.
.

Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam sơ kết công tác 3 tháng đầu năm 2024

Thứ Năm, 28/03/2024|10:47

Ngày 26/3, tại Hà Nội, Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 3 tháng đầu năm 2024, nhằm đánh giá các công tác đã triển khai và đề ra kế hoạch hành động trong quý II/2024.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo sơ kết hoạt động 3 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác trong quý II/2024 của Đảng ủy Tập đoàn, báo cáo về công tác kiểm tra giám sát, phòng chống tham nhũng tiêu cực của Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn cùng ý kiến phát biểu trao đổi của các đồng chí đại diện cục, vụ các ban Đảng Trung ương.

Qua quý I năm 2024, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch công tác đề ra; kiện toàn bổ sung phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, Ủy Ban Kiểm tra nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ chính trị, các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024 mặc dù trong điều kiện rất nhiều khó khăn, kết quả Tập đoàn đã duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực, đảm bảo việc làm và ổn định đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, Đảng ủy Tập đoàn đề ra nhiệm vụ công tác quý II năm 2024 với các chương trình chi tiết, trong đó về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD Tập đoàn phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch với các chỉ tiêu cụ thể, xây dựng kế hoạch để sớm thương mại hóa 5G; cùng với việc triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhân sự quản lý của Tập đoàn giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031 theo hướng dẫn của Uỷ ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp./.

VNPT

.
.
.
.