.
.

Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ Năm, 09/01/2020|10:38

Ngày 7/1/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (NHCT Việt Nam) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự Hội nghị, có các đồng chí lãnh đạo các Vụ các ban Đảng Trung ương: UBKT Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Ngân hàng Nhà nước;

Về phía Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, có đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư Thường trực cùng đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị.

Về phía Đảng ủy NHCT Việt Nam có các đồng chí: Lê Đức Thọ - Ủy viên BCH Đảng bộ Khối DNTW, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT; Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Trần Minh Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; các đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy, BCH Đảng bộ NHCT Việt Nam; Ủy viên UBKT Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Công đoàn, Đoàn Thanh niên; bí thư, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng ủy NHCT Việt Nam.

Những kết quả tích cực

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Đức Thọ cho biết: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của NHCT Việt Nam cả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng. Đây còn là năm chuẩn bị điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ NHCT Việt Nam lần thứ X - nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bám sát chủ trương của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và định hướng chỉ đạo của Chính phủ cùng sự điều hành của NHNN, năm 2019, NHCT Việt Nam đã tập trung triển khai tích cực, có kết quả các mục tiêu tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020 theo kế hoạch và lộ trình đã được phê duyệt. Theo đó, NHCT Việt Nam đã tích cực chuyển dịch cơ cấu thu nhập, tinh gọn quy trình thủ tục, nâng cao khả năng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ (SPDV) ngân hàng của doanh nghiệp và người dân; cải thiện mạnh mẽ chất lượng dịch vụ, năng suất lao động, hiệu quả kinh doanh của toàn hệ thống; kiểm soát, nâng cao chất lượng tài sản, đặc biệt là chất lượng tín dụng, tăng cường xử lý nợ xấu, nợ bán VAMC. Bên cạnh đó, công tác quản trị tài chính đi vào nề nếp; công tác giám sát tài chính được thực hiện chặt chẽ. NHCT Việt Nam cũng triển khai Chương trình 6 hóa gồm: Tiêu chuẩn hóa, Đơn giản hóa, Tối ưu hóa, Tự động hóa, Cá thể hóa trách nhiệm và Hợp tác hóa, với mục tiêu tiếp tục đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng và phát triển NHCT Việt Nam chuyên nghiệp, bền vững.

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công và Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ trao tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Trần Kiên Cường.
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW Phạm Tấn Công và Chủ tịch HĐQT VietinBank Lê Đức Thọ trao tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Trần Kiên Cường.

Cùng với việc lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy NHCT Việt Nam luôn chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong doanh nghiệp. Nhiều chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Trung ương, Đảng ủy Khối được thực hiện với tinh thần nghiêm túc, chủ động, phù hợp với điều kiện thực tế của NHCT Việt Nam, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng. Công tác tổ chức, cán bộ đạt được những kết quả quan trọng. Công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được chú trọng, là sự chuẩn bị chủ động, chu đáo cho công tác nhân sự đại hội đảng các cấp. Công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ đi vào chiều sâu, gắn kết với nội dung kiểm tra, kiểm soát của chuyên môn. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Thực hiện hợp nhất cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng với cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, qua đó nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tấn Công - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối DNTW ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ NHCT Việt Nam đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu, Đảng bộ NHCT Việt Nam cần  tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt hoạt động. Trọng tâm trong năm 2020 là tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCT Việt Nam lần thứ X, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tập trung chỉ đạo công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp ủy, UBKT các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Làm tốt công tác tư tưởng, xây dựng kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy vai trò cá nhân, đặc biệt là vai trò nêu gương của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của NHCT Việt Nam. Tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả nhiệm vụ kinh doanh, hoàn thành tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và cả nhiệm kỳ 2015 - 2020, tạo tiền đề hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Tấn Công và đồng chí Lê Đức Thọ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân có thành tích.
Đồng chí Phạm Tấn Công và đồng chí Lê Đức Thọ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các cá nhân có thành tích.

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2019, Đảng ủy NHCT Việt Nam đề ra những nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đó là: Đối với việc triển khai nhiệm vụ chính trị, tiếp tục tập trung thực hiện có kết quả các nội dung và mục tiêu của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2020. Xây dựng và phát triển NHCT Việt Nam hoạt động an toàn, bền vững. Phát huy vai trò là ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy NHCT Việt Nam xác định tiếp tục nắm vững phương thức lãnh đạo của Đảng bằng đường lối, chủ trương, định hướng, chỉ thị, nghị quyết; thông qua công tác chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát… bảo đảm duy trì nề nếp các mặt công tác xây dựng Đảng theo quy định, Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, không phô trương, hình thức, chống lãng phí. Chú trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với xây dựng và thực hiện có kết quả Văn hóa doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, NHCT Việt Nam tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ có năng lực, trình độ; cán bộ giữ vị trí then chốt các nghiệp vụ chính trị tại đơn vị. Kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp đáp ứng yêu cầu hoạt động, cũng như rà soát, chuẩn bị nguồn nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ NHCT Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ghi nhận thành tích của các cá nhân tiêu biểu trong công tác Đảng, tại Hội nghị, Đảng ủy Khối DNTW đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công tác tổ chức xây dựng Đảng” cho đồng chí Trần Kiên Cường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy NHCT Việt Nam; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp dân vận” của Ban Dân vận Trung ương và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 3 đồng chí gồm: Đồng chí Trần Minh Bình - Ủy viên UBKT Đảng ủy Khối DNTW, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc NHCT Việt Nam; đồng chí Trần Thu Huyền - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Khối Nhân sự NHCT Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đình Vinh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Quản lý Rủi ro, Chủ tịch Công đoàn NHCT Việt Nam.

Hạnh Chi

.
.
.
.