.
.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương:

Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011

Thứ Tư, 04/01/2012|16:56

(ĐUKDNTW) - Ngày 04/01/2012, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012.

Tới dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW), các đồng chí đại diện lãnh đạo các vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; đồng chí Đặng Hùng Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối; các đồng chí lãnh đạo các Ban, đơn vị của Đảng ủy Khối; các đồng chí Phó Bí thư và Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, các Đảng ủy trực thuộc.

Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Các đồng chí Chủ trì Hội nghị
Các đồng chí Chủ trì Hội nghị

Báo cáo kết quả của Ủy ban Kiểm tra năm 2011 nêu rõ: Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và năm 2011. Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện khá toàn diện các nội dung yêu cầu; số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề tăng so với năm 2010; trong đó, tăng cường kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng việc kiểm tra thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và công tác quản lý, sử dụng tài chính đảng; đẩy mạnh giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và các đảng viên; công tác thi hành kỷ luật, giải quyết tố cáo của đảng viên được quan tâm, kịp thời, đúng phương hướng, phương châm, thủ tục.  Một số đảng ủy trực thuộc Khối đã phối hợp với chuyên môn để thực hiện công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối
Đồng chí Đinh Mạnh Thanh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối

Các cuộc kiểm tra, giám sát cơ bản bảo đảm phương châm, phương hướng, quy trình; bám sát chương trình, kế hoạch đã đề ra. Thông qua kiểm tra, giám sát các cấp ủy, ủy ban kiểm tra trong Đảng bộ Khối đã đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của các tổ chức đảng và đảng viên, đồng thời ngăn ngừa những khuyết điểm, hạn chế, rút kinh nghiệm kịp thời; xử lý dứt điểm các tổ chức và cá nhân có vi phạm;bảo đảm tính giáo dục, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời vi phạm; góp phần quan trọng vào việc xây dựng và chỉnh đốn đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ các cơ quan, đơn vị.

Ủy ban kiểm tra các Đảng ủy trực thuộc đã thực hiện tương đối tốt chế độ thông tin báo cáo theo quy định và quan tâm đến điều kiện và chế độ làm việc cho cán bộ làm công tác kiểm tra chuyên trách.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo cũng cho biết; đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy đảng; cùng với sự nỗ lực, chủ động của Ủy ban Kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ Khối; đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn kiên định, vững vàng về phẩm chất chính trị, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, có trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư Đảng ủy Khối chúc mừng những kết quả mà Ủy ban Kiểm tra các cấp đã đạt được năm 2011, đồng thời nhấn mạnh 2012 là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết khóa XI, thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối, Ủy ban Kiểm tra các cấp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 là thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, tái cấu trúc doanh nghiệp; từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phát huy, duy trì hơn nữa nguyên tắc, nề nếp công tác; đẩy mạnh xây dựng bộ máy kiểm tra; chú trọng xây dựng bộ máy ủy ban kiểm tra các cấp, có nhiệt huyết, dũng khí, bản lĩnh, cán bộ kiểm tra phải nhạy bén, phát hiện sớm. Trên cơ sở phương hướng, nhiệm vụ năm 2012, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cụ thể hóa nhiệm vụ cho sát với tình hình thực tế của đơn vị; cố gắng hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng các tổ chức đảng và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao./.

Tin, Ảnh: Thanh Liêm

.
.
.
.