.
.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ 7

Thứ Năm, 07/04/2022|22:44

Ngày 06/4/2022, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để đánh giá kết quả công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II năm 2022.

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc Hội nghị.

Chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Nguyễn Đức Phong, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các Ban đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối chia sẻ: Tình hình ba tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới duy trì đà phục hồi, các hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu được đẩy mạnh. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, kinh tế vĩ mô nước ta ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm:

(1) Với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, đồng thời đạt được mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã có Kết luận số 24-KL/TW “về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội” và Kết luận số 25-KL/TW, ngày 30/12/2021 “về công tác phòng, chống dịch Covid -19 (2022 - 2023)”. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình.

(2) Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn cả nước với các biến chủng mới. Số ca nhiễm mới tăng nhanh, có lúc đạt đỉnh trong tháng 3/2022.

(3) Xung đột giữa Nga và Ukraine đã tạo ra một cuộc khủng hoảng, ảnh hưởng nặng nề đến tăng trưởng toàn cầu. Giá các loại hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao, đặc biệt là giá dầu thô, khí đốt tự nhiên và khí tự nhiên hóa lỏng tăng mạnh nhất kể từ năm 2011. Trong đó, Việt Nam chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi những biến động thị trường, khó khăn trong hợp tác thương mại, lưu thông hàng hóa với các đối tác Nga và Ukraine.

Trong bối cảnh đó, Đảng uỷ Khối và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời xây dựng và ban hành Nghị quyết, Chương trình công tác năm: Các mặt công tác xây dựng Đảng được triển khai nghiêm túc. Việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương được thực hiện cơ bản đúng tiến độ. Tích cực thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương; thực hiện công tác kiện toàn, bổ sung cấp uỷ, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng uỷ trực thuộc; kịp thời cho ý kiến về việc kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định phân cấp quản lý cán bộ. Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025..
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Đảng ủy Khối cũng cho biết: Quý I, các đảng ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, duy trì hiệu quả sản xuất, kinh doanh và có tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt 369,67 nghìn tỷ đồng, tăng 15,5%; lợi nhuận trước thuế ước đạt 45,58 nghìn tỷ đồng, tăng 16,1%; nộp ngân sách nhà nước ước đạt 62,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2021. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 tại doanh nghiệp, đơn vị; quan tâm chăm lo Tết cho người lao động.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung đánh giá bối cảnh, tình hình, những kết quả đạt được và đề ra các biện pháp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ trong Khối thời gian tới. Trong quý II năm 2022, Đảng ủy Khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn các biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện văn hoá doanh nghiệp và các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng nếp sống văn hoá công sở tại doanh nghiệp, đơn vị. Kịp thời biểu dương nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến có sáng kiến áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương. Ban hành các quy chế mới thay thế các quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Khối với ban cán sự đảng các bộ ngành, đảng đoàn các cơ quan Trung ương. Rà soát sửa đổi bổ sung Quy chế bảo vệ chính trị nội bộ và Quy định về khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ Khối. Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá các đảng bộ trực thuộc năm 2022. Sơ kết Quy định 228- QĐ/TW ngày 07/2/2014 của Ban Bí thư về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài. Nâng cấp lên đảng bộ cấp trên cơ sở đối với Đảng bộ Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam. Quán triệt, triển khai Quy định của Ban Bí thư về mô hình tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước và Quyết định của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước với cấp ủy địa phương. Ban hành Quy định của Đảng ủy Khối về công tác quy hoạch cán bộ. Rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các cấp đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020 -2025. Chỉ đạo và triển khai quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối và các cấp đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tiếp tục kiện toàn cấp ủy Khối kiện toàn cấp ủy các đảng ủy trực thuộc; cho ý kiến về công tác cán bộ lãnh đạo, quản lý của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối; kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với các đồng chí thuộc thẩm quyển quản lý của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối.

Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương tham luận  tại Hội nghị
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Trung ương tham luận tại Hội nghị

Về công tác kiểm tra, giám sát sẽ thực hiện triển khai và thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối theo kế hoạch. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản, quy chế, quy trình, quy định về công tác kiểm tra, giám sát theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương. Ban hành và triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04 NQ/ĐUK, ngày 03/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương". Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện các nhiệm vụ theo Điều 32 Điều lệ Đảng, tăng cường kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng theo thẩm quyền. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội: Tiếp tục quán triệt, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác dân vận và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về phát triển đảng viên ở tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong Khối Doanh nghiệp Trung ương. Tổ chức Đoàn công tác của Đảng ủy Khối thăm và làm việc tại quần đảo Trường Sa. Tổ chức giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp trong Khối gắn với Hội thảo tiếp tục thực hiện chủ trương các doanh nghiệp trong Khối ưu tiên sử dụng dịch vụ, sản phẩm của nhau. Rà soát, sửa đổi bổ sung Quy chế mới thay thế Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. Ban hành Chỉ thị của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai kế hoạch kiểm tra của Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở của Đảng ủy Khối. Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Khối chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đoàn cấp trực thuộc; đồng thời gắn biển công trình thanh niên chào mừng Đại hội các các cấp; đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đoàn Khối và Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022 - 2027. Tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác Khối DNTW lần thứ VI và các hoạt động chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2022.

Đồng chí Trần Minh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.
Đồng chí Trần Minh Bình, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tham luận tại Hội nghị.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản mới của Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp, đơn vị triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN, tiêu cực. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 CT/ĐUK, ngày 21/3/2014, Kết luận số 251-KL/ĐUK, ngày 03/7/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thanh tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, đảng viên, tập trung vào các đối tượng là cấp ủy viên các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt diện cấp ủy mình quản lý về trách nhiệm nêu gương trong thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị, các đảng bộ trong Khối tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Đảng ủy Khối và các bộ, ngành liên quan về triển khai các giải pháp nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống dịch Covid -19 (2022 - 2023) của Bộ Chính trị tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động triển khai thực hiện tốt các kết luận trong toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện các giải pháp để triển khai hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/ 2022 và phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham luận tại Hội nghị.

Chú trọng việc nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại; chuyển đổi số phù hợp với điều kiện, yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK, ngày 07/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối “về thực hiện chuyển đổi số tại các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các đề án tái cơ cấu và kế hoạch, tiến độ sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn nhà nước do cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đổi mới phương thức quản trị doanh nghiệp theo hướng hiện đại và đáp ứng các nguyên tắc, chuẩn mực quốc tế. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, khẩn trương việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất của doanh nghiệp theo quy định.

Tiếp tục chỉ đạo có các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, chủ - động đề xuất để khắc phục, xử lý các dự án thua lỗ, kém hiệu quả. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án lớn, đã có vốn đầu tư; tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư cần thiết cho sự phát triển ổn định, lâu dài của doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối  tham luận tại Hội nghị.
Đồng chí Phan Công Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tham luận tại Hội nghị.

Lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp, ngân hàng và các đơn vị trong Khối thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường, tăng trưởng kinh tế với bảo đảm quốc phòng - an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Tích cực tham gia thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước trong triển khai công tác an sinh xã hội, chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các đơn vị trong Khối chủ động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn cả nước. Quan tâm tới người lao động; bố trí, sắp xếp lao động hợp lý, bảo đảm duy trì đời sống, việc làm cho người lao động.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ đã trình Ban Chấp hành Đảng bộ Khối thực hiện bầu bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại biểu tham dự Hội nghị.
Đại biểu tham dự Hội nghị.

PV

.
.
.
.