.
.

Công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bưu điện

Chủ Nhật, 07/07/2013|16:38

Ngày 3/7/2013, Lễ công bố quyết định thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bưu điện và tiếp nhận tổ chức Đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam về trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội.

Tham dự Lễ công bố có các đồng chí: Vũ Đức Kiển - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; Đỗ Ngọc Bình - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Ban Tổ chức Trung ương Đoàn; Hồ Xuân Trường - Bí thư Đoàn Khối cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Đoàn Thanh niên của VNPT và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Quang cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 81-QĐ/ĐTNK, ngày 12/6/2013 là tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối doanh nghiệp Trung ương. Đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam gồm 5 tổ chức cơ sở Đoàn từ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam chuyển về.

Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam là tổ chức đoàn trực thuộc Đoàn Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, được thành lập ngày 10/8/2009 và được Ban Thường vụ Đoàn Khối thí điểm nâng cấp thành đoàn tương đương cấp huyện theo Quyết định số 431/QĐ-ĐTNK ngày 11/4/2012. Từ khi được thành lập, công tác Đoàn, phong trào thanh niên của Tổng Công ty bước đầu có sự phát triển về số lượng và chất lượng, với số lượng đoàn viên thanh niên khoảng gần 800; các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội ngày càng được quan tâm; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do Đoàn tổ chức đã thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; các phần việc do thanh niên đảm nhận đã phần nào mang lại hiệu quả, được lãnh đạo Tổng Công ty ghi nhận; công tác tổ chức, xây dựng Đoàn được củng cố, kiện toàn; đoàn viên thanh niên năng động, sáng tạo, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của đơn vị.

Việc thành lập tổ chức Đoàn Tổng Công ty Bưu điện và tiếp nhận tổ chức Đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam về trực thuộc Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương là nhằm thực hiện thống nhất mô hình tổ chức Đoàn theo mô hình tổ chức Đảng, đảm bảo thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam “cấp ủy Đảng lãnh đạo trực tiếp tổ chức Đoàn cùng cấp về phương hướng, nhiệm vụ, tư tưởng, tổ chức, cán bộ”.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Xuân Trường - Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp Trung ương đã chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Đồng chí nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng có tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu về điều kiện sinh hoạt Đoàn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam. Từ khi Đoàn Tổng Công ty hoạt động theo mô hình thí điểm tổ chức đoàn tương đương cấp huyện, tổ chức Đoàn Tổng Công ty tiếp tục mở rộng cả về quy mô cũng như phạm vi hoạt động. Do vậy, việc Đoàn Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam được thành lập là đoàn tương đương cấp huyện trực thuộc Đoàn Khối hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tế.

Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
Ra mắt Ban Chấp hành lâm thời Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam

Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam cần khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn tổ chức Đoàn, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đoàn Thanh niên theo đúng quy định; đồng thời cần tập trung quán triệt đường lối, chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên; triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Trung ương Đoàn, Đoàn Khối, Đảng ủy Tổng Công ty về công tác thanh niên trong từng giai đoạn. Tổ chức các hoạt động tạo môi trường, điều kiện để tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty. Tham mưu với cấp ủy Đảng và phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác thanh niên, chăm lo công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

Tại buổi Lễ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng Công ty Bưu điện đã ra mắt Ban Chấp hành lâm thời.

Lan Hương

.
.
.
.