.
.

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam: Sơ kết công tác Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II/2024

Thứ Năm, 11/04/2024|15:39

Ngày 10/4/2024, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17 (mở rộng) nhiệm kỳ 2020 - 2025; Sơ kết công tác Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2024. Đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty và đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Nâng cao vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng

Báo cáo sơ kết công tác quý I/2024, đồng chí Nguyễn Hùng Sơn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Tổng công ty cho biết, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, ngay từ đầu năm 2024, với quyết tâm đổi mới toàn diện mọi mặt hoạt động, Đảng uỷ Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện, sâu sát mọi hoạt động từ công tác xây dựng Đảng đến lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tích cực triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp nhằm đạt nhiều kết quả đáng khích lệ.

Đảng uỷ Tổng công ty đã sớm ban hành Nghị quyết về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, chương trình công tác năm 2024 của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ; đồng thời ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề; 24 kết luận, kế hoạch, hướng dẫn và hơn 100 văn bản các loại nhằm triển khai trong toàn Đảng bộ. Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Tổng công ty đã thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với việc triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng. Chú trọng nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức tổng kết 5 năm xây dựng Đảng, tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng, ban hành quy định về công tác quy hoạch cán bộ, hướng dẫn các đơn vị thực hiện mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”... Đặc biệt, nhằm tạo đột phá trong chuyển đổi số hoạt động cấp ủy, tổ chức đảng, Đảng ủy Tổng công ty đã triển khai ứng dụng sổ tay đảng viên điện tử đến 100% cán bộ, đảng viên tại các chi, đảng bộ cơ sở và trực thuộc. Đồng thời tổ chức lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 89 quần chúng ưu tú tại các tổ chức đảng trực thuộc, kết nạp 15 đảng viên mới. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty đã chủ động theo dõi, nắm tình hình, đổi mới việc kiểm tra giám sát, thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Ngoài ra, công tác dân vận cũng được chú trọng triển khai trên nhiều lĩnh vực. 3 tháng đầu năm, toàn Tổng công ty có gần 60 đơn vị đăng ký tham gia mô hình Dân vận khéo; 54/92 đơn vị đã tổ chức hội nghị người lao động. Trong đó, Hội nghị Người lao động Khối Cơ quan Tổng công ty được tổ chức bài bản, với sự tham gia của gần 500 người lao động.

Đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty phát biểu kết luận Hội nghị.

Chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Đảng ủy Tổng công ty đã chỉ đạo Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung nhiệm vụ trọng điểm, mang tính chất đột phá và các nhóm giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm theo Nghị quyết 512-NQ/ĐU, ngày 22/12/2023 của Đảng uỷ Tổng công ty; Nghị quyết chuyên đề số 252-NQ/ĐU nhằm hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, ngày 28/02/2024, Hội đồng thành viên Tổng công ty đã ban hành Nghị quyết với 03 chương trình đột phá; 04 trụ cột kinh doanh. Trong đó, cụ thể thành 03 dự án chiến lược; 17 dự án và nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm chiến lược, trọng tâm năm 2024 của Tổng công ty.

Đặc biệt, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc đã dành nhiều thời gian để làm việc trực tiếp với các Bưu điện tỉnh, thành phố, Bưu điện trung tâm nhằm triển khai các chương trình trọng điểm và kịch bản điều hành kinh doanh ngay từ đầu năm tại đơn vị. Qua đó nhiều khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, giải quyết sớm, các giải pháp triển khai được trao đổi, thảo luận và thống nhất cụ thể, các giải pháp đề ra có tính thực tiễn và mang tính đột phá mạnh mẽ để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng, doanh thu, khách hàng, chất lượng dịch vụ,... theo kế hoạch năm 2024.

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ của hơn 4 vạn cán bộ, công nhân viên và người lao động, ước tính trong 3 tháng đầu năm tổng doanh thu Công ty Mẹ đạt hơn 21% kế hoạch, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận dự kiến bằng 35% kế hoạch. Việc làm, thu nhập của người lao động được duy trì ổn định, các chế độ chính sách của người lao động được bảo đảm theo quy định.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty cho biết, triển khai các Nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết số 512-NQ/ĐU về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và Nghị quyết số 252-NQ/ĐU về lãnh đạo triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty, Hội đồng thành viên đã cụ thể hóa thành các chương trình hành động cụ thể, đồng bộ cùng Ban Tổng Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty triển khai hàng loạt các giải pháp về thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên toàn Tổng công ty. Kết quả đạt được của Tổng công ty trong 3 tháng đầu năm rất đáng khích lệ. Các lĩnh vực bưu chính chuyển phát, thương mại điện tử xuyên biên giới, kinh doanh phân phối, hành chính công, công nghệ thông tin... đều có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, đề án tái cơ cấu tại Bưu điện Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều dấu hiệu khả quan, bước đầu tốc độ tăng trưởng đã gần tiệm cận với tốc độ tăng trưởng tiên tiến của Tổng công ty, chất lượng dịch vụ ổn định hơn. Điều này thể hiện sự chỉ quyết liệt của Đảng ủy Tổng công ty, Hội đồng thành viên, Ban Tổng Giám đốc và sự vào cuộc của các đơn vị.

Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 01 tập thể và 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2019 - 2023.
Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trao Bằng khen của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho 01 tập thể và 02 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2019 - 2023.

Bứt tốc tăng trưởng doanh thu ngay từ quý II/2024

Cũng theo đồng chí Nguyễn Trường Giang, quý II/2024 là quý bản lề để triển khai nhiệm vụ của năm, Hội đồng thành viên sẽ tiếp tục sát cánh cùng Ban Tổng Giám đốc điều hành thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, mục tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm. Trong đó chú trọng hoàn thiện đề án tái cơ cấu đến năm 2030; tách kinh doanh và vận hành trên toàn hệ thống. Đồng thời tập trung giải quyết các vấn đề lớn trong triển khai các lĩnh vực như: tài chính bưu chính, kinh doanh phân phối, logistics; tập trung triển khai các giải pháp nhằm tăng trưởng doanh thu, chăm lo đời sống cho người lao động...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Chu Quang Hào, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Tổng Giám đốc Tổng công ty nhấn mạnh, để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong bối cảnh thị trường rất khó khăn, Tổng công ty phải quyết liệt đổi mới, chủ động tìm ra hướng đi mới trên cơ sở ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để nắm bắt nhanh cơ hội, thích nghi nhanh với thị trường, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.

Đồng chí Chu Quang Hào đề nghị cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng công ty, các đơn vị tập trung tổ chức triển khai nghiêm túc, hiệu quả nhiệm vụ trong quý II; các mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết năm 2024 của Đảng bộ Tổng công ty về công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, thời gian tới, toàn Đảng bộ, Tổng công ty cần tập trung thực hiện tốt 03 dự án chiến lược, 17 dự án và nhiệm vụ trọng tâm. Trước mắt, tập trung đảm bảo hoàn thành mục tiêu của năm 2024 về doanh thu, lợi nhuận, tiền lương, việc làm cho người lao động. Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình vận hành, kinh doanh dịch vụ. Tiếp tục triển khai đề án thương mại điện tử xuyên biên giới, nền tảng thương mại điện tử buudien.vn để mở rộng không gian kinh doanh. Tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng bán hàng hạt nhân, nâng cao hiệu quả bán hàng, năng suất bán mới. Triển khai linh hoạt, quyết liệt các giải pháp để củng cố, chiếm lĩnh thị trường, thị phần, đặc biệt tại những đơn vị trọng điểm.

Đồng chí Chu Quang Hào khẳng định, Tổng công ty sẽ siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác chất lượng. Tiếp tục lấy tiêu chí 3 không: “Không chậm - Không mất - Không hỏng” là mục tiêu hành động trong công tác chất lượng. Đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng, triển khai sâu rộng văn hóa doanh nghiệp, tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng, tạo động lực cống hiến trong nội bộ người Bưu điện.

Cũng trong chương trình Hội nghị, Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Đồng thời triển khai công tác thi đua khen thưởng của Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương cho Chi bộ Văn phòng Tổng công ty và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2019 - 2023.

Đàm Minh

.
.
.
.