.
.

Đảng bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam:

Phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Thứ Hai, 07/11/2016|16:04

Với tư tưởng xuyên suốt “Đổi mới là tất yếu” - “ Đổi mới phải toàn diện, triệt để”, trong 2 năm 2014-2015, Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) đã xây dựng những mục tiêu cơ bản, đồng thời lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp để tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của Tập đoàn.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về kết quả thực hiện tái cơ cấu giai đoạn 2014 - 2015.

Đổi mới phải toàn diện, triệt để

Về kết quả tái cơ cấu giai đoạn 2014-2015, mới đây Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đánh giá: Tập đoàn VNPT tái cơ cấu trong thời gian không dài nhưng đã đạt được kết quả khá toàn diện; thay đổi theo mô hình chuỗi của doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin hiện đại; tổ chức quản lý tập trung, giảm đầu mối; nâng cao chất lượng dịch vụ; quản trị doanh nghiệp tốt hơn...  Để có được kết quả này là nhờ Đảng ủy Tập đoàn đã chủ động, nhạy bén trong xây dựng kế hoạch hoạt động, lãnh đạo các cấp ủy trực thuộc, tổ chức đoàn thể quần chúng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tập đoàn tập trung khắc phục tồn tại, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Với tư tưởng xuyên suốt “Đổi mới là tất yếu” - “Đổi mới phải toàn diện, triệt để”, Đảng ủy Tập đoàn xác định sắp xếp lại tổ chức bộ máy phải đi kèm với triển khai các công cụ quản trị kinh doanh hiện đại, thực hiện tái cơ cấu một cách khoa học và thận trọng, đảm bảo 2 mục tiêu của đổi mới là tái cơ cấu thành công và hoàn thành nhiệm vụ SXKD, đồng thời không làm ảnh hưởng tới khách hàng. Đảng ủy Tập đoàn đã chỉ đạo sát sao việc triển khai từng bước các nhiệm vụ quan trọng: sắp xếp lại doanh nghiệp, thoái vốn đầu tư ngoài ngành, tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh -  sản phẩm, đổi mới nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.
Đồng chí Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc thực hiện Đề án tái cấu trúc Tập đoàn, quán triệt trong truyền thông nội bộ, chỉ ra những tồn tại yếu kém đang hạn chế sức mạnh của doanh nghiệp. Các Nghị quyết chuyên đề về tái cấu trúc của Đảng ủy Tập đoàn đều xác định rõ tính bắt buộc và triệt để, khẳng định: đổi mới là tiến trình không thể đảo ngược; đồng thời nhấn mạnh vấn đề bảo đảm quyền, lợi ích của tổ chức, đơn vị và mỗi người lao động trong tái cấu trúc. Với mục tiêu nhằm ổn định tư tưởng cho CBCNV và lãnh đạo việc tổ chức sắp xếp đội ngũ đúng nguyên tắc, hợp lý, hợp tình, các cấp ủy cơ sở tiếp tục quán triệt Nghị quyết tới từng người lao động về mục đích, tính tất yếu của sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp và kết quả sẽ mang lại cho chính mỗi người lao động.

Năm 2015, năm bản lề của lộ trình thực hiện tái cấu trúc, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã lãnh đạo đồng bộ và toàn diện, triệt để các nhiệm vụ trọng tâm để VNPT hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về SXKD. Thực tế trong năm 2015 và những tháng đầu năm 2016 đã có những khởi sắc, mặc dù đang trong giai đoạn triển khai tái cơ cấu nhưng kết quả SXKD của VNPT lại tốt hơn nhiều so với những năm trước. Đằng sau kết quả đáng ghi nhận đó là sự đồng lòng của các tổ chức, Đoàn thể từ Đảng, chuyên môn đến Công đoàn, Đoàn Thanh niên, sự tiên phong, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo và sự quyết tâm của người lao động. Điều này cho thấy vai trò lãnh đạo của Đảng ủy Tập đoàn để “con tàu” VNPT đi đúng hướng, phát huy tiềm năng của đội ngũ CBCNV, đưa sức mạnh nội tại của Tập đoàn lên một tầm cao mới, tạo đà cho bước phát triển tiếp theo.

Tái cơ cấu VNPT thành công
Với tư tưởng xuyên suốt “Đổi mới là tất yếu” - “Đổi mới phải toàn diện, triệt để”, việc tái cơ cấu VNPT được đánh giá là thành công.

Với tinh thần “VNPT - Đoàn kết, Thống nhất, Trách nhiệm”, nêu cao dân chủ, đoàn kết, phát huy vai trò gương mẫu, tiên phong của người đứng đầu các tổ chức đảng cơ sở thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ SXKD, tái cơ cấu doanh nghiệp và công tác xây dựng đảng, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã phát huy vai trò hạt nhân đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động, đã làm tốt vai trò lãnh đạo tổ chức sắp xếp đội ngũ bảo đảm đúng nguyên tắc, hợp lý, hợp tình. Nhờ đó đã giúp Tập đoàn VNPT đạt được những mục tiêu cơ bản của Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2014-2015, đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành tái cơ cấu theo Đề án của Chính phủ sớm hơn 5 năm so với lộ trình đặt ra và quan trọng nhất là VNPT đã có được sự đổi mới toàn diện và triệt để theo hướng “Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả”.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Qua quá trình thực hiện Đề án tái cơ cấu giai đoạn 2014-2015 cho thấy, Đảng viên là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công trong việc tái cơ cấu Tập đoàn VNPT. Chính vì vậy, Đảng ủy VNPT đã xác định vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ là rất cần thiết. Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn VNPT cũng chủ trương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ - Đột phá về năng lực cạnh tranh - Khẳng định vị thế chủ lực của Tập đoàn - Góp phần vào sự nghiệp hiện đại hóa đất nước.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong 2 năm 2014 – 2015, Đảng ủy Tập đoàn VNPT cũng đã đặt ra các chỉ tiêu phấn đấu của Tập đoàn trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, gồm: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt trên 8%/năm; tốc độ tăng trưởng lợi nhuận bình quân đạt trên 15%/năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt vượt mức kế hoạch Nhà nước giao hàng năm; tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu phấn đấu đến cuối năm 2020 đạt trên 10%. Phấn đấu hàng năm 90% đảng viên của Đảng bộ Tập đoàn xếp loại đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 90% tổ chức đảng xếp loại đạt trong sạch vững mạnh trở lên.

tính đến hết tháng 62016, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện được 60 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá thực hiện là hơn 150 tỷ đồng
Tính đến hết tháng 6/2016, tuổi trẻ VNPT đã thực hiện được 60 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá hơn 150 tỷ đồng.

Để đạt được những mục tiêu này, Đảng ủy Tập đoàn VNPT đã đề ra các giải pháp cụ thể.

Một là, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng. Hoàn thiện mô hình, chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả, đột phá về năng lực cạnh tranh của các cấp ủy Đảng trong Đảng bộ Tập đoàn.

Hai là, hoàn chỉnh quy định về quản lý, tổ chức, cán bộ theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược có đủ năng lực phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Ba là nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội.

Bốn là, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đề án tái cơ cấu Tập đoàn. Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành kinh doanh chính, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Tập đoàn.


Sáu là đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển tập trung vào ngành nghề sản xuất kinh doanh chính, phủ sóng rộng khắp, tối ưu và hiện đại hóa mạng lưới. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ. VNPT hóa các sản phẩm công nghiệp viễn thông. Nâng cao năng suất lao động.Năm là đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp hiện đại. Tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, chú trọng phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, kinh doanh, kỹ thuật lành nghề theo hướng Chuyên biệt - Khác biệt - Hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tập đoàn VNPT cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo việc tăng cường nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đảng viên trong toàn Tập đoàn. Từng bước đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết của Đảng phù hợp với tình hình thực tế của Đảng ủy Tập đoàn và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. 

Ngày 04/8/2016, tại buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về kết quả tái cơ cấu VNPT, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn VNPT tiếp tục nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm an toàn, an ninh mạng. Có giải pháp cụ thể để lợi nhuận cao hơn, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, coi đây là tiêu chí để đánh giá hiệu quả điều hành doanh nghiệp. Đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp. Bộ máy VNPT phải tinh gọn, hiệu quả hơn, chuyển từ bộ máy hành chính kinh doanh sang định hướng kinh doanh ngày càng năng động, nhạy bén trong thị trường viễn thông cạnh tranh, hội nhập.

Đồng thời phát triển mạng viễn thông di động, phát huy thương hiệu Vinaphone đạt tầm quốc tế, phấn đấu đưa Vinaphone vươn lên vị trí hàng đầu trong kinh doanh dịch vụ viễn thông di động, nghiên cứu để phát triển thị trường ngoài nước. Bên cạnh đó tiếp tục duy trì là doanh nghiệp viễn thông hàng đầu về cung cấp hạ tầng mạng trục viễn thông, mạng cố định, hệ thống vệ tinh.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Tập đoàn VNPT đẩy mạnh cung cấp dịch vụ và sản phẩm công nghệ thông tin. Tham gia tích cực xây dựng Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ chủ trì. Nâng cao chất lượng, mở rộng đường truyền của mạng truyền dữ liệu chuyên dùng của Đảng và Nhà nước đến cấp xã, bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh cho mạng truyền dữ liệu này.

Tập đoàn VNPT trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược, kế hoạch đầu tư dài hạn, trong đó chú trọng đầu tư có trọng điểm, lựa chọn công nghệ hiện đại, phấn đấu để có sản phẩm công nghiệp viễn thông của Việt Nam. Xây dựng phương án cổ phần hoá để thu hút nguồn lực, đổi mới quản trị, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Các bộ, ngành quan tâm tạo điều kiện để VNPT có cơ chế phát triển thành tập đoàn kinh tế chủ lực của ngành viễn thông, công nghệ thông tin, như cơ chế tiền lương, việc thành lập các quỹ phát triển của Tập đoàn.

P.V

.
.
.
.