.
.

SCIC phấn đấu làm tốt vai trò nhà đầu tư của Chính phủ

Thứ Sáu, 29/01/2021|09:24

Dự thảo Chiến lược phát triển của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 xác định định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ”, hướng tới mục tiêu trở thành Quỹ đầu tư của Chính phủ.

Đồng chí Hồ Sỹ Hùng -Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua Chính phủ đối với đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho Ban Lãnh đạo SCIC.
Đồng chí Hồ Sỹ Hùng -Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao Cờ thi đua Chính phủ đối với đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019 cho Ban Lãnh đạo SCIC.

Nỗ lực vượt khó đạt 136% kế hoạch lợi nhuận

Trao đổi với báo chí về kết quả hoạt động năm 2020, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư Đảng ủy phụ trách, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc SCIC cho biết, đến ngày 31/12/2020, doanh thu của Tổng công ty ước đạt 7.945 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.588 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch.  Lợi nhuận sau thuế ước đạt 6.197 tỷ đồng, bằng 136% kế hoạch.

Theo đồng chí Nguyễn Chí Thành, năm 2020, nộp ngân sách nhà nước: ước đạt 9.337 tỷ đồng, gấp 2,7 lần so với kế hoạch, bao gồm trên 5.000 tỷ đồng từ lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020, 300 tỷ đồng từ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), 315 tỷ nộp Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp (HTSX&PTDN) từ khoản bán vốn tại DN thuộc Thông báo 281/TB-VPCP và 3.722 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Đầu tư phát triển năm 2018, 2019.

Thực hiện Quyết định số 908/QĐ-TTg ngày 29/6/2020 về phê duyệt Danh mục DN có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm 2020 (thay thế Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017), trong một thời gian ngắn, SCIC đã tiếp nhận 7/14 DN với tổng vốn nhà nước là 8.306/13.246 tỷ đồng vốn nhà nước.

SCIC thường xuyên bám sát làm việc với các bộ ngành đề nghị phối hợp chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các DN còn lại chưa hoàn thành bàn giao.

Đối với 4 DN do Bộ Xây dựng quản lý, nếu không hoàn thành thoái vốn trước ngày 30/11/2020 sẽ chuyển giao về SCIC trước ngày 31/12/2020. Ngày 23/12/2020, Bộ Xây dựng đã có công văn số 6171/BXD-QLDN về việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp) về SCIC theo Quyết định số 908. Hiện SCIC đã thành lập Tổ công tác để phối hợp với Bộ Xây dựng triển khai việc lập hồ sơ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Hancorp về SCIC theo đúng quy định…

Về công tác quản trị DN, đến hết tháng 12/2020, danh mục các DN do SCIC quản lý có 145 DN với giá trị vốn nhà nước 39.199 tỷ đồng, trên tổng số vốn điều lệ là 124.168 tỷ đồng.

SCIC tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp quản trị thông qua vai trò cổ đông nhà nước, tái cơ cấu để nâng cao hiệu quả hoạt động, xử lý tồn tại phát sinh tại các DN trong danh mục, đặc biệt là các Tập đoàn, Tổng công ty có quy mô vốn lớn, các DN mới tiếp nhận có tình hình tài chính phức tạp.

Trong năm 2020, SCIC đã sát cánh đồng hành với DN, tham gia hỗ trợ Chính phủ, tổ chức, người dân trong phòng, chống dịch COVID-19. SCIC chỉ đạo người đại diện phối hợp với DN tập trung phòng chống dịch, tháo gỡ khó khăn đảm bảo nguồn lực cho sản xuất, duy trì ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước

Theo Tổng Giám đốc SCIC Nguyễn Chí Thành, mặc dù năm 2020 ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến nền kinh tế trong và ngoài nước, đến thị trường chứng khoán, đầu tư... nhưng SCIC đã thoái vốn thành công ở 10 DN đạt kết quả cao thu được 1.521 tỷ đồng, gấp 2 lần so với giá vốn, chênh lệch bán vốn là 920 tỷ đồng, doanh thu bán vốn ghi nhận đạt 82% so với kế hoạch.

Để tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế trong công tác thoái vốn, Chính phủ đã có các các Nghị định số 126/2017/NĐ-CP, Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và Nghị định số 32/2018/NĐ-CP, làm cơ sở để Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 32/2018/NĐ-CP; trong đó, một số kiến nghị của SCIC đã được tiếp thu: áp dụng cơ chế đặc thù về bán vốn; bán vốn tại các DN đường bộ, đường sông; không hạn chế lĩnh vực đầu tư...

Nhìn chung, công tác thoái vốn nhà nước tại DN của SCIC đã được triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch, đạt được hiệu quả cao, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Đối với cơ hội đầu tư vào Vietnam Airlines theo chỉ đạo của Chính phủ, theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV vừa được thông qua, Quốc hội đã cho phép NHNN cấp vốn, gia hạn để các ngân hàng cho Vietnam Airlines vay, đồng thời SCIC được chỉ định tham gia đợt tăng vốn của tổng công ty này. SCIC sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác đầu tư vào Vietnam Airlines theo thẩm quyền.

“Vốn nhà nước nhưng cũng là tiền thuế của dân. Quan trọng bây giờ phải có các kết quả kiểm toán độc lập, có kế hoạch rõ ràng 5 năm đồng thời phải định giá ít nhất là dòng tiền…chúng tôi đang triển khai trên tinh thần khẩn trương “giải cứu”, đẩy nhanh tiến độ, nhưng bảo đảm tuân thủ đúng pháp luật, bảo toàn vốn nhà nước”, đồng chí Nguyễn Chí Thành nói.

Bên cạnh việc hoàn thiện các quy trình, quy chế  nội bộ, báo cáo các cấp có thẩm quyền để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong hoạt động, trong năm 2020, SCIC đã triển khai xây dựng dự thảo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển giai đoạn 2020-2025 của SCIC. Dự thảo đã được triển khai lấy kiến thẩm định của các bộ ngành có liên quan như: Bộ Tài chính, Bộ Tư Pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và một số Bộ, ngành khác. Hiện Dự thảo đã được Uỷ ban thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành.

Dự thảo Chiến lược phát triển của SCIC giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2035 xác định định hướng tập trung đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh vốn, thực hiện tốt vai trò là “nhà đầu tư của Chính phủ”, hướng tới mục tiêu trở thành Quỹ Đầu tư của Chính phủ.

“15 năm qua, SCIC đã làm tốt sứ mệnh đại diện vốn chủ sở hữu của nhà nước, bảo toàn tích tụ vốn nhà nước, giờ đã đến lúc phải cố gắng triển khai làm tốt hơn nữa sứ mệnh là một nhà đầu tư lớn, hiệu quả của nhà nước”, đồng chí Nguyễn Chí Thành.

Năm 2021, trong điều kiện nền kinh tế toàn cầu cũng như trong nước gặp nhiều thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, căn cứ chỉ đạo của Ủy ban về việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021 của các Tập đoàn, Tổng công ty: “vừa phải tính toán đến mục tiêu phát triển chung, vừa phải đánh giá các yếu tố khách quan khó lường để đảm bảo tính khả thi”; SCIC đã xây dựng kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2021 để trình Ủy ban phê duyệt với các chỉ tiêu chủ yếu theo hướng thận trọng, đảm bảo tính khả thi.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành cho biết, năm 2021, SCIC tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, báo cáo Ủy ban sớm phê duyệt; chủ động, quyết liệt triển khai ngay từ đầu năm và nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Chiến lược Phát triển SCIC giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn 2035. Chủ động triển khai xây dựng báo cáo Đề án chuyển đổi mô hình hoạt dộng SCIC thành Quỹ Đầu tư Chính phủ.

SCIC sẽ tiếp tục phối hợp, báo cáo các cơ quan quản lý tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thiện cơ chế chính sách: tiếp nhận, bán vốn, cổ phần hóa, đầu tư, phê duyệt vốn điều lệ… của SCIC.

Về đầu tư, SCIC sẽ ưu tiên xem xét các cơ hội đầu tư trong một số ngành, lĩnh vực và dự án trọng điểm mà Nhà nước cần tập trung đầu tư và nắm giữ chi phối; đồng thời, đảm bảo năng lực tài chính của SCIC và hiệu quả đầu tư theo nguyên tắc thị trường.

“Đối với dự án đầu tư vào Vietnam Airlines theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, SCIC sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với Vietnam Airlines và báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN cùng các cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban....) để thúc đẩy việc triển khai giải ngân đầu tư đảm bảo thận trọng, hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật”, Tổng Giám đốc SCIC nói.

Theo Chinhphu.vn

.
.
.
.