.
.

Đảng ủy Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011

Thứ Năm, 05/01/2012|12:13

 

(ĐUKDNTW) - Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương, sự phối hợp giúp đỡ của các địa phương, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương. Năm 2011 Đảng bộ Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam(Vinacomin) đã bằng nhiều giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ; đã huy động mọi nguồn lực, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.  Kết quả: Doanh thu toàn Tập đoàn năm 2011 trên 93. 969 tỷ đồng, đạt 114,8% kế hoạch năm 2011, tăng trên 15% so với năm 2010. Lợi nhuận 7.800 tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch.  Nộp ngân sách 13,7 ngàn tỷ đồng, bằng 118% thực hiện năm 2010. Bảo đảm việc làm và tiền lương bình quân 7,8 triệu đồng/người/tháng cho 130 nghìn lao động; trong đó sản xuất than 8 triệu đồng/người/tháng; tăng 7% so với năm 2010, riêng tiền lương lao động trong lò tăng khoảng 12,5% so với năm 2010.

Sản xuất than của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam
Sản xuất than của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam

 

Các sản phẩm chủ yếu:  Than sạch 43 triệu tấn bằng 102% kế hoạch và bằng 100% so với năm 2010. Than tiêu thụ  44,560 triệu tấn bằng 101,1% kế hoạch và bằng 103,3% so với năm 2010. Sản xuất tinh quặng đồng 42. 076 tấn, đạt 92,3% kế hoạch năm; đồng tấm đạt 8.130 tấn, kẽm thỏi 9.464 tấn, thiếc thỏi 934 tấn đạt 100% kế hoạch năm,vàng 305 kg.  Điện sản xuất và tiêu thụ 6.690 triệu kWh, bằng 102,9% kế hoạch. Cả 5 Nhà máy Na Dương, Cao Ngạn, Sơn Động, Cẩm Phả 1 và Cẩm Phả 2 phát điện ổn định.   Sản xuất, lắp ráp 139 xe; tiêu thụ 227 xe ô tô tải trọng 15-35 tấn, các sản phẩm cơ khí khác đều có mức tăng trưởng cao. Sản xuất 65.900 tấn thuốc nổ, cung ứng 112 ngàn tấn thuốc nổ, tăng 10% so với năm 2010.

Đảng ủy Tập đoàn Tổ chức triển khai các nghị quyết Trung ương, chỉ đạo của Chính phủ, tăng cường chỉ đạo các mặt quản lý điều hành. Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 16/03/2011 của Bộ chính trị về tình hình kinh tế - xã hội năm 2011 và Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô,  bảo đảm an sinh xã hội năm 2011. Chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 24/3/2011 phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam. Xây dựng Đề án đổi mới, phát triển doanh nghiệp toàn Tập đoàn giai đoạn 2011- 2015 trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 8/2011. Tiến hành cơ cấu lại vốn tại các Công ty con cổ phần, tăng trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Triển khai việc ký kết và thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Tập đoàn với UBND tỉnh Quảng Ninh, giữa các công ty thành viên với UBND các huyện, thị, thành phố phù hợp với tình hình mới.

Trong công tác xây dựng Đảng, đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối doanh nghiệp TW và thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ; Xây dựng kế hoạch đẩy mạnh Việc “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI). Tổ chức tuyên truyền để cán bộ, đảng viên CNVC nhận thức rõ và thực hiện mục tiêu đề ra là “an toàn, đổi mới, phát triển bền vững”. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong năm 2011, thông qua đó giáo dục truyền thống, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của CBCNV, người lao động trong toàn Tập đoàn. Đã lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn nhân sự cấp cao Tập đoàn, hoàn thiện thủ tục báo cáo Chính phủ để kiện toàn các chức danh Chủ tịch, các Uỷ viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn; bổ sung nhân sự cơ quan điều hành Tập đoàn và một số cán bộ chủ chốt các công ty con, đơn vị thành viên. Bầu bổ sung 02 Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn; chỉ đạo thực hiện việc giới thiệu nhân sự của Tập đoàn tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, (đồng chí Trần Xuân Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn trúng cử làm Đại biểu Quốc Hội khóa XIII; đồng chí Phạm Văn Mật-ủy viên BCH Đảng ủy, Phó TGĐ Tập đoàn trúng cử làm Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh). Chỉ đạo rà soát, xây dựng xong quy hoạch cán bộ các cấp trong Tập đoàn giai đoạn 2011- 2015; Phối hợp với Đảng ủy Than Quảng Ninh mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức cho trên 200 cán bộ làm công tác đảng trong toàn Tập đoàn; thẩm định, duyệt hồ sơ danh sách 110 cán bộ cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị do Học viện Chính trị-Hành chính quốc gia mở tại Tập đoàn. Đã kết nạp 339 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 8,47%; xét công nhận đảng viên chính thức cho 375 đảng viên dự bị; tiến hành làm thẻ cho 283 đảng viên, triển khai đợt kiểm tra kỹ thuật và đóng dấu thẻ đảng viên lần thứ 2; xây dựng Quy chế và triển khai cài đặt Chương trình quản lý cơ sở dữ liệu đảng viên tới các chi, đảng bộ. Trong năm đã đề nghị và được Đảng bộ Khối Doanh  nghiệp TW tặng cờ và bằng khen cho 12 tập thể, 22 cá nhân, tổ chức trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 28 đảng viên các chi, đảng bộ cơ sở.  Toàn Đảng bộ hiện có 29 chi, đảng bộ trực thuộc; 197 chi bộ nhỏ và 4.245 đảng viên, thông qua bình xét phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2011, kết quả: 25/29 chi, đảng bộ trực thuộc đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh = 86,2%; 2/29 đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ = 6,89%; 2/29 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ = 6,89%. Thực hiện việc kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng Chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề cho cả nhiệm kỳ 2010-2015. Quán triệt và thực hiện tốt Quy chế làm việc của BCH và UBKT Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các Quy chế làm việc của BCH và UBKT Đảng ủy Tập đoàn nhiệm kỳ 2010-2015. Công tác Dân vận, đã ban hành quy chế hoạt động công tác dân vận, quy định về phân công chức trách, nhiệm vụ cho các thành viên Ban dân vận; kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và bổ sung hoàn thiện quy chế dân chủ của Tập đoàn phù hợp với nội dung chuyển đổi doanh nghiệp; báo cáo Ban Dân vận Đảng ủy Khối DNTW về tình hình tổ chức Công đoàn và Hội cựu chiến binh trong Tập đoàn.

Lễ tuyên dương thợ giỏi cấp Tập đoàn
Lễ tuyên dương thợ giỏi cấp Tập đoàn
Tập đoàn luôn chú trọng quan tâm đời sống cho cán bộ công nhân viên
Tập đoàn luôn chú trọng quan tâm đời sống cho cán bộ công nhân viên

 

 Cùng với những thành tích trên, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại: Tiến độ thực hiện dự án không đạt yêu cầu đề ra, đặc biệt các dự án về mỏ, hạ tầng, môi trường, về xây dựng nhà ở cho công nhân mỏ. Một số dự án quản lý thủ tục còn thiếu chặt chẽ, tư vấn dự án chưa vươn lên ngang tầm của yêu cầu trong điều kiện cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện; đóng tàu còn nhiều khó khăn thiếu việc làm, một số đơn vị chưa thực hiện đúng cơ chế phối hợp trong VINACOMIN.

 Năm 2012 VINACOMIN phấn đấu:

Khai thác đạt 48,8 triệu tấn than. Sản lượng phát điện thương mại 7,1 tỷ KWh. Ngoài các sản phẩm đồng tấm, kẽm thỏi, thiếc.. của Tổng Công ty Khoáng sản, năm 2012 có thêm 300 ngàn tấn sản phẩm Alumin của Công ty Nhôm Lâm Đồng và 10 ngàn tấn Fero Crôm của Công ty Cromít Cổ Định-Thanh Hoá. Sản xuất 57.000 tấn hóa chất; cung ứng 102.000 tấn, tăng 5% so với năm 2011. Sản xuất, lắp ráp: 120 xe và tiêu thụ 200 xe ô tô.

Đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới phù hợp nhằm tăng năng xuất, chất lượng sản phẩm, coi đây là giải pháp quyết định tăng trưởng của Tập đoàn. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các mặt quản lý tài nguyên, kỹ thuật cơ bản, an toàn, bảo vệ môi trường; tiết giảm định mức chi phí quản lý, chi phí chung, tăng năng xuất lao động.  Tăng cường ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; đặc biệt trách nhiệm của người được Tập đoàn giao quản lý phần vốn của Tập đoàn tại các đơn vị của Vinacomin; mặt khác tăng cường công tác quản lý và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong các khâu quản lý công nghệ, mua, bán vật tư, quản lý dòng tiền; quản lý chặt chẽ các khâu khai thác, vận chuyển, chế biến và tiêu thụ than.  Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp hoạt động của hệ thống chính trị trong toàn Tập đoàn; đổi mới và hoàn thiện tổ chức, sắp xếp các đơn vị hoạt động theo hướng chuyên môn hóa và hiệu quả hơn theo chỉ đạo của Chính phủ về tái cấu trúc và đổi mới doanh nghiệp; Hoàn thiện các loại quy chế, quy định, quy trình, chế độ làm việc phù hợp với Điều lệ, cơ cấu tổ chức mới của Vinacomin. 

 Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; giải quyết hài hòa lợi ích và các mối quan hệ với địa phương, với đối tác, bạn hàng và giữa các đơn vị trong nội bộ Vinacomin. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Xây dựng và tiếp tục hoàn chỉnh đề án về mô hình tổ chức đảng của Tập đoàn theo hướng đảng bộ công ty mẹ mở rộng. Chủ động rà soát, củng cố và tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác đảng chuyên trách tại Đảng ủy Tập đoàn cũng như tại các chi, đảng bộ có quy mô lớn đảm bảo cả về số lượng và chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ.

Ngày 05/01/2012 tại tỉnh Quảng Ninh, Đảng ủy Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011, triển khai nhiệm vụ năm 2012. Hội nghị tập trung thảo luận việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ về tái cấu trúc doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xây dựng Tập đoàn vững mạnh toàn diện, Đảng bộ Tập đoàn trong sạch vững mạnh xuất sắc tiêu biểu trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Gia Hanh

.
.
.
.