.
.

Nhiều điểm sáng tại Đảng bộ Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong năm 2023

Thứ Sáu, 29/12/2023|21:34

Ra mắt Thương hiệu giới trẻ SayMee ; triển khai thành công ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone; lần đầu triển khai thử nghiệm thành công trên diện rộng công nghệ CRAN và Sharing; Mobi MEET và Mobiedu được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là nền tảng số quốc gia tiềm năng; doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.440 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.638 tỷ đồng… là những dấu ấn đáng tự hào từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone trong năm 2023.

Kịp thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng

Năm 2023, Đảng ủy Tổng công ty MobiFone đã luôn bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ ngành liên quan để lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Nhờ đó, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã đạt nhiều quả nổi bật.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy MobiFone đã triển khai kiện toàn 4 cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty theo Quy định số 87-QĐ/TW và hướng dẫn số 23-HD/BTCTW, với 12 cán bộ chuyên trách; kiện toàn các Ban chỉ đạo của Đảng ủy Tổng công ty và các Ban chỉ đạo triển khai các nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy Tổng công ty trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy MobiFone cho biết: Đảng ủy MobiFone luôn thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết hội nghị Trung ương khóa XIII, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động về các quan điểm chỉ đạo, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên quán triệt, triển khai Chỉ thị số 2525-CT/ĐUTCT của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo định hướng công tác tư tưởng cán bộ đảng viên, người lao động trong tình hình mới. Triển khai thực hiện nghiêm công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo quy định của Trung ương và Đảng ủy Khối. Luôn kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, người lao động; quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện định hướng của Đảng ủy Tổng công ty về công tác chính trị, tư tưởng.

Đảng bộ MobiFone luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác phát triển Đảng, trong năm 2023 toàn Đảng bộ đã kết nạp được 114 đảng viên, đạt 142,5% kế hoạch năm. Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 88 nghị quyết; 43 kết luận, thông báo kết luận; 11 chương trình; 5 quy chế; 1 quy định; 15 kế hoạch; 2 hướng dẫn và các văn bản chỉ đạo khác nhằm cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ thị, kết luận... của Đảng ủy cấp trên và những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Công tác đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng đảng được quan tâm, đổi mới hiệu quả, tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, cập nhật kiến thức...

Năm qua, Đảng ủy MobiFone đã tổ chức đào tạo, tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho hơn 200 cán bộ cấp ủy các cấp, cán bộ đầu mối đảng vụ; trên 500 cán bộ đảng viên được tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, tham gia tọa đàm nâng cao chất lượng kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Để công tác xây dựng Đảng được triển khai sâu rộng, Đảng ủy MobiFone cũng đã thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội và thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng.

Về mặt kiểm tra, giám sát, Ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc; các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện 117 cuộc kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền.

Chia sẻ về nội dung chuyển đổi số trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Quang Tiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone bày tỏ: Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt được nêu trong Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty.

Do đó, ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử MobiFone được Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương ghi nhận là điểm sáng trong triển khai chuyển đổi số là nguồn động viên tích cực để chúng tôi thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng. Đây cũng là cơ sở để hành trình chuyển đổi số ở các hạng mục khác của MobiFone gặt hái thành công như: phần mềm Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; cụ thể hóa các tính năng của Ứng dụng Smart-office; sử dụng ứng dụng MEET phục vụ các cuộc họp trực tuyến...

Đặc biệt, Mobi MEET và Mobiedu đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công nhận là nền tảng số quốc gia tiềm năng; Mobi MEET đã được Ban Tuyên giáo Trung ương sử dụng trong đợt tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII… là minh chứng ghi nhận sự nỗ lực của chúng tôi.

Tăng cường chiến lược kinh doanh dài hạn

Bên cạnh những thành công trong công tác xây dựng Đảng, năm qua, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng, trình Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tổng công ty Viễn thông MobiFone MobiFone giai đoạn 2021-2025; Chiến lược phát triển Tổng công ty Viễn thông MobiFone giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2035. Tập trung truyền thông thông điệp: MobiFone sẽ trở thành doanh nghiệp công nghệ số có hệ sinh thái số toàn diện, với ba lĩnh vực kinh doanh chính, gồm: hạ tầng số, giải pháp/nền tảng số và dịch vụ nội dung số, hướng đến "Nâng tầm Cuộc sống" cho các đối tác, doanh nghiệp và khách hàng cá nhân của MobiFone.

Với hoạt động kinh doanh, MobiFone đã ra mắt thương hiệu giới trẻ SayMee; triển khai kinh doanh theo chuẩn mực kế toán mới (Hạch toán theo tiêu dùng); áp dụng nghiêm túc nguyên tắc "kỷ luật tăng trưởng"; thực hiện rà soát, chuẩn hoá 3,9 triệu thông tin thuê bao, chiếm 74% tổng lượng thuê bao cần rà soát; triển khai tái cấu trúc hệ thống kênh phân phối... MobiFone đã ban hành Quy hoạch các sản phẩm thuộc lĩnh vực giải pháp và dịch vụ số đến năm 2025; định hình hai nhiệm vụ chiến lược giai đoạn hiện nay là "Giữ vững viễn thông" và "Tấn công không gian mới".

Không chỉ có vậy, sự phối kết hợp nhịp nhàng giữa khối kinh doanh, đầu tư, khối kỹ thuật đã triển khai thành công cam kết "năm không"; công nghệ CRAN và Sharing lần đầu được triển khai thử nghiệm thành công trên diện rộng tại Hà Nội và Nha Trang; MobiFone cũng triển khai mạnh mẽ chính sách chia sẻ hạ tầng nhằm tối ưu chi phí đầu tư; Khởi động xây dựng Dự án Trung tâm Công nghệ cao MobiFone tại Khu Công nghệ cao Láng Hòa Lạc... Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Tổng công ty vẫn bảo đảm giữ ổn định mức tiền lương của người lao động; nhiều chương trình phúc lợi để tạo động lực, gia tăng sự gắn kết giữa người lao động với MobiFone đã được triển khai.

Có thể khẳng định, công tác kinh doanh của MobiFone đã cơ bản ứng phó kịp thời với những biến động của cơ chế chính sách Nhà nước về quản lý thị trường viễn thông, bước đầu biến "nguy" thành "cơ", tạo ra những biến đổi về chất trong hoạt động kinh doanh.

Nhờ đó, năm qua doanh thu Công ty mẹ ước đạt 25.440 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.638 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 1.639 tỷ đồng; Thực hiện kế hoạch vốn đầu tư của Công ty mẹ ước đạt 2.817 tỷ đồng.

Đánh giá về thế mạnh và thành công của MobiFone, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông khẳng định: MobiFone là một trong ba doanh nghiệp thuộc nhóm dẫn đầu lớn nhất Việt Nam. MobiFone sinh ra và lớn lên là một doanh nghiệp hạ tầng, đó là sức mạnh, sự không thay thế được của MobiFone. Khi hạ tầng viễn thông chuyển sang hạ tầng số thì MobiFone đã định vị lại, phát huy và tiếp tục trở thành một trong ba công ty hạ tầng số dẫn đầu Việt Nam.

Nói đến MobiFone người ta thường nghĩ đến một doanh nghiệp có quản trị hiện đại vì được thừa hưởng trong hợp tác với nước ngoài. Đây chính là vị trí, giá trị cốt lõi, là sức mạnh khác biệt của MobiFone so hàng trăm nghìn công ty công nghệ số khác ở Việt Nam. Xét về mặt hiệu quả kinh doanh thì MobiFone là đơn vị đạt hiệu quả lớn nhất trong ngành.

Theo Nhân dân

.
.
.
.