.
.

Hội nghị giao ban Cuộc vận động "Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước"

Thứ Bảy, 25/07/2015|17:14

Chiều 24/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban triển khai Cuộc vận động “Hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực phát triển doanh nghiệp và kinh tế đất nước”. Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng giám đốc các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối.

Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Theo Báo cáo nhanh do đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày tại Hội nghị, sau khi được phát động từ tháng 5/2015, đến nay Đảng ủy Khối DNTW đã thành lập và tổ chức họp Ban Chỉ đạo Cuộc vận động, thông qua chương trình công tác của Ban Chỉ đạo, cho ý kiến về Quy chế bình chọn, trao giải thưởng Cuộc vận động và quyết định thành lập Hội đồng bình chọn các hiến kế tham gia Cuộc vận động.

Tính đến ngày 23/7/2015, đã có 12 đơn vị thuộc Khối triển khai Cuộc vận động theo Kế hoạch số 93 của Đảng ủy Khối, đó là: Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực, Tập đoàn Xăng dầu, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản, Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị, Tổng công ty Lương thực Miền Bắc, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng, Tổng công ty Thuốc lá, Tổng công ty Đường sắt, Bảo hiểm Tiền gửi, Đoàn Thanh niên Khối. Bên cạnh đó, 4 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Giang, Nghệ An, Nam Định cũng đã triển khai Cuộc vận động.

Là cơ quan thường trực Cuộc vận động, đầu mối tổng hợp, lưu trữ các Hiến kế của các tác giả gửi trực tiếp về Đảng ủy Khối DNTW, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã nhận được 30 hồ sơ Hiến kế của 17 tác giả thuộc nhiều độ tuổi, thành phần, ngành nghề, địa phương cả ở trong nước và nước ngoài tham gia Cuộc vận động. Hồ sơ tham gia hiến kế tập trung vào các nội dung: Hiến kế đề xuất đổi mới cơ chế chính sách; đổi mới, tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đổi mới cơ chế chính sách vĩ mô tạo động lực để phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày dự thảo các văn bản Cuộc vận động.
Đồng chí Trần Thanh Khê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối trình bày Báo cáo nhanh về thực hiện Cuộc vận động.

Tại Hội nghị, các đại biểu đại diện Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính Viễn thông, Ngân hàng TMCP Công thương, Ngân hàng Phát triển, Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Bảo Việt… đã tập trung thảo luận về việc triển khai thực hiện Cuộc vận động tại cơ quan, đơn vị mình. Theo đó, các Đảng ủy trực thuộc Khối đã triển khai Cuộc vận động trong toàn hệ thống gắn với công tác tái cơ cấu, tăng cường quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và chiến lược phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Một số đại biểu cũng cho rằng, hiện nay mới có chưa đến 50% các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối triển khai Kế hoạch số 93 của Đảng ủy Khối, trong khi Cuộc vận động là hoạt động lớn, có ý nghĩa nhằm phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của cán bộ, đảng viên, người lao động tại các đơn vị doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối DNTW, Đảng bộ Khối doanh nghiệp địa phương và các lực lượng trong xã hội để hiến kế đổi mới cơ chế chính sách, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước nhanh, bền vững. Các đại biểu cũng đề xuất, Đảng ủy Khối cần tăng cường công tác chỉ đạo, công tác truyền thông, đồng thời có sự linh hoạt trong việc quy định các thủ tục, biểu mẫu, hồ sơ… để đưa Cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và trong xã hội.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối biểu dương các đơn vị đã triển khai Cuộc vận động. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị, ngay sau Hội nghị giao ban này, các đơn vị còn lại khẩn trương triển khai thực hiện Cuộc vận động phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó chú trọng hiến kế các giải pháp phát triển, nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời Hiến kế về đổi mới cơ chế, chính sách vĩ mô; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị xã hội trong doanh nghiệp nhà nước nói riêng, các doanh nghiệp nói chung để thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nhanh và bền vững.

Thanh Tùng

.
Các bài viết khác:
.
.
.