.
.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV cao su Bình Long: Biểu dương, khen thưởng điển hình học và làm theo Bác

Thứ Tư, 15/08/2012|15:17

Đảng ủy Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2012.

Trao giấy khen của Đảng ủy công ty cho đại diện các tập thể
Trao giấy khen của Đảng ủy công ty cho đại diện các tập thể

 6 tháng qua, tình hình sản xuất - kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là giá bán mủ liên tục giảm. Trước tình hình đó, Ban chấp hành Đảng bộ công ty đã chủ động triển khai các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên lao động đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hành tiết kiệm nhằm hạ giá thành sản phẩm. Các chỉ tiêu sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ, giá bán, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, tiền lương bình quân của người lao động... cơ bản đều đạt kế hoạch đề ra.

Tính đến hết tháng 6, công ty khai thác được 7.297,42 tấn mủ, đạt 39,02% kế hoạch cả năm; thu mua 631,251 tấn mủ tiểu điền, đạt 42,08%; chế biến 7.953,545 tấn mủ các loại, tiêu thụ 10.027,667 tấn mủ với giá bán bình quân 69,822 triệu đồng/tấn, doanh thu 700,158 tỷ đồng. Tiền lương bình quân toàn công ty đạt trên 6,2 triệu đồng/người/tháng.

Công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt nhiều kết quả. Trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy công ty kết nạp 27 đảng viên, đạt 67,5% chỉ tiêu kế hoạch; trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 3-2 và 19-5 cho 13 đồng chí. Đảng ủy công ty, các cấp ủy cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh; đồng thời tiếp tục chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu công đoàn công ty lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017. Tại hội nghị, 5 tập thể, 25 cá nhân tiêu biểu, điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy công ty biểu dương, khen thưởng.

Dịp này, Đảng ủy công ty đã tổ chức phổ biến thông tin thời sự cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt công ty và các nông trường, xí nghiệp, đơn vị trực thuộc.

Báo Bình phước

.
.
.
.