.
.

Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam: Nhiều chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh đạt và vượt so với kế hoạch năm 2023

Thứ Bảy, 30/12/2023|18:15

Vừa qua, tại TP. Hồ Chí Minh, Đảng bộ Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) tổng kết công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Đỗ Hữu Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đồng chí Nguyễn Cảnh Lam - Vụ trưởng Vụ V (Ban Nội chính Trung ương); đại diện lãnh đạo các ban, vụ của Đảng uỷ Khối DNTW, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các bộ, ngành Trung ương.

Về phía Đảng uỷ Vinafood 2, có đồng chí Nguyễn Huy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Trần Tấn Đức - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Tổng giám đốc cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, đại diện các ban chức năng và các đơn vị thành viên của Tổng công ty.

Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2023 đạt 23.000 tỷ đồng

Báo cáo tại Hội nghị, đại diện Vinafood 2 cho biết: Theo báo cáo, về chỉ tiêu các mặt hàng chính bán ra năm 2023, sản lượng gạo bán ra 1.531.003 tấn, đạt 169,83% so kế hoạch năm, bằng 130,71% so với cùng kỳ (trong đó khối Công ty mẹ 914.388 tấn đạt 174,17% so với kế hoạch, khối Công ty cổ phần 616.615 tấn đạt 163,77% so với kế hoạch); bột mì bán ra 16.900 tấn; cá cơm thành phẩm bán ra 244 tấn; thực phẩm chế biến bán ra 14.630 tấn; bao bì bán ra 8,825 triệu cái; nước khoáng bán ra 12,479 triệu lít… Về kim ngạch, ước thực hiện năm 2023 là 700,774 triệu USD đạt 209,75% so kế hoạch năm, bằng 163,28% so với cùng kỳ, trong đó khối Công ty mẹ 391,531 triệu USD đạt 146,60% so kế hoạch năm, khối Công ty cổ phần 309,243 triệu USD đạt 181,06 so kế hoạch năm).

Tổng doanh thu ước thực hiện năm 2023 là khoảng 23.000 tỷ đồng, đạt 150,46% so với kế hoạch năm, bằng 130,14% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng doanh thu khối Công ty mẹ khoảng 13.000 tỷ đồng đạt 146,60% so kế hoạch năm, bằng 124,28% so với cùng kỳ; tổng doanh thu khối Công ty cổ phần khoảng 10.000 tỷ đồng đạt 155,53% kế hoạch năm, bằng 138,22% so với cùng kỳ. Về lợi nhuận trước thuế, tổng hợp toàn Tổng công ty năm 2023 ước lãi khoảng 121 tỷ đồng đạt 120,46% kế hoạch năm. Hoạt động sản xuất, kinh doanh khối Công ty mẹ đạt và vượt so với kế hoạch, hầu hết các chi nhánh phụ thuộc hoạt động có hiệu quả, trong đó một số chi nhánh đạt và vượt kế hoạch về lợi nhuận. Nộp ngân sách ước thực hiện năm 2023 là khoảng 172 tỷ đồng.

Tiền lương bình quân của người lao động là 10,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 108,73% so với kế hoạch năm 2023 và bằng 129,85% so với cùng kỳ năm 2022. Nhìn chung, mức tiền lương bình quân của người lao động trong năm 2023 đã được cải thiện tăng 27,25% so với năm 2022 và tăng 47,02% so với năm 2021. Đây là tín hiệu đáng mừng và là kết quả của việc thực hiện chủ trương rà soát, định biên lao động theo hướng tinh gọn để nâng cao năng suất lao động, tiết giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho người lao động.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy trao Cờ thi đua của UBQL vốn cho Vinafood 2 vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy trao Cờ thi đua của UBQL vốn cho Vinafood 2 vì có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2022.

Về công tác chuyển đổi số, thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/ĐUTCT ngày 25/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Vinafood 2 về chuyển đổi số và Quyết định số 121/QĐ-LTMN-HĐQT ngày 7/9/2022 Hội đồng quản trị Tổng công ty phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số của Tổng công ty giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030, Tổng công ty đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, hướng tới hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu số và ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Vinafood 2 đã thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty; đồng thời, đã ký hợp đồng với Tổng công ty Viễn thông MobiFone cung cấp dịch vụ tư vấn xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, hướng tới hoàn thiện cơ sở hạ tầng hiện đại, xây dựng cơ sở dữ liệu số và ứng dụng công nghệ số trong quản trị, điều hành sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty.

Phát huy sự thống nhất, đoàn kết, tiếp tục là động lực cho sự phát triển của Vinafood 2

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đánh giá: Trong năm 2023, Đảng bộ Vinafood 2 tiếp tục duy trì nền nếp, phát huy và khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo toàn diện của Đảng trong doanh nghiệp. Đảng bộ Tổng công ty triển khai có hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, tạo sự lan tỏa, thống nhất cao trong nhận thức và hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì thường xuyên, phát huy hiệu quả. Các công tác kiện toàn, củng cố tổ chức Đảng, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, bảo đảm đúng quy định của Đảng.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong năm 2024, đồng chí Hồ Xuân Trường đề nghị, Đảng bộ Đảng bộ Vinafood 2 tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Chấp hành nghiêm và kiên quyết, kiên trì thực hiện tốt các Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 và Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK, ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về xây dựng và thực hiện văn hóa doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương". Tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng cán bộ đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ. Xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối và đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Tổng công ty cần tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Không ngừng xây dựng Đảng bộ và các cấp ủy đảng trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ các cấp, tiếp tục củng cố tổ chức, chăm lo công tác phát triển Đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc rà soát, bổ sung quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ. Công tác cán bộ phải được thực hiện theo đúng quy trình, quy định; đảm bảo dân chủ, công tâm, khách quan.

Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường trao Cờ thi đua của UBQL vốn cho các đơn vị thành viên của Vinafood 2.
Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy và Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Hồ Xuân Trường trao Cờ thi đua của UBQL vốn cho các đơn vị thành viên của Vinafood 2.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy đánh giá cao những nỗ lực của Vinafood 2 trong việc thực hiện tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định, đảm bảo có hiệu quả, duy trì ổn định đời sống, việc làm và thu nhập cho người lao động trong toàn Tổng công ty. Nhóm người đại diện vốn nhà nước, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Tổng công ty đã có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, liên tục với Đảng bộ Tổng công ty trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai quyết liệt công tác sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, đặc biệt là các các giải pháp quan trọng như tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, giá thành, huy động tối đa các nguồn lực của các công ty con… phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh mà Ủy ban giao và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Theo Phó Chủ tịch UBQL vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Đỗ Hữu Huy, năm 2024 tiếp tục được dự báo có nhiều khó khăn, thách thức cả trong nước và quốc tế. Thêm vào đó, giá lúa gạo trong nước vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao ảnh hưởng không nhỏ đến Vinafood 2 và các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2024, đồng chí đề nghị Nhóm đại diện vốn nhà nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành của Tổng công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo sự thống nhất, đoàn kết, trong bộ máy lãnh đạo Tổng công ty, tiếp tục là động lực cho sự phát triển, tăng trưởng của toàn Tổng công ty trong giai đoạn tới. Phát huy, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đại diện vốn tại Tổng công ty, tại các doanh nghiệp có vốn của Tổng công ty  và người đứng đầu trong việc thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, nhất là quản lý, sử dụng vốn, tài sản, nguồn lực đất đai có hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Hữu Huy đề nghị Vinafood 2 quan tâm, đầu tư hơn nữa cho nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý công tác kinh doanh, kế toán tài chính và sản xuất để tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phát biểu đáp từ ý kiến chỉ đạo của cấp trên, đồng chí Nguyễn Huy Hưng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinafood 2 bày tỏ cảm ơn tới sự quan tâm, chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Với sự đoàn kết thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, Tổng công ty đã thực hiện được một số công việc trọng tâm năm 2023. Nhận định năm 2023 là rất khó khăn, nên từ cuối năm 2022, Vinafood 2 đã hoàn thành việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, kịp thời triển khai đến các đơn vị, giao kế hoạch phù hợp với năng lực sản xuất kinh doanh của từng đơn vị; đồng thời theo dõi, báo cáo hàng tuần tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023 của các đơn vị trong toàn Tổng công ty để kịp thời tháo gỡ và chấn chỉnh nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất. Thực hiện tốt công tác thông tin dự báo; đưa ra những nhận định tương đối chính xác kịp thời, tránh được những thiệt hại do diễn biến bất thường của thị trường trong thời gian qua. Về công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã kiện toàn Ban Thường vụ và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy.

Đồng chí cho biết, năm 2024, Vinafood 2 sẽ tăng cường công tác dự báo, theo dõi sát thông tin, động thái của các nước xuất nhập khẩu gạo lớn đặc biệt các nước đã có lệnh cấm xuất khẩu gạo hoặc áp dụng thuế suất xuất khẩu như Ấn Độ, Myanmar. Tăng cường công tác giao dịch, khai thác thị trường mới, khách hàng mới; đồng thời, triển khai công tác quản lý tốt chi phí để có giá thành cạnh tranh, nâng cao chất lượng sản phẩm và duy trì tính ổn định về chất lượng, đáp ứng yêu cầu khách hàng. Phát huy mô hình quản trị tập trung về tài chính, kinh doanh, đầu tư và quản lý khai thác tài sản để phát huy nguồn lực toàn Tổng công ty.

Bên cạnh đó, Vinafood 2 sẽ đẩy mạnh công tác tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo, quản lý và sắp xếp lại tổ chức bộ máy để bố trí, sử dụng lao động phù hợp với mô hình tổ chức tại Văn phòng Tổng công ty và các đơn vị phụ thuộc Tổng công ty theo hướng tinh gọn, nâng cao phương thức quản trị, giảm cấp quản lý trung gian, sử dụng lao động phù hợp với vị trí việc làm để tăng năng suất lao động, tăng hiệu quả doanh nghiệp; trong đó, chú trọng các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, chức danh quản lý, điều hành của Tổng công ty và các đơn vị. Trong công tác chuyển đổi số, Vinafood 2 tiếp tục hợp tác thực hiện mô hình bán gạo công nghệ cao 4.0 phục vụ kinh doanh bán lẻ gạo nội địa, chuyển đổi các mối quan hệ trong kinh doanh nội địa từ môi trường truyền thống sang môi trường số, quảng bá thương hiệu, chủ động trong kế hoạch phân phối, tiết kiệm chi phí bán hàng mang lại hiệu quả.

Nhân dịp này, Hội nghị đã vinh danh những tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo CMSC

.
.
.
.