.
.

Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về xây dựng, thực hiện Văn hóa doanh nghiệp và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023

Chủ Nhật, 24/09/2023|23:41

Ngày 23/9, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Ban chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương và tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023. 

Nói chuyện chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu. Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là tấm gương về gương mẫu trong lời nói, việc làm, hành động.

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn chia sẻ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng tới lĩnh vực văn hóa. Người khẳng định “Trong công cuộc kiến thiết nước nhà có bốn vấn đề cùng phải chú ý đến, cùng phải coi trọng ngang nhau: chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa”. Người cho rằng “văn hoá phải soi đường cho quốc dân đi”, “phải đem văn hoá lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ”, phải “xúc tiến công tác văn hoá để đào tạo con người mới và cán bộ mới cho công cuộc kháng chiến kiến quốc’’. 

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn chia sẻ thêm, 2023 là năm  kỷ niệm 80 năm ngày ra đời Đề cương về văn hóa Việt NamĐảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam lựa chọn nói chuyện chuyên đề về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Văn hóa doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện Văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương là rất thiết thực, bổ ích với từng cán bộ, đảng viên. 

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tiếp theo chương trình đồng chí Nguyễn Trung Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến toàn thể Hội nghị. Theo đó, các đại biểu không chỉ được thông tin đầy đủ, cụ thể về các nội dung chính, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng ủy Khối đặt ra tại Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK mà còn được báo cáo viên tập trung trao đổi, gợi mở về việc triển khai hiệu quả văn hóa doanh nghiệp tại Bưu điện Việt Nam. 

Theo đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, các doanh nghiệp cần chú trọng nâng cao nhận thức về đẩy mạnh xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp. Bởi văn hóa doanh nghiệp cũng chính là một phương pháp quản trị doanh nghiệp. Không một doanh nghiệp nào có thể trở nên độc đáo, lớn mạnh và bền vững mà không quan tâm sâu sắc đến văn hóa và văn hóa doanh nghiệp. 

Trong các yếu tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp thì người sáng lập và lãnh đạo doanh nghiệp là một trong những yếu tố hàng đầu, quan trọng nhất. Muốn thay đổi, muốn thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp thì lãnh đạo phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Lãnh đạo đơn vị sẽ là tấm gương để cán bộ, công nhân viên và người lao động soi vào và làm theo. 

Thời gian tới, Đảng ủy Tổng công ty cần lưu ý tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, rà soát, bổ sung quy chế, quy định, chuẩn mực hành vi ứng xử của cán bộ, đảng viên, người lao động; đổi mới nội dung, phương thức xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị 05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII), các kết luận, quy định của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, đặc biệt coi trọng đạo đức công vụ, đạo đức kinh doanh. Việc triển khai, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa công sở cần phải gắn với công tác xây dựng Đảng. 

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.
PGS.TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty khẳng định: Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và rất ý nghĩa. Hội nghị lần này là dịp để cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Tổng công ty được nắm bắt đầy đủ, kịp thời những vấn đề cốt lõi trong việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 06-NQ/ĐUK của Đảng uỷ Khối để từ đó vận dụng, triển khai thực chất, có hiệu quả trong toàn Đảng bộ. 

Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn đề nghị, sau Hội nghị các đồng chí bí thư các cấp uỷ trực thuộc cần tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị 05-CT/TW và Nghị quyết 06-NQ/ĐUK đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị tại các buổi sinh hoạt chi bộ hàng tháng và các buổi sinh hoạt chuyên đề, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ Tổng công ty.

* Cùng ngày, Đảng uỷ Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ công tác Đảng năm 2023 cho hơn 80 đồng chí là Bí thư các cấp uỷ; cán bộ thực hiện công tác Đảng tại 29 chi bộ, đảng bộ cơ sở và trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty. 

Nội dung tập huấn do lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng uỷ Tổng công ty trực tiếp xây dựng và hướng dẫn, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng bao gồm: công tác chính trị tư tưởng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ, cách thức lưu trữ tài liệu, hồ sơ phục vụ công tác tra cứu, kiểm tra, giám sát khi có yêu cầu… Hội nghị cũng dành nhiều thời gian để giải đáp những vướng mắc phát sinh khi thực hiện công tác đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở/trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương thông tin chuyên đề: “Quán triệt Kế hoạch tổ chức; Thể lệ Giải Búa Liềm vàng Khối Doanh nghiệp Trung ương năm 2023 và giải đáp một số vấn đề”.
Đồng chí Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương quán triệt một số nội dung của Nghị quyết 06-NQ/ĐUK. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ khẳng định, Đảng uỷ Tổng công ty luôn xác định, việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của Đảng uỷ nhằm mục tiêu xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh, thực hiện đúng chức năng lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động theo Quy định số 87-QĐ/TW. Trong đó, Chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước; tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác của chi bộ và của Đảng bộ Tổng công ty. 

Nhấn mạnh, lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng tại các chi, đảng bộ cơ sở là nền tảng quan trọng để các cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ yêu cầu đồng chí Bí thư các cấp uỷ chủ động xây dựng kế hoạch tự rà soát các nội dung công tác xây dựng Đảng  theo văn bản Hướng dẫn 979-HD/ĐU, ngày 15/8/2023; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 978-HD/ĐU, ngày 15/9/2023 của Đảng uỷ Tổng công ty; thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng; đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động; quan tâm, chú trọng đến công tác lưu trữ văn bản, tài liệu của Đảng, đặc biệt là lưu trữ hồ sơ đảng viên, tài liệu Mật đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng uỷ Tổng công ty thường xuyên hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp/gián tiếp các cấp uỷ, tổ chức đảng trực thuộc theo các mảng công việc được phân công phụ trách, đảm bảo 100% các chi, đảng bộ cơ sở/trực thuộc thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ công tác xây dựng Đảng theo quy định, Điều lệ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng uỷ Tổng công ty và Đảng uỷ Khối DNTW. Ngoài các chương trình/kế hoạch kiểm tra giám sát hàng năm theo kế hoạch của Đảng uỷ Tổng công ty, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác xây dựng Đảng theo các mảng, các lĩnh vực tại các chi, đảng bộ cơ sở/trực thuộc; chủ động báo cáo Thường trực Đảng uỷ những vướng mắc, phát sinh.

Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ VnPost phát biểu tại Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ VnPost phát biểu tại Hội nghị.

N.B

 
.
.
.
.