.
.

Thành lập Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G

Thứ Sáu, 05/04/2024|14:08

Vừa qua, Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đã ban hành Quyết định 406/QĐ-BTTTT về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G.

Các đồng chí: Nguyễn Nam Long, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Vĩnh Tuấn Bảo, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone tham gia thành viên Ban Chỉ đạo.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo là nghiên cứu, đề xuất với các cấp có thẩm quyền về chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách tạo môi trường pháp lý, thúc đẩy nghiên cứu, phát triển về tiêu chuẩn, ứng dụng, an toàn thông tin, sản xuất và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ thông tin di động 6G tại Việt Nam.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ: Nghiên cứu, đóng góp vào hoạt động của các tổ chức quốc tế như ITU, APT, 3GPP, ... trong hoạt động nghiên cứu - phát triển tiêu chuẩn công nghệ thông tin di động 6G trên cơ sở hỗ trợ , tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất thiết bị và triển khai thương mại dịch vụ thông tin di động 6G cho doanh nghiệp Việt Nam. Theo dõi, tổng hợp tình hình nghiên cứu - phát triển về tiêu chuẩn, sản xuất và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ thông tin di động 6G của các tổ chức quốc tế, các quốc gia tiên tiến trên thế giới; kết hợp với nghiên cứu, dự báo xu hướng phát triển của thị trường viễn thông trong nước và quốc tế. Trên cơ sở đó đề ra lộ trình nghiên cứu, sản xuất và thương mại hóa thiết bị 6G; lộ trình thử nghiệm và thương mại hóa dịch vụ 6G; giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam trong sản xuất và thương mại hóa thiết bị, dịch vụ 6G. Sơ kết, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Chương trình hoạt động hàng năm và xây dựng Chương trình hoạt động cho năm tiếp theo; kiện toàn Ban Chỉ đạo (trong trường hợp cần thiết).

Ban Chỉ đạo thành lập Tổ giúp việc do Cục trưởng Cục Viễn thông là Tổ trưởng. Nhiệm vụ của Tổ giúp việc do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Tổ giúp việc được huy động các chuyên gia tư vấn để thực hiện nhiệm vụ được giao trong trường hợp cần thiết. Cục Viễn thông là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Ban Chỉ đạo điều phối hoạt động của Ban Chỉ đạo theo Kế hoạch đề ra; chịu trách nhiệm bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quyết định này thay thế Quyết định số 12/QĐ-BTTTT ngày 07/01/2022 về việc thành lập Ban Chỉ đạo thúc đẩy nghiên cứu phát triển công nghệ thông tin di động 6G và Quyết định số 1497/QĐ- BTTTT ngày 14/8/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/QĐ-BTTTT ngày 07/01/2022.

Được biết, công nghệ 6G là một chuẩn kết nối tiếp bước thế hệ mạng 5G. Theo các chuyên gia công nghệ thông tin, mạng 6G sẽ mang lại một loại hình Internet hoàn toàn mới giúp con người chạm tay gần hơn vào thế giới ảo. Trong khi tốc độ mạng 5G đạt tới 20 Gbps, thì mạng 6G hướng tới tốc độ Tegabit (Tbps) nhanh hơn vài trăm đến vài nghìn lần mạng 5G. Việt Nam đưa ra mục tiêu tần số 6G có thể được cấp phép vào năm 2028, trước khi tiến tới thương mại hóa.

P.V

.
.
.
.