.
.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thành lập Ban Tuyên giáo - Truyền thông

Chủ Nhật, 16/06/2019|15:00

Sáng 14/6, tại Hà Nội, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Ban Tuyên giáo - Truyền thông.

Tham dự buổi Lễ, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương: Đoàn Thị Hồng Nga - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối; Phạm Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost), cùng tập thể lãnh đạo Tổng công ty.

Lãnh đạo Tổng công ty trao Quyết định và chúc mừng Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Truyền thông.
Lãnh đạo Tổng công ty trao Quyết định và chúc mừng Lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Truyền thông.

Thực hiện Quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XII) về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối và Hướng dẫn số 17 - HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc thực hiện hợp nhất các cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở với các cơ quan chuyên môn có chức năng, nhiệm vụ tương đồng trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối; VNPost đã thành lập Ban Tuyên giáo - Truyền thông, phân công một đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty kiêm Trưởng Ban, đồng chí Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty giữ chức Phó trưởng Ban.

Ban Tuyên giáo - Truyền thông gồm có Phòng Tuyên giáo, Phòng Truyền thông, Phòng công tác Đoàn thanh niên.

Ban Tuyên giáo - Truyền thông có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy Tổng công ty trong việc lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên, người lao động; thông tin tuyên truyền, nghiên cứu khoa học và một số lĩnh vực hoạt động xã hội trong Tổng công ty. Thực hiện công tác tuyên giáo, công tác dân vận của Đảng ủy Tổng công ty; đồng thời triển khai các hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, đoàn Thanh niên của Tổng công ty.

Phát biểu tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng thành viên VNPost khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên giáo, dân vận, truyền thông và đoàn thanh niên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức hoạt động của đơn vị. Lãnh đạo Tổng công ty nhấn mạnh, ngay sau khi được thành lập, Ban Tuyên giáo - Truyền thông cần sớm ổn định để tập trung thực hiện tốt nhất các chức năng, nhiệm vụ của mình; đồng thời giao nhiệm vụ cho các Ban, đơn vị trong Tổng công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo - Truyền thông để các mặt hoạt động của Ban nói riêng, Tổng công ty nói chung đạt hiệu quả cao nhất, góp phần vào thành công chung của Bưu điện Việt Nam trong giai đoạn mới - giai đoạn chuyển đổi số trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

P.V

 

.
.
.
.