.
.

Công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh Vốn nhà nước

Thứ Năm, 28/10/2021|09:40

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) và Quyết định chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy cho đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc SCIC.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Long Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, cùng đại diện lãnh đạo cấp Vụ các Ban Đảng Trung ương, Bộ Công thương, Ủy Ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp; các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.
đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy Ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy Ban Quản lý Vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) Nguyễn Hoàng Anh đã trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Chí Thành, Tổng giám đốc SCIC giữ chức Chủ tịch HĐTV SCIC.
Thay mặt Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), Bí thư Đảng ủy Khối Nguyễn Long Hải trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn y đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Chủ tịch HĐTV SCIC giữ chức Bí thư Đảng ủy SCIC nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBQLVNN Nguyễn Hoàng Anh chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành đã nhận được tín nhiệm rất cao của các cán bộ chủ chốt của SCIC, sự phê chuẩn của các cấp có thẩm quyền và Thủ tướng Chính phủ để được bổ nhiệm giữ trọng trách Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đánh giá cao vai trò của SCIC trong đẩy nhanh tiến trình cơ cấu lại, sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN); đổi mới phương thức quản lý vốn Nhà nước, chuyển sang phương thức đầu tư, kinh doanh vốn với những kết quả toàn diện, tích cực. 
đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước cho đồng chí Nguyeenx
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước cho đồng chí Nguyyễn Chí Thành.
Trước yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, với nhiều cơ hội và thách thức, để đẩy nhanh tiến trình đổi mới, sắp xếp và tái cơ cấu DNNN, thực hiện vai trò nhà đầu tư Chính phủ. Vì vậy, trong thời gian tới, để hoàn thành những mục tiêu đề ra, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh đề nghị tân Chủ tịch HĐTV SCIC Nguyễn Chí Thành cùng tập thể lãnh đạo, người lao động của SCIC tập trung tổ chức triển khai sớm hoàn thiện, báo cáo UBQLVNN trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển SCIC giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2035 để có căn cứ pháp lý đẩy mạnh triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư Chính phủ và chuyển đổi mô hình hoạt động của SCIC thành Quỹ Đầu tư Chính phủ (từ sau năm 2025). Quản lý tốt vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp, đổi mới phương thức quản trị, giám sát để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, lợi nhuận của các doanh nghiệp, thể hiện được giá trị tăng thêm của SCIC khi đầu tư vào các doanh nghiệp này; nghiên cứu, đề xuất kế hoạch khả thi để đầu tư và sử dụng vốn của SCIC vào các doanh nghiệp, các dự án đầu tư có hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của đất nước, ưu tiên các lĩnh vực cơ sở hạ tầng và năng lượng... Đây cũng là cơ sở quan trọng để xác định quy mô vốn điều lệ của SCIC cho phù hợp. Đẩy mạnh hơn nữa chức năng đầu tư kinh doanh vốn của Tổng công ty với định hướng rõ nét hơn, thực hiện tốt vai trò nhà đầu tư Chính phủ trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Triển khai nghiên cứu các cơ hội đầu tư tại một số dự án, hợp tác với một số tập đoàn, tổng công ty thuộc Ủy ban.
Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh tin tưởng, với trọng trách mới là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, tân Chủ tịch SCIC Nguyễn Chí Thành và tập thể lãnh đạo, toàn thể cán bộ, người lao động Tổng công ty sẽ phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục đoàn kết, lao động sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021 và triển khai thành công Chiến lược phát triển SCIC trong giai đoạn mới.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu giao nhiệm vụ.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chúc mừng đồng chí Nguyễn Chí Thành được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch HĐTV, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chuẩn y chức danh Bí thư Đảng ủy SCIC. 
Đồng chí Nguyễn Long Hải mong muốn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trên trọng trách mới, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy SCIC xây dựng Đảng bộ SCIC trong sạch, vững mạnh, tiếp tục lãnh đạo Tổng công ty đạt nhiều kết quả tích cực. 
Đồng chí lưu ý các nhiệm vụ mà tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ SCIC cần tiếp tục thực hiện tốt trong thời gian tới, trong đó đặc biệt là tổ chức thực hiện có kết quả Nghị quyết 12, Hội nghị TW5, khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước, nhất là những nội dung, giải pháp được nêu tại Nghị quyết này liên quan đến chức năng nhiệm vụ của SCIC cùng với những quan điểm, chủ trương mới tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ SCIC trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức; tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chú trọng công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ và thực hiện tốt các quy chế về dân chủ trong hoạt động của Đảng bộ để lãnh đạo toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng tại doanh nghiệp trong thời gian tới.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành - tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu nhận nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành - tân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu nhận nhiệm vụ.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Chí Thành nhấn mạnh: Với trọng trách là Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC xin hứa sẽ tiếp tục học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí lãnh đạo SCIC qua các thời kỳ; tiếp tục quán triệt, đi đầu và gương mẫu trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo Nghị quyết TW4, khóa XII. Phát huy hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, chung sức, đồng lòng, đoàn kết cùng tập thể Ban chấp hành Đảng uỷ và HĐTV chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Chính phủ, UBQLVNN, Đảng ủy Khối DNTW và các bộ/ngành; tổ chức triển khai Chiến lược phát triển của SCIC ngay sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với định hướng phát triển SCIC thành một tổ chức đầu tư tài chính. Đặt SCIC trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của UBQLVNN, với chức năng, nhiệm vụ là một Tổng công ty về đầu tư tài chính, SCIC sẽ có những ý kiến tham mưu và thực hiện những nhiệm vụ do Chính phủ, UBQLVNN giao để góp phần vào quá trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN trong thời gian tới. SCIC sẽ cùng các tập đoàn, tổng công ty nghiên cứu, hợp tác đầu tư vào các dự án trọng điểm, góp phần đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế; tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, phấn đấu, nỗ lực, trách nhiệm, sáng tạo để cùng xây dựng một SCIC chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả.
P.V
 
.
.
.
.