.
.

Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Thứ Hai, 22/04/2024|14:18

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, với sự tham gia của 120 đại biểu, gồm: Lãnh đạo, chuyên viên các Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty; Bí thư/Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng đơn vị và cán bộ phụ trách công tác Đảng các đảng bộ cơ sở, chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tổng công ty nhấn mạnh, thời gian qua Trung ương Đảng, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã ban hành nhiều quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên giáo; công tác văn phòng cấp ủy,… Các văn bản này đã được Đảng ủy Tổng công ty cụ thể hóa, triển khai kịp thời. Qua theo dõi, các cấp ủy trực thuộc đã lãnh đạo, triển khai kịp thời các chỉ đạo mới của Trung ương phù hợp với hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty; nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít những cấp ủy, các chi bộ trực thuộc còn lúng túng trong công tác triển khai thực hiện. Vì vậy, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Hội nghị này nhằm phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định mới của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và các văn bản quan trọng của Đảng ủy Tổng công ty trong thời gian qua; đồng thời trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc trong quá trình triển khai.

Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy MobiFone giới thiệu sản phẩm Home camera bên lề Hội thảo khoa học.
Đồng chí Nguyễn Quang Tiến - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MobiFone phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đồng chí đại diện lãnh đạo Cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty đã phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm trong các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Khối DNTW và văn bản của Đảng ủy Tổng công ty về các lĩnh vực: Công tác tuyên giáo, dân vận; công tác văn phòng cấp ủy; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng.

 Trong phần trao đổi, thảo luận, đại biểu đến từ các tổ chức đảng trực thuộc đã có ý kiến đề xuất với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty tiếp tục nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy Tổng công ty ban hành các biểu mẫu làm cơ sở cho các tổ chức đảng triển khai thực hiện, giúp cho quá trình thực hiện đỡ bị sai sót về quy trình, nghiệp vụ; tiếp tục số hóa việc triển khai các nghiệp vụ công tác Đảng, như sử dụng chéo phần mềm e-work để hệ thống tự động nhắn tin thời hạn nộp các báo cáo cho cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc,… Các ý kiến trao đổi, đề xuất giải đáp thắc mắc về việc triển khai thực hiện Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, kiểm tra tài chính đảng,… đã lần lượt được các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty trao đổi, giải đáp, hướng dẫn triển khai.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Tiến đề nghị cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc cần tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung công tác xây dựng đảng tại đơn vị, trong đó, cần bám sát Chương trình công tác năm của Ban Chấp hành để tổ chức triển khai thực hiện, phân công cấp ủy viên phụ trách; rà soát việc ban hành các văn bản của cấp ủy theo định kỳ, đặc biệt quan tâm việc nghiên cứu, lựa chọn các nội dung nêu trong Nghị quyết nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty để cụ thể hóa việc triển khai phù hợp với đặc điểm của đơn vị; các cấp ủy Đảng cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý đảng viên ra nước ngoài; quy định về việc “Cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội”. Trong quá trình triển khai các nghiệp vụ công tác Đảng, các đơn vị cần thường xuyên đối chiếu các quy định, hướng dẫn của Đảng ủy Tổng công ty để triển khai thực hiện đúng quy định; thường xuyên trao đổi với cán bộ các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy Tổng công ty để được hướng dẫn; chỉ đạo các chi bộ, đảng viên thường xuyên sử dụng Sổ tay đảng viên, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục để không ngừng nâng cao chất lượng, quảng bá sản phẩm, dịch vụ phần mềm Sổ tay đảng viên MobiFone.

P.V

.
.
.
.