.
.

Tình hình dịch bệnh COVID-19: BẢN TIN SỐ 28

Thứ Sáu, 20/03/2020|16:20

Văn phòng Đảng ủy Khối cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19.

Chiều 20/3/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 20/3/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

 BẢN TIN SỐ 28.

Văn phòng Đảng ủy Khối

.
.
.
.