.
.

Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối DNTW ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau

Thứ Ba, 29/03/2016|16:31

Chiều 28/3, tại Hà Nội, 4 đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương là Tổng Công ty Đường sắt, Tập đoàn Hóa chất, Tổng Công ty Xi-măng và Tổng Công ty Thép đã ký thỏa thuận phối hợp công tác, nhằm triển khai hợp tác trên các lĩnh vực mà các đơn vị cùng quan tâm, phù hợp năng lực, thị trường và mục tiêu phát triển của các bên.

Dự lễ ký có đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW; đại diện lãnh đạo các Ban, đơn vị Đảng ủy Khối, các Vụ chức năng của Bộ Công Thương và Đảng ủy, ban lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết thỏa thuận phối hợp.

Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ ký kết.
Đồng chí Trần Hữu Bình - Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại Lễ ký kết.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng và Chính phủ, cũng như chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW về “Các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau”. Theo đó, các tập đoàn, tổng công ty ưu tiên sử dụng phương tiện vận tải đường sắt để vận chuyển nguyên vật liệu và các sản phẩm đầu ra. Về phía Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, ưu tiên cung cấp các dịch vụ vận tải bảo đảm chất lượng tốt nhất, an toàn, chi phí hợp lý. Đảng ủy Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chỉ đạo cấp ủy và các đơn vị trực thuộc thường xuyên duy tu, bảo dưỡng định kỳ hoặc đột xuất hệ thống đường sắt chuyên dùng; kết nối các đơn vị sản xuất thuộc các tập đoàn, tổng công ty đến các ga có xếp, dỡ hàng; bảo đảm cấp đủ toa xe xếp hàng theo nhu cầu của các đơn vị sản xuất.

Các bên sẽ phối hợp tư vấn, thiết kế, xây dựng và khai thác hiệu quả hệ thống đường sắt chuyên dùng; xây dựng mới, đồng thời duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống kho, bãi hàng, nhánh đường sắt kết nối; nghiên cứu đổi mới phương thức tổ chức vận chuyển, xếp, dỡ hàng, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Thời gian qua, bốn đảng ủy nêu trên được đánh giá là những đơn vị có nhiều hình thức tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” . Các Đảng ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo Cuộc vận động của doanh nghiệp, tham mưu cấp ủy xây dựng và cụ thể hóa các nội dung về “ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau” thành kế hoạch, chiến lược sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ bằng nhiều hình thức đa dạng. Các doanh nghiệp đã nỗ lực tự đổi mới toàn diện từ công nghệ, nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh; đến mở rộng quy mô sản xuất, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm.

Các doanh nghiệp trong Khối có cùng mục tiêu sản xuất kinh doanh đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng và nhu cầu thị trường, và năng lực đáp ứng các sản phẩm, dịch vụ; khả năng liên doanh, liên kết để từ đó xây dựng hình thức hợp tác, phối hợp, hỗ trợ giữa các bên. Riêng Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam đã có quan hệ bạn hàng truyền thống với nhiều tập đoàn, tổng công ty trong Khối như: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost); Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank). Hằng năm, lượng hàng hóa luân chuyển bằng các phương tiện đường sắt đạt bình quân hơn 4 tỷ tấnkm hàng hóa, giá trị khoảng 1.600 tỷ đồng, trong đó hàng hóa của các doanh nghiệp trong Khối chiếm 80%.

Đại diện các đơn vị ký kết Thỏa thuận
Đại diện các đơn vị ký kết Thỏa thuận phối hợp công tác.

Phát biểu tại lễ ký, đồng chí Trần Hữu Bình, Phó Bí thư Đảng ủy Khối DNTW khẳng định, những năm qua, thực hiện Cuộc vận động và chủ trương của Đảng ủy Khối, nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về sử dụng dịch vụ, hàng hóa trong nước từng bước được nâng lên. Các doanh nghiệp trong Khối đã có sự gắn kết chặt chẽ với nhau hơn, nhiều đơn vị đã chủ động trong việc liên kết, phối hợp nghiên cứu nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau để xây dựng nội dung thỏa thuận hợp tác cụ thể, lâu dài, điều đó đã khuyến khích sản xuất, tiêu dùng, tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tăng cường công tác xây dựng Đảng của các doanh nghiệp, đơn vị trong Khối DNTW.

Trong thời gian tiếp theo, để thiết thực triển khai hiệu quả Chỉ thị số 01 -CT/ĐUK, ngày 21 tháng 12 năm 2015 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối DNTW “Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chủ trương các doanh nghiệp, ngân hàng, đơn vị trong Khối Doanh nghiệp Trung ương sử dụng sản phẩm, dịch vụ của nhau giai đoạn 2016 - 2020”; các Đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị trong Khối cần tập trung đẩy mạnh việc ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế phù hợp với các quy định của Đảng, pháp luật, quy chế nội bộ của mỗi bên và quy luật của thị trường. Qua đó củng cố, nâng cao hơn nữa mối quan hệ bạn hàng truyền thống giữa các đơn vị lên tầm một cao mới.

Nhật An

 

.
.
.
.