.
.

Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị

Thứ Ba, 10/07/2018|18:29

Ngày 9/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đảng 6 tháng đầu năm 2018 và sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đến dự có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cùng đại diện lãnh đạo UBKT Trung ương; lãnh đạo các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Đảng ủy VietinBank, có các đồng chí: Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Trần Kiên Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc; đại diện lãnh đạo các ban, văn phòng Đảng ủy; thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, cán bộ chủ chốt tại các tổ chức đảng trực thuộc.

Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc VietinBank cho biết: 6 tháng đầu năm, Đảng ủy và Ban lãnh đạo VietinBank đã bám sát bám sát chủ trương, đường lối, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW, NHNN và toàn hệ thống thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và các mặt công tác xây dựng Đảng, tiếp tục giữ vững vị trí là một trong các ngân hàng trụ cột Việt Nam.

Theo đó, kết quả kinh doanh đạt được nhiều kết quả tích cực so với toàn ngành: Dư nợ tín dụng đạt 887,7 nghìn tỷ tăng 7,6% so với 31/12/2017, cao hơn tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống là 6,84%. Tổng nguồn vốn đạt gần 1.044 triệu tỷ đồng, tăng 34,9 nghìn tỷ so với 31/12/2017. Trong đó, nguồn vốn thị trường 1 đạt 852 nghìn tỷ, tăng 13,2% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng toàn ngành là 7,97%. Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ lũy kế đến ngày 30/06/2018 ở mức 5.109 tỷ, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy VietinBank đã chú trọng thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ thông qua việc triển khai cho toàn thể đảng viên xây dựng chương trình hành động sau khi học tập các Nghị quyết; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khoá XII bằng phương pháp trực tuyến, kết nối trực tiếp với Hội nghị học tập của Trung ương và Đảng ủy Khối tới 166 điểm cầu với 4.040 cán bộ, đảng viên tham dự. Cùng với đó, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức Hội nghị học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018 và học tập phương pháp nghiên cứu chương trình bồi dưỡng 6 chuyên đề của Ban Tuyên giáo Trung ương bằng phương pháp trực tuyến tới 183 điểm cầu với gần 23.000 cán bộ, đảng viên, người lao động tham dự. 

Song song với việc quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương và của Đảng ủy Khối, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức 4 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 387 đối tượng bồi dưỡng kết nạp đảng và đảng viên mới, góp phần nâng cao nhận thức, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Đảng ủy VietinBank đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 gắn sát với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khoá XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị thông qua hướng dẫn 4.489 đảng viên thực hiện kiểm điểm tại chi bộ nơi sinh hoạt, đạt tỷ lệ 100%. Cùng với đó, Đảng ủy đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ, cá nhân Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy năm 2017. Qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình chưa phát hiện trường hợp tập thể, cá nhân vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Công tác quy hoạch cán bộ các cấp được tiến hành đồng bộ, đúng nguyên tắc, quy trình. Trong 6 tháng đầu năm đã thực hiện rà soát, bổ sung, quy hoạch 302 đồng chí vào cấp ủy cấp cơ sở; tổ chức 190 lớp đào tạo, đào tạo lại, bổ túc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, quản trị điều hành cho 28.563 lượt cán bộ, đảng viên, người lao động nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh kiện toàn mô hình tổ chức đảng gắn với mô hình hoạt động chuyên môn.

Đảng ủy VietinBank luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác đảng viên, thực hiện chặt chẽ quy trình xét tiêu chuẩn và kết nạp đảng viên mới. Trong 6 tháng đầu năm đã xét và kết nạp 91 đảng viên, công nhận chính thức cho 149 đảng viên dự bị đúng thời hạn, cấp mới thẻ đảng cho 149 đảng viên; thực hiện chuyển sinh hoạt đảng cho 330 lượt đảng viên; ban hành 6 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đảm bảo các chi bộ sinh hoạt theo đúng quy định, kịp thời triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy VietinBank đã chỉ đạo UBKT Đảng ủy tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng, giám sát 01 tổ chức đảng và tổ 01 đồng chí bí thư. Qua kiểm tra, giám sát cho thấy các tổ chức đảng đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về công tác xây dựng đảng; chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy VietinBank về triển khai nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát tại đơn vị. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; điều chỉnh trong quản lý, sử dụng lao động để tránh lãng phí thời gian, nguồn lực lao động. Kiện toàn Ban Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt nam”; xây dựng và ban hành bộ tài liệu Quy chế dân chủ ở cơ sở,…

Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên
Đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW và đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT VietinBank trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho các đảng viên

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng ủy, Ban lãnh đạo VietinBank sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống tập trung phát triển đúng định hướng, đồng thời bảo đảm hiệu quả kinh doanh, an toàn, ổn định, hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh cũng như các mặt công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Trong triển khai nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngân hàng để nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động theo Nghị quyết 12 Hội nghị Trung ương 5, Nghị quyết 18 Hội nghị Trung ương 6 và Quyết định 1058 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, gắn với chiến lược kinh doanh trung hạn. Đồng thời tiếp tục phát huy tốt vai trò của doanh nghiệp đối với xã hội và cộng đồng.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ VietinBank xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tập trung triển khai giải pháp thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII), trên cơ sở đó củng cố, kiện toàn tổ chức đảng và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. Lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; tăng cường quản lý đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ.

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy VietinBank trao Giấy khen cho các tổ chức đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017”
Đại diện lãnh đạo Đảng ủy VietinBank trao Giấy khen cho các tổ chức đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017”

Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng chí Trần Kiên Cường - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy VietinBank cho biết, trong 2 năm vừa qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong Đảng bộ VietinBank đã đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện và đồng bộ, tạo ra chuyển biến tích cực trong nhận thức tư tưởng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ.

Đảng bộ VietinBank đã tổ chức học tập chuyên đề hằng năm; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo Bác; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên và người lao động; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt Chi bộ; công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết thực hiện Chỉ thị được thực hiện nghiêm túc. Từ đó, ngày càng có nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời xây dựng Đảng bộ VietinBank trong sạch, vững mạnh, ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, Đảng ủy VietinBank đã tổ chức triển khai Cuộc thi tìm hiểu “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức online cho gần 24.000 cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn hệ thống. Qua 4 tuần thi, Cuộc thi đã thu hút 27.285 lượt cán bộ, đảng viên và người lao động tham gia.

Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
Trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công – Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã biểu dương những kết quả mà Đảng ủy VietinBank đạt được trong thời gian qua và nhấn mạnh: Đảng ủy VietinBank đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối, kịp thời xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, đảm bảo triển khai nhiệm vụ chính trị. Trong công tác xây dựng Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, 5, 6, 7 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tiếp tục được Đảng bộ đẩy mạnh triển khai trong 6 tháng đầu năm 2018 với tinh thần nghiêm túc, chủ động. Trên cơ sở đó mang lại những hiệu quả thiết thực.

Đồng chí Phạm Tấn Công yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm 2018, Đảng bộ VietinBank tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2018, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra. Trong đó chú trọng lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực thông qua việc phát động các phong trào thi đua trong các tổ chức Đảng trực thuộc.

Bên cạnh đó, cần rà soát những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong Văn kiện Đại hội của Đảng bộ VietinBank, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và có các giải pháp khắc phục trong 2 năm còn lại của nhiệm kỳ, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra; tích cực chủ động thực hiện tái cơ cấu, sắp xếp lại ngân hàng theo Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 5 và theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt lưu ý tới định hướng phát triển của Ngân hàng trong 5 năm tới; chuẩn bị tốt Văn kiện Đại hội cũng như công tác nhân sự, bồi dưỡng cán bộ cho Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên; Đảng ủy VietinBank trao tặng Giấy khen cho các tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017” và các tổ chức Đảng đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm, 2013 – 2017”; trao tặng Giấy khen cho các đảng viên đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm, 2013 – 2017” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2017”; khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng trong Cuộc thi Tìm hiểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

P.V

.
.
.
.