.
.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tháng 6/2019

Thứ Tư, 26/06/2019|15:42

Sáng ngày 26/6, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương họp phiên thường kỳ tháng 6/2019. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy Khối, đại diện Ban Tổ chức Trung ương cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Bí thư Đảng ủy Khối DNTW chủ trì Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào nội dung các Tờ trình về: nhân sự giới thiệu bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam; nhân sự dự kiến cử làm người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn Bảo Việt; về chủ trương điều động, bổ nhiệm cán bộ giữ chức thành viên HĐQT Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; về việc phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Đảng ủy Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 - 2025;  Tờ trình về việc cho thôi giữ chức Chủ nhiệm và thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty Giấy Việt Nam, nhiệm kỳ 2015 – 2020; về dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 06-CT/ĐUK ngày 21/3/2014 đối với công tác phòng, chống tham nhũng; về việc xây dựng báo cáo sơ kết một số văn bản của Trung ương trong lĩnh vực tuyên giáo; các văn bản thực hiện theo sự chỉ đạo của Trung ương và Kế hoạch 53-KH/ĐUK của Đảng ủy Khối và Tờ trình xin ý kiến hướng dẫn về tiêu chí đánh giá điển hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận một số nội dung xin ý kiến Ban Tổ chức Trung ương về việc triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng"; bàn và cho ý kiến một số nội dung khác.

TH

 


 

.
.
.
.