.
.

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2023

Thứ Tư, 11/10/2023|18:14

Ngày 11/10, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối DNTW phát biểu tại Hội nghị.

Tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nêu rõ, 9 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng và ban hành 11 nghị quyết, 07 chương trình, 35 kết luận cùng nhiều kế hoạch, chương trình, văn bản quan trọng khác. Đảng ủy Tổng công ty cũng đã cụ thể hóa các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên thành các nhiệm vụ trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của Tổng công ty để tổ chức triển khai theo hướng thực chất, hiệu quả. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết năm 2023 về công tác xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng lãnh đạo, chỉ đạo sát sao việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, duy trì mạng lưới bưu chính công ích, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động…

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế và nguyên nhân khách quan, chủ quan, đồng thời đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai trong 3 tháng cuối năm 2023 và thời gian tiếp theo. 

Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đã đề ra, trong 3 tháng cuối năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án trọng điểm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; điều hành sát sao, quyết liệt công tác kinh doanh dịch vụ bưu chính chuyển phát, tài chính bưu chính, kinh doanh hàng hóa nhằm hoàn thành kế hoạch phân kỳ dịch vụ 3 tháng cuối năm. Bên cạnh đó, sẽ tập trung thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác bán hàng, phát triển mới khách hàng; hoàn thành việc quy hoạch sản phẩm, dịch vụ bưu chính chuyển phát; xây dựng và triển khai mô hình kinh doanh mới…

Cũng tại Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết 69-NQ/ĐU ngày 27/3/2021 của Đảng ủy Tổng công ty về tăng cường hoạt động đổi mới, sáng tạo tại Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

Thống nhất với các dự thảo báo cáo được trình bày tại Hội nghị, các đại biểu đã dành nhiều thời gian tập trung thảo luận về những giải pháp nhằm triển khai các nhiệm vụ cần đạt được từ nay đến cuối năm 2023 và năm 2024. Theo đồng chí Nguyễn Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty: Hiện nay triết lý phát triển, điều hành của Tổng công ty đang có sự thay đổi, phù hợp hơn với tình hình thực tế. 9 tháng đầu năm đó là sự dẫn dắt, điều hành, đôn đốc nhưng thời gian tới đây sẽ là sự phân cấp, phân quyền, tạo cơ chế, động lực nhiều hơn cho các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Trường Giang đề xuất năm 2024 Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến 04 trụ cột kinh doanh trên nền tảng sinh thái Bưu điện Việt Nam gồm: Dịch vụ Hành chính công; bưu chính chuyển phát, logistics; tài chính Bưu chính và Kinh doanh phân phối hàng hóa. Đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt 05 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đáng chú ý là việc kiện toàn, triển khai mô hình kinh doanh mới, chuyển đổi số trên tinh thần Bưu điện Việt Nam đổi mới, hiện đại; tăng cường hệ thống pháp chế, kiểm soát rủi ro; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ toàn hệ thống; đề cao sự nghiêm minh, tính kỷ luật trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Chu Đình Động, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương khẳng định, trong bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, Đảng bộ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã đoàn kết, phát huy các giá trị văn hóa doanh nghiệp nhằm tạo nên sức mạnh nội sinh, qua đó đã phát huy hiệu quả các nguồn lực nhà nước giao cho doanh nghiệp bưu chính Quốc gia. 

Đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023, đồng chí Chu Đình Động gợi mở, Đảng ủy Tổng công ty cần rà soát lại các nội dung đã đặt ra trong Nghị quyết năm 2023 về công tác xây dựng Đảng và các nội dung, các vấn đề phát sinh mới do Đảng, Chính phủ, Đảng ủy Khối, Bộ Thông tin và Truyền thông giao. Đồng thời lưu ý một số giải pháp cụ thể trong thời gian tới, điển hình như Tổng công ty cần tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, nâng cao vai trò của cấp ủy, Hội đồng thành viên, ban điều hành để lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng công ty thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Tổng công ty cũng cần lưu ý việc triển khai các cơ chế kiểm soát, áp dụng các hệ thống, công cụ quản trị thông minh, hiệu quả. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên của Tổng công ty tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, có ý thức rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, “tự soi, tự sửa”, tiên phong, gương mẫu trong mỗi phần việc của mình nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của cá nhân, tổ chức, đơn vị và toàn Tổng công ty. 

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị để triển khai tốt các nhiêm vụ đặt ra trong quý IV năm 2023, đồng chí Nguyễn Hải Thanh, Bí thư Đảng ủy Tổng công ty khẳng định, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty trong thời gian tới rất nặng nề, đặc biệt là công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Tổng công ty yêu cầu các đồng chí cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết liệt, dứt điểm các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó, đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; triển khai công tác quy hoạch cán bộ, công tác nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, kỷ luật cán bộ của Tổng công ty; triển khai kế hoạch về lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong Đảng bộ Tổng công ty theo quy định… Đặc biệt, cần tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kinh doanh, đảm bảo thu nhập, tiền lương cho người lao động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị năm 2023, tạo nền tảng cho việc hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tổng công ty.

Đ.B

 
.
.
.
.