơn vị đều tổ chức đại hội đạt kết quả, đảm bảo nguyên tắc, điều lệ.

Nhiệm vụ quý II/2020, Đảng ủy Tập đoàn TKV đề ra nhiệm vụ tiếp tục lãnh chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức cán bộ và đảng viên như: Tiếp tục chỉ đạo kiện toàn nhân sự chủ chốt các đơn vị cho tổ chức đại hội cấp cơ sở đảm bảo tiến độ và thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự cấp cao của Tập đoàn, tiến tới Đại hội đảng bộ Tập đoàn TKV lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên, cho ý kiến về việc chuyển sinh hoạt đảng, đoàn thể tại các đơn vị cổ phần hóa dưới mức chi phối hiện đang sinh hoạt đảng, đoàn thể tại TKV; thực hiện tốt công tác phát triển đảng, công nhận chính thức và xét tặng huy hiệu Đảng vào đợt 19/5; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ,...

Hùng Hải

.
.
.
.