.
.

Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước tổ chức Hội nghị Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Thứ Bảy, 04/12/2021|12:04

Ngày 2/12, tại Hà Nội, Đảng uỷ Tổng công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đã tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và báo cáo tóm tắt chuyên đề về "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng" bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu Hà Nội và TP.HCM.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Đình Phong, Phó Giáo sư -Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; các đồng chí Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ SCIC.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá thế giới. Người là biểu tượng của trí tuệ, truyền thống đoàn kết, nhân cách văn hóa mang đậm cốt cách dân tộc và tầm vóc thời đại. Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hoá của nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. Việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên, không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn dân ta, trong đó có cán bộ, đảng viên của SCIC trong tu dưỡng, rèn luyện, cống hiến, góp phần phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty đồng chí Nguyễn Chí Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV SCIC phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Chí Thành - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Đầu tư & kinh doanh vốn Nhà nước phát biểu tại Hội nghị.

Trong thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ta nêu ra và chỉ đạo từ rất sớm, bằng nhiều chỉ thị, nghị quyết, qua nhiều thời kỳ. Gần đây nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tích cực, có sức lan toả sâu rộng trong toàn Đảng và toàn xã hội, được Đại hội XIII của Đảng đánh giá cao.

Tại Đảng bộ SCIC, thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối, hằng năm, Đảng ủy SCIC tổ chức các Hội nghị học tập chuyên đề, ban hành kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; triển khai việc cam kết tu dưỡng rèn luyện đến 100% đảng viên, làm căn cứ đánh giá xếp loại đảng viên hằng năm; sao gửi tài liệu nghiên cứu, học tập chuyên đề đến các chi bộ để triển khai quán triệt đến đảng viên trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung được Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên Công đoàn, Đoàn thanh niên thực hiện nề nếp, thường xuyên thông qua các phong trào thi đua lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả kinh doanh; phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động thiện nguyện, vì cuộc sống cộng đồng và công tác an sinh xã hội. Đây cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Đình Phong, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, và tóm tắt về chuyên đề "Kế thừa, phát huy truyền thống văn hóa dân tộc; Xây dựng, phát triển văn hóa sau 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước; Các định hướng, giải pháp chủ yếu nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng".

đồng chí Bùi Đình Phong, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
Đồng chí Bùi Đình Phong, Phó Giáo sư - Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày Chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua Hội nghị này sẽ giúp cho toàn thể cán bộ, đảng viên SCIC hiểu được những nội dung cơ bản, ý nghĩa, giá trị to lớn và các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Qua đó, giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo và đặc biệt là sự nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đơn vị/Tổng công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Thành đề nghị, sau Hội nghị này, các chi bộ và toàn thể đảng viên tiếp tục đưa nội dung chuyên đề gắn với việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong toàn Đảng bộ. Đồng thời, tự liên hệ bản thân, đề ra phương hướng phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị.

Đồng chí lưu ý, chỉ còn một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2021, một năm tiếp tục đầy biến động, nhiều khó khăn của đất nước nói chung và doanh nghiệp nói riêng, trong đó có SCIC do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Song với sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, sát sao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc SCIC, sự chung sức, chung lòng, cố gắng của tập thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao động, SCIC sẽ hoàn thành kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Tiếp tục triển khai, cụ thể hoá Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kế hoạch số 24-KH/ĐUK ngày 20/8/2021 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và Kế hoạch số 220-KH/ĐU ngày 26/8/2021 của Đảng ủy SCIC về Học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảngtới các tổ chức đảng, đảng viên, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; tiếp tục các biện pháp phòng/chống dịch Covid-19 trong điều kiện “bình thường mới” theo quy định. 

P.V

.
.
.
.