.
.

Sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013

Chủ Nhật, 07/07/2013|16:35

Sáng 05/7, tại Hà Nội, Ban Dân vận Đảng ủy Khối tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

6 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương về công tác dân vận. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, góp phần chăm lo đời sống đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; tổ chức tọa đàm, trao đổi về kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc qua 5 năm (2008 - 2012) thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, đề ra giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian  tiếp theo. Trong năm 2013, các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng tiếp tục đăng ký hỗ trợ 62 huyện nghèo, thực hiện công tác an sinh xã hội với tổng số tiền trên 2,4 nghìn tỷ đồng. Công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được gắn với việc thực hiện các giải pháp nhằm góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tái cơ cấu doanh nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh để ổn định sản xuất kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối đã chỉ đạo triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp với điều kiện thực tế của từng loại hình doanh nghiệp. Lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện Quy chế dân chủ gắn với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị khác, được cán bộ, công nhân viên chức, lao động đồng tình hưởng ứng, tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và thống nhất trong cấp ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy tinh thần làm chủ của người lao động. Đến nay, trong Khối không có tình trạng đình công, lãn công hoặc khiếu kiện đông người làm ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và trật tự an toàn xã hội.

 Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chia sẻ với những khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận của các đảng ủy trực thuộc. Ghi nhận nỗ lực và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về công tác vận động quần chúng, công tác dân tộc, tôn giáo; trong đó nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong thời kỳ mới" với những giải pháp tích cực, phù hợp, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Dân vận chính quyền" và các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường phối hợp giữa ban dân vận các cấp với các ban tham mưu của cấp ủy, các đoàn thể quần chúng và địa phương nơi đơn vị đứng chân trong việc nắm tình hình và tham mưu chỉ đạo, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dân vận. Vận động cán bộ, công nhân viên chức, lao động tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững./.

Thanh Tùng

.
.
.
.