.
.

Thuê bao sử dụng điện thoại thông minh của Việt Nam đã đạt 100,7 triệu

Thứ Năm, 21/03/2024|14:47

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), tính đến tháng 02/2024, số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 100,7 triệu thuê bao tăng 1,2% so với cùng kỳ (99,5 triệu thuê bao).

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Số liệu được đưa ra trong Hội nghị giao ban QLNN Quý I/2024 với các Sở TT&TT của Bộ TT&TT, đối với lĩnh vực viễn thông, tính đến tháng 2/2023, tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 80,1%, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2023 (75,5%); số thuê bao băng rộng di động đạt 89,78 triệu thuê bao (tương ứng với 90,27 thuê bao/100 dân) tăng 6,4% so với cùng kỳ (84,36 triệu thuê bao); Số thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt 100,7 triệu thuê bao tăng 1,2% so với cùng kỳ (99,5 triệu thuê bao).

Trong lĩnh vực tài nguyên Internet, quý I/2024, số lượng địa chỉ Internet IPv4 đạt 16.301.824 triệu địa chỉ, tăng 0,52% so với cùng kỳ năm 2023 (lũy kế tính đến 15/02/2024 so với lũy kế tính đến 15/02/2023);

Số lượng địa chỉ Internet IPv6 đạt 1.653 tỷ khối/64, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước; Số lượng số hiệu mạng đạt 692, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước; Số lượng thành viên địa chỉ Internet đạt 980, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng lũy kế số tên miền quốc gia “.vn” được cấp đạt 602.230 (tính đến 15/2/2024), tăng 5,5% so với lũy kế cùng kỳ năm trước (tương ứng 26.351 tên miền), giảm 1,1% so với lũy kế tính tới cuối năm 2023 (31/12/2023 - tương ứng 6.699 tên miền).

Tỷ lệ sử dụng IPv6 trên mạng Internet của Việt Nam đạt 61,99%; cao gấp 1,7 lần trung bình toàn cầu và gấp 1,9 lần trung bình khối ASEAN, đồng thời đứng thứ 2 khu vực ASEAN.

Số lượng bộ, ngành, địa phương đã ban hành kế hoạch chuyển đổi IPv6: 82/85; Số lượng bộ, ngành, địa phương có cổng thông tin điện tử, dịch vụ công triển khai IPv6: 75/85.

P.V

.
.
.
.