.
.

Hội nghị hướng dẫn học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 04/06/2012|16:28

Chiều 1/6/2012, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Hướng dẫn học tập một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể.

GS, TS Hoàng Chí Bảo hướng dẫn nghiên cứu 3 tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh
GS, TS Hoàng Chí Bảo hướng dẫn nghiên cứu 3 tác phẩm của chủ tịch Hồ Chí Minh

Hội nghị đã được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo – Thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương hướng dẫn nghiên cứu 3 tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc” và “Đường cách mệnh” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo GS, TS Hoàng Chí Bảo, 3 tác phẩm mà Đảng uỷ Tập đoàn chọn lựa nghiên cứu trong hội nghị hôm nay rất tinh tế, có ý nghĩa đạo đức sâu sắc và mang tính phương pháp cao. Sinh thời Bác không có ý định viết tác phẩm cũng không lập ngôn, chỉ đơn thuần là những lời nhắn nhủ của Bác đối với  các thế hệ đảng viên. Có thể nói đây là những giá trị tài sản vô giá đối với  cán bộ, đảng viên hôm nay, có giá trị thực tiễn  trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị là cơ hội cho đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn tìm hiểu và lĩnh hội sâu sắc tấm gương đạo đức suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân; đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.  Với tư cách là người cán bộ, đảng viên phải gắn với việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức ở từng chi bộ, địa phương, cơ quan, đơn vị và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, không ngừng nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, gắn liền với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Giang – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chỉ đạo theo kế hoạch từ tháng 6 này, trong các buổi sinh hoạt chi bộ và đoàn thể, các đồng chí đứng đầu cấp ủy sẽ chỉ đạo và chuẩn bị nội dung về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác theo các tài liệu của Ban Tuyên giáo TW cung cấp và các tài liệu hiện có, đồng thời thảo luận, liên hệ để xây dựng đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên của từng đơn vị. Hai tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” và “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được tổ chức nghiên cứu tại Đại hội Đảng toàn quốc  Khóa X, nay đưa vào nội dung sinh hoạt thường kỳ, gắn với chuyên đề của năm 2011 – 2012 và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4. Còn tác phẩm “Đường kách mệnh” của Bác cũng sẽ được nghiên cứu trong sinh hoạt thường kỳ, gắn với công tác tuyên truyền kỷ niệm 85 năm xuất bản tác phẩm.

H.K

.
.
.
.